aritmie

De meest voorkomende schendingen in het cardiovasculaire systeem zijn aritmieën. Ze komen voor als gevolg van vele andere aandoeningen in het lichaam. Mislukkingen in het ritme van het hart, en dit is precies wat aritmie wordt genoemd, worden vaak waargenomen bij volledig gezonde mensen, terwijl ze bijna onmerkbaar zijn, maar toch tot enkele complicaties leiden.

De oorzaken van aritmieën

De oorzaken van hartritmestoornissen zijn zeer divers, maar ze kunnen allemaal worden onderverdeeld in twee grote groepen: cardiovasculaire aandoeningen en primaire ziekten die bijdragen aan het verschijnen van aritmieën. Daarom, de oorzaken van aritmieën, overwegen we in de context van deze groepen factoren.

Overtredingen van het hartgeleidingssysteem. Het normale hartritme zorgt voor de juiste bloedcirculatie in het lichaam, waardoor alle organen en systemen goed kunnen werken. Dit ritme wordt geleverd door het geleidende systeem van het hart, dat is gevormd uit een netwerk van gespecialiseerde knooppunten. Elk knooppunt bestaat uit een cluster van zeer gespecialiseerde cellen die langs bepaalde stralen en vezels elektrische impulsen opwekken en geleiden. Het zijn deze impulsen die ervoor zorgen dat de atriale spieren samentrekken, waardoor de vereiste frequentie, synchroniciteit en uniformiteit van hun werk worden ingesteld.

Het hoofdknooppunt van het hartgeleidingssysteem bevindt zich in het bovenste deel van het rechteratrium. Dit wordt de sinusknoop of het Kish-Flyak-knooppunt genoemd. Het controleert de samentrekkingen van het hart afhankelijk van de activiteit van een persoon, het tijdstip van de dag, zijn nerveuze opwinding. Impulsen die in de sinusknoop optreden, passeren de atria, waardoor ze samentrekken naar het atrioventriculaire knooppunt. Dit knooppunt wordt het atrioventriculaire knooppunt genoemd en bevindt zich op de grens van de boezems en ventrikels. Het kan ook impulsen creëren, indien nodig, maar tijdens normale werking van het geleidingssysteem vertraagt ​​dit knooppunt de impulsen totdat het atrium samentrekt, waardoor bloed naar de ventrikels wordt overgebracht. Daarna brengt het ze door geleidende weefsels, de His-bundel verder in de ventrikels, waardoor ze samentrekken. De bundel van His is verdeeld in twee takken bestaande uit Purkinje-vezels die elk naar hun ventrikels leiden en die de synchronisatie van hun werk waarborgen. Na de samentrekking rust het hart en herhaalt de cyclus zich opnieuw.

Het ritme binnen 60-80 slagen per minuut wordt het sinusritme genoemd en dit is de normale werking van het hart en het geleidende systeem. Elk ander ritme dat verschilt van het normale aantal beats wordt aritmie genoemd. Dit kan gebeuren wanneer impulsen in een van de knooppunten worden verstoord of op een willekeurige plaats geleidingstoornissen optreden. Hartstilstand wordt waargenomen bij 17% van de ritmestoornissen, maar vaker wordt de beschermende functie van het geleidingssysteem geactiveerd en wordt het hart door een ander knooppunt ingesteld.

Ziekten die bijdragen aan aritmie. Vaak worden hartritmestoornissen veroorzaakt door aandoeningen in het menselijk lichaam of ziekten die deze stoornissen veroorzaken. Een verhoging van de bloedspiegels van adrenaline, pancreashormoon of een daling van de bloedsuikerspiegel kan bijdragen aan hartritmestoornissen. Overtredingen van het water-zoutmetabolisme, waarbij het niveau van kalium, natrium, calcium en magnesium in het bloed verandert, de zuur-base balans, wanneer het niveau van zuurstof en koolstofdioxide in het bloed verandert, provoceert ook de ziekte.

Aritmieën komen voor bij ziekten van het cardiovasculaire systeem - atherosclerose, hartfalen, hartafwijkingen. De manier van leven draagt ​​ook bij aan hartritmestoornissen. Aritmie wordt een gevolg van intoxicatie met alcoholmisbruik, roken, drugsgebruik, frequente en betekenisloze medicatie. De laatste factor wordt vaak waargenomen bij mensen die zich bezighouden met zelfbehandeling en nog meer zelfdiagnose van ziekten.

Typen en symptomen van aritmieën

Tegenwoordig maakt de geneeskunde onderscheid tussen enkele tientallen aritmieën, die allemaal gepaard gaan met bijna dezelfde manifestaties. Maar bijna altijd zijn de symptomen van aritmie een afname of een toename in het ritme van hartcontracties, hun onregelmatigheid. Er zijn verschillende groepen aritmieën, afhankelijk van de verstoring van het hart. Dit zijn automatismestoornissen, stoornissen van prikkelbaarheid, geleidbaarheid en gemengde groep.

Ritmestoornissen kunnen van twee soorten afname zijn - bradycardie en toegenomen - tachycardie. In het eerste geval zijn dergelijke symptomen van aritmie als algemene zwakte, duizeligheid, kortademigheid, donker worden van de ogen, vermoeidheid, een toestand dichtbij het verlies van bewustzijn of kortdurend bewustzijnsverlies aanwezig. Met tachycardie worden hartkloppingen, kortademigheid, zwakte, vermoeidheid gevoeld. Sommige soorten tachycardie leiden tot een klinische dood, dus je moet heel voorzichtig zijn bij het manifesteren van dergelijke symptomen.

Sinustachycardie - een toename van de hartslag van 90 tot 150 - 180 slagen per minuut. Vanwege de toegenomen toename van het automatisme van de sinusknoop, waarbij impulsen met grotere frequentie optreden. Bij gezonde mensen wordt dit vaak geassocieerd met fysieke inspanning, emotionele stress, het nemen van bepaalde medicijnen, cafeïne, alcohol, nicotine. Een tijdelijke toename van bloedarmoede, koorts, hypotensie en andere ziekten wordt als normaal beschouwd. In het geval van een aanhoudende toename van de hartfrequentie van meer dan 100 slagen per minuut, ongeacht de staat van waakzaamheid en rust gedurende drie maanden, wordt het beschouwd als een ziekte. Bij het diagnosticeren van een ECG wordt alleen een toename van het ritme waargenomen en zijn er geen andere afwijkingen.

Meestal komt de ziekte voor bij jonge vrouwen. Er wordt aangenomen dat de ziekte bijdraagt ​​aan het verbeteren van de tonus van het sympathische zenuwstelsel. De behandeling van aritmieën is in dit geval primair gericht op het elimineren van de oorzaak van tachycardie. Als het wordt geassocieerd met neurocirculaire dystonie, sedativa, worden bètablokkers voorgeschreven. In het geval van hartfalen worden hartglycosiden gebruikt.

Sinus-bradycardie - een afname van de hartslag onder 60 slagen per minuut. Van nature is een dergelijke reductie geen pathologie, maar vaak gevonden bij gezonde mensen, vooral fysiek goed opgeleid. Maar als dergelijke symptomen van aritmie verschijnen als duizeligheid, kortademigheid, donker worden van de ogen, verlies van bewustzijn, wordt het beschouwd als een ziekte.

Het optreden van bradycardie kan geassocieerd zijn met een hartinfarct, verhoogde intracraniale druk, hypothyreoïdie, virale ziekten. De primaire oorzaak is de primaire laesie van de sinusknoop als gevolg van de verhoogde tonus van het parasympatische zenuwstelsel. De behandeling van aritmieën wordt in dit geval uitgevoerd met geneesmiddelen, het voorschrift van atropine, isoprotenol en elektrocardiostimulatie. Bij afwezigheid van klinische manifestaties heeft een verlaging van de hartslag geen behandeling nodig.

Sinusaritmie - het ritme van de hartslag, waarin afwisselende periodes van versnelling en samentrekking. Ademhalingsritmestoornissen komen vaker voor, waarbij de frequentie toeneemt met de inspiratie en afneemt met uitademing. De ziekte wordt veroorzaakt door het ongelijkmatig optreden van de impuls, die gepaard gaat met fluctuaties in de toon van de nervus vagus, evenals veranderingen in de bloedtoevoer naar het hart tijdens de ademhaling. Komt vaak voor als een bijkomende ziekte bij neurocirculaire dystonie en verschillende infectieziekten.

Bij het diagnosticeren van een ECG worden alleen periodieke verkorting en verlenging van de R-R-intervallen opgemerkt, waarvan de frequentie geassocieerd is met de ademhalingsfasen. Alle andere indicatoren zijn normaal omdat de puls in het bedrade systeem niet wordt verstoord.

Het syndroom van zwakte van de sinusknoop als gevolg van de verzwakking of beëindiging van de sinusknoop. Kan optreden als gevolg van ischemie van de knoop, cardiosclerose, myocarditis, cardiomyopathie, infiltratieve hartspierbeschadiging. In sommige gevallen kan het syndroom een ​​aangeboren kenmerk van het geleidingssysteem zijn.

In het geval van beëindiging van de sinusknoop wordt de beschermende functie van het geleidende systeem ingeschakeld en levert het atrioventriculaire knooppunt impulsen. Tijdens dergelijk werk van het geleidende systeem, vertraagt ​​het hartritme, maar de sinusknoop raakt slechts zeer zelden buiten werking, vaker werkt het met lange onderbrekingen. Tijdens de activering van het hoofdknooppunt houdt het AV-knooppunt niet op om impulsen te geven en treedt er een aanzienlijke toename van de hartslag op. Een kenmerkend kenmerk van de ziekte is kortdurende cardiale fading, die bij veel patiënten niet gepaard gaat met onplezierige sensaties, een sino-auriculaire blokkade, die dezelfde symptomen heeft, is een van de vormen van dit syndroom. In zo'n werk van het hart kan verschijnen tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar de hersenen, hartfalen.

Bij deze ziekte wordt sinus-bradycardie vaak gecombineerd met paroxysmen van tachysystolische en ectopische aritmieën. Flikkerende aritmie kan optreden wanneer het atrioventriculaire knooppunt functioneert. In sommige gevallen hebben patiënten geen behandeling nodig. Elektrocardiostimulatie wordt alleen uitgevoerd met tekenen van verstoorde bloedtoevoer naar organen die belangrijk zijn voor het leven. Patiënten zijn gecontra-indiceerde geneesmiddelen die worden gebruikt voor tachycardie en bradycardie, omdat ze bij frequente veranderingen in het ritme de componenten van het syndroom kunnen versterken. De hoofdbehandeling is gericht op het elimineren van de oorzaken van de ziekte.

Overtredingen van de prikkelbaarheid. Een van de meest voorkomende typen aritmie zijn beats. Dit is een voortijdige samentrekking van het hart wanneer een puls buiten de sinusknoop plaatsvindt. Extrasystoles of vroegtijdige weeën kunnen voorkomen bij zowel zieke als gezonde mensen. Het optreden van maximaal 200 extra ventriculaire en 200 ventriculaire extrasystolen per dag wordt als normaal beschouwd. Meestal gebeurt het onder de actie van stress, overwerk, gebruik van cafeïne, alcohol en tabak. In essentie zijn dergelijke afkortingen volkomen veilig. Maar bij patiënten met organische hartbeschadiging kunnen ze tot complicaties leiden.

Extrasystole kan worden beschouwd als een syndroom in de longen, focale vormen van myocarditis. Er zijn atriale, atrioventriculaire, ventriculaire extrasystolen, afhankelijk van de impulsen die samentrekkingen veroorzaken. Bronnen van impulsen kunnen verschillende of één zijn, dus onderscheid maken tussen monotope en polytopische extrasystolen. Enkele frequentie beats worden gedeeld door frequentie tot 5 per minuut, meerdere - meer dan 5 per minuut, gekoppeld en groep. De behandeling van extrasystolen met organische laesies van het hart wordt niet uitgevoerd met antiaritmica, omdat na terugkeer het syndroom terugkeert. Tegelijkertijd is de mortaliteit bijna drie keer zo hoog. Bètablokkers tijdens de behandeling veroorzaken ook levensbedreigende complicaties en brengen geen resultaten. De behandeling moet gericht zijn op de eliminatie van de ziekte veroorzaakt door extrasystole.

Paroxysmale tachycardie is een scherpe aanval van snelle hartslag met een ritmefrequentie van 130 tot 200 slagen per minuut. Aanvallen kunnen van enkele seconden tot meerdere dagen duren. Een ziekte ontstaat als gevolg van het verschijnen van een focus van excitatie, die elk van de delen van het geleidende systeem kan zijn, de cellen genereren met grote frequentie impulsen.

Onderscheid tussen atriale en ventriculaire paroxysmale tachycardie, afhankelijk van de locatie van de bronopwekkende impulsen. Atriale paroxismale tachycardie treedt op als gevolg van tijdelijke zuurstofverbranding van het hart, endocriene stoornissen, verminderde hoeveelheid elektrolyten in het bloed. De atrioventriculaire knoop wordt de bron van impulsen. Symptomen van aritmie zijn in dit geval frequente hartslag, onaangename gewaarwordingen in de borstkas, die kunnen veranderen in kortademigheid en pijn in het hart. In sommige gevallen kan een aanval worden veroorzaakt door een verstoring van het autonome zenuwstelsel. Wanneer dit gebeurt, een toename van de bloeddruk, koude rillingen, een gevoel van gebrek aan lucht, een brok in de keel, en overvloedig en frequent urineren na een aanval. Op een conventioneel cardiogram zijn dergelijke aanvallen bijna onmerkbaar, vanwege hun korte duur.

Ventriculaire paroxismale tachycardie treedt op als een gevolg van acute en chronische vormen van coronaire hartziekte, cardiomyopathie, hartaandoeningen, ontstekingsziekten van de hartspier iets minder vaak. Bij 2% van de patiënten is het het gevolg van een overdosis of langdurig gebruik van hartglycosiden. Impulsen komen voor in de ventrikels of het interventriculaire septum. De ziekte kan gevaarlijk zijn omdat het ventriculaire fibrillatie veroorzaakt. Dit vermindert niet de gehele spier van het ventrikel, maar alleen de afzonderlijke vezels in een onregelmatig ritme. Met zo'n ritme kan het hart zijn functie niet vervullen, omdat er geen fasen van systole en diastole zijn.

Behandeling van paroxismale tachycardie van de ventriculaire vorm wordt uitgevoerd met de medicijnlipocaïne. Het intramusculair en intraveneus toewijzen, in het geval dat het effect niet wordt bereikt, wordt het vervangen door novocainamide, ritmeylen, cordarone. Als er voor de eerste keer een aanval is opgetreden, wordt een aritmiemedicijn geselecteerd onder controle van Holter-monitoring voor de patiënt. In de atriale vorm hangt de behandeling af van de ziekte die de aritmie veroorzaakte.

Conductiestoornissen. Een toename van de geleidbaarheid van impulsen wordt het Wolf-Parkinson-White-syndroom of WPW-syndroom genoemd. Het wordt gekenmerkt door een plotseling begin van tachycardie door de aanwezigheid van extra paden in de spieren van het hart. Meestal is het syndroom een ​​aangeboren hartaandoening. Bij epileptische aanvallen neemt de bloeddruk van de patiënt sterk af, duizeligheid, zwakte verschijnt en bewustzijnsverlies is mogelijk.

Behandeling voor WPW-syndroom wordt uitgevoerd met behulp van endovasculaire röntgenoperaties. Door speciale apparatuur worden extra paden vernietigd, wat leidt tot volledig herstel van de patiënt. Ziekenhuisopname na een dergelijke ingreep is vrij kort in slechts 3 dagen. Maar de behandeling hangt af van de kwaliteit van de apparatuur en de professionaliteit van het personeel, er zijn maar weinig van dergelijke instellingen.

Sino-auriculaire blokkade - een schending van de impuls van de sinusknoop naar de boezems, waarin sprake is van een hartpauze. De ziekte is zeldzaam, deze treedt op vanwege de verhoogde tonus van de nervus vagus of de nederlaag van de auriculaire regio van de atriale sinus. Het kan worden waargenomen bij patiënten met organische veranderingen in atriaal myocard, maar wordt soms aangetroffen bij gezonde mensen. Er zijn drie graden van de ziekte. De eerste graad is het vertragen van de overgang van de puls van het knooppunt naar de atria, de tweede is het blokkeren van bepaalde pulsen, en de derde graad is het volledig blokkeren van de pulsen.

De oorzaken van de sino-auriculaire blokkade kunnen dergelijke ziekten zijn als atherosclerose van de rechter coronaire ader, ontstekings- en sclerotische veranderingen in het rechter atrium, myocarditis. Met deze afwijkingen kunnen er directe oorzaken van blokkade zijn, wanneer de impuls niet wordt gegenereerd in de sinusknoop, of de sterkte ervan onvoldoende is voor depolarisatie van de atria, wordt de impuls geblokkeerd.

Symptomen van aritmie die tot uiting komen in de tweede graads blokkade zijn gevoelens van hartfalen, gevoel van gebrek aan lucht, zwakte, duizeligheid. In de derde graad van blokkade, of wanneer er meerdere ritmeafwijkingen achter elkaar plaatsvinden, treedt een vervangend ritme op.

Sinoauriculair blok is een van de gevaarlijkste vormen van zwakte van de sinusknoop. Kan leiden tot cerebrale ischemie met het syndroom van Morgagne-Eden-Stokes. In aanwezigheid van aanhoudende bradycardie wordt een injectie van atropine subcutaan toegediend, kordiamina, efedrine, izadrin, novodrin, steroïde hormonen.

Intra-atriale blokkade - een schending van de passage van de puls door het atrium, vindt plaats om dezelfde redenen als sinoauriculair. Er worden ook drie graden onderscheiden: de eerste wordt gekenmerkt door een vertraging, de tweede door een periodiek optredende blokkering van de geleiding van een puls naar het linker atrium, de derde wordt gekenmerkt door een volledige blokkering van de puls en atriale dissociatie.

Atrioventriculair blok - een schending van de geleidbaarheid van de atrioventriculaire knoop, waarbij de impuls wordt vertraagd van de boezems naar de ventrikels. Er zijn drie graden van blokkering, terwijl de tweede graad wordt verdeeld in twee subtypen. Afzonderlijk beschouwd kunstmatige AV-blokkade. Met de eerste graad vertraagt ​​de passage van de impuls, net als bij andere blokkades van de eerste graad. In de tweede graad treedt een vertraging van de geleiding van een impuls met gedeeltelijke blokkering op, die wordt gekenmerkt door een verlies van het ritme van hartcontracties. AV-blokkade van Mobitz type I wordt waargenomen bij sporters bij het nemen van hartglycosiden, adrenoblokkers, calciumantagonisten, clonidine, propafenon, reuma en myocarditis. AV-blokkade van het Mobitz II-type wordt waargenomen tegen de achtergrond van een organische laesie van het hart. Symptomen van aritmie worden gekenmerkt door aanvallen van Morgagne-Adams-Stokes, evenals dezelfde symptomen als sinusbradycardie. In de derde graad treedt een volledige blokkering van impulsen op, waarbij de atria en de ventrikels onafhankelijk van elkaar samentrekken.

De enige behandeling voor aritmie bij atrioventriculaire blokkades is chirurgisch. Er is een permanente pacemaker geïmplanteerd, die het normale ritme van de hartslag herstelt. Indicaties voor chirurgie zijn manifestaties van bradycardie - kortademigheid, duizeligheid, flauwvallen, evenals pauzes in het werk van het hart, of een hartslag van minder dan 40 slagen per minuut.

De blokkade van de bundel van de His-tak is een overtreding van de supraventriculaire impulsen langs één of beide benen, gelokaliseerd in zowel de benen als in hun takken. Met volledige of gedeeltelijke blokkering van een van de benen, werkt de excitatiepuls op beide ventrikels via de intacte voet. Tegelijkertijd zijn er gespleten harttonen. Een volledige blokkade van beide benen leidt tot een hartblok.

De ziekte wordt veroorzaakt door fibreuze processen die verband houden met coronaire sclerose, beperkte myocarditis, die op zijn beurt wordt geassocieerd met een focale infectie. De blokkade van het linkerbeen treedt op bij aorta-misvormingen en arteriële hypertensie, en in het rechterbeen bij aangeboren en mitrale hartafwijkingen.

Gemengde groep aritmieën. Deze groep aritmieën omvat ritmestoornissen, die symptomen en klinische manifestaties van andere stoornissen hebben.

Atriale fibrillatie is de meest voorkomende vorm van supraventriculaire aritmie. Vaker wordt een dergelijke schending atriale fibrillatie genoemd. Chaotische atriale contractie met een frequentie van 400-600 per minuut, zonder coördinatie met de kamers, is kenmerkend. Omdat het AV-knooppunt slechts 140-200 pulsen per minuut kan doorgeven, lijkt een onregelmatige samentrekking van de ventrikels op flikkering. De sinusknoop verliest zijn vermogen om de frequentie en timing van de pulsen te regelen.

Overtreding verhoogt het risico op bloedstolsels, die op hun beurt de oorzaak kunnen zijn van een beroerte. De overgang van de paroxysmale vorm van aritmie naar een permanente vorm leidt tot de ontwikkeling van hartfalen. Atriale fibrillatie manifesteert zich door een sterke toename van de hartslag, een gevoel van hartfalen, algemene zwakte, gebrek aan lucht, pijn op de borst en een paniekerig gevoel van angst. Aanvallen kunnen vanzelf verdwijnen zonder medicatie en binnen enkele seconden of minuten, maar ze kunnen vaak lang genoeg duren en medische hulp vereisen.

Een abnormaliteit ontwikkelt zich met elektrische en structurele veranderingen in de boezems, die vaak optreedt met de leeftijd. De ontwikkeling van aritmieën veroorzaakt organische hartziekten, openhartchirurgie, schildklieraandoeningen, arteriële hypertensie en alcoholmisbruik.

De overtreding kan in de aard van aanvallen zijn of permanent zijn. Aanvallen stoppen met de hulp van medicijnen of elektrische methoden voor het reguleren van het ritme. In het geval van een permanente vorm van de ziekte is een constante inname van medicatie vereist. Naast medicamenteuze therapie wordt ook radicale behandeling toegepast. Het bestaat uit radiofrequente isolatie van de longaderen. De effectiviteit van deze methode is 50-70%, maar gezien de complexiteit en hoge kosten worden operaties extreem zelden uitgevoerd. Een kunstmatig atrioventriculair blok van de derde graad kan ook worden uitgevoerd, waarna een permanente pacemaker wordt geïmplanteerd. Deze methode elimineert de schending zelf niet, maar maakt het onmerkbaar voor de mens.

Diagnose van aritmie

De allereerste diagnose van hartritmestoornissen zijn hun klinische manifestaties. Symptomen van aritmieën zijn niet vergelijkbaar met de manifestaties van andere ziekten, als ze optreden, moet een elektrocardiogram worden gedaan. Maar de diagnose kan alleen worden bevestigd door een cardiogram te registreren als de aritmie permanent of stabiel is. In het geval van vermoedelijke paroxysmale aritmie, worden 24 uur per dag elektrocardiogram-opnames gemaakt. Deze diagnostische methode heet Holter-bewaking. Het bestaat uit een permanente registratie van de hartslag met behulp van sensoren die op een compact apparaat zijn bevestigd. Soms is het in de dagelijkse modus niet mogelijk om de overtreding te verhelpen.

Als er geen ECG- of Holter-bewaking is die de ziekte niet oplost, wordt een complexere diagnose van aritmieën uitgevoerd, waarbij de factoren die het optreden veroorzaken, worden bepaald. Dit maakt het mogelijk om het mechanisme van zijn voorkomen te bepalen. Dergelijke studies omvatten transesofageale stimulatie van het hart. De methode wordt gebruikt in gevallen van verdenking van sick sinussyndroom, om de diagnose te verduidelijken en de juiste profylactische behandeling toe te wijzen, als WPW-syndroom, latente coronaire insufficiëntie wordt vermoed, als het onmogelijk is om ischemische hartziekten met andere methoden te diagnosticeren. Onderzoek bestaat uit het opleggen van een ritme via een gespecialiseerde elektrode, die als een normale sonde wordt ingebracht en in de slokdarm wordt gefixeerd.

Ook wordt een tilt-test uitgevoerd om aritmieën te detecteren. Hiermee kunt u de oorzaak van flauwvallen identificeren. Bij het uitvoeren van de test wordt de patiënt van een horizontale naar een verticale positie gebracht, met een andere intensiteitintensiteit. De test lokt flauwvallen uit en het volgen van de hartslag en bloeddruk tijdens het onderzoek maakt het mogelijk de oorzaak van bewustzijnsverlies te bepalen.

Intracardiaal (invasief) elektrofysiologisch onderzoek wordt beschouwd als de meest informatieve studie van de elektrofysiologische eigenschappen van het hart en het geleidende systeem. Deze diagnose van aritmie wordt gebruikt om de locatie van het atrioventriculaire blok, de aard van tachycardieën en andere abnormaliteiten te verduidelijken. Dit onderzoek blijft erg belangrijk bij de selectie van chirurgische behandelingen en implanteerbare pacemakers. In sommige gevallen wordt intracardiaal elektrofysiologisch onderzoek gebruikt voor de verlichting van ernstige aritmieën.

Het onderzoek wordt alleen uitgevoerd in speciaal uitgeruste laboratoria, omdat deze methode vrij riskant is. Hiervoor is de hoofdader van de schouder of de dijbeenader doorboord. Onder röntgenbesturing worden katheterelektroden ingevoegd in de juiste delen van het hart en deze worden bestudeerd.

Aritmie complicaties

Sommige soorten hartritmestoornissen gaan gepaard met acuut of chronisch hartfalen, waarbij er een scherpe daling van de bloeddruk is, longoedeem. Dit zijn ventriculaire tachycardieën, flikkerende ritmestoornissen, atriale flutter. Volledige AV-blokkade en ventriculaire fibrillatie leiden tot hartstilstand en klinische dood.

Plotselinge hartdood is een natuurlijke dood door een pathologie van het hart. Dit wordt voorafgegaan door acute symptomen van hartziekten, verlies van bewustzijn binnen een uur. Maar tegelijkertijd is het tijdstip van overlijden onverwacht.

In 83% van de gevallen wordt plotselinge hartdood geassocieerd met coronaire hartziekten en een hartinfarct. Invloed van ventriculaire fibrillatie, ventriculaire tachycardie en ziekten van de coronaire bloedvaten leiden tot een fatale afloop.

Preventie en behandeling van aritmieën

Voor de preventie van plotselinge hartdood, werd de behandeling of verlichting van aritmieën geregisseerd. Hiervoor worden antiarrhythmica voorgeschreven, ablatie van de hartbanen en implantatie van pacemakers uitgevoerd. Vrijwel elke behandeling van aritmie is gericht op het voorkomen van herhaalde gebeurtenissen en het elimineren van geassocieerde ziekten, die meestal de oorzaken zijn van aritmieën. Vandaag is er slechts één betrouwbare manier om levensbedreigende aritmieën te elimineren. Deze therapie met implanteerbare cardioverter-defibrillatoren, de effectiviteit van deze methode is 99%, wat het sterftecijfer van coronaire hartziekten en na een hartinfarct vermindert. Bovendien stelt deze therapie patiënten in staat om een ​​volledig leven te leiden, zonder hun fysieke vermogens te beperken.

Hartritmestoornissen - wat is het en hoe moet het worden behandeld?

Aritmieën van het hart - schendingen van de frequentie, het ritme en de opeenvolging van samentrekkingen van het hart. Ze kunnen optreden met structurele veranderingen in het geleidingssysteem bij ziekten van het hart en (of) onder invloed van vegetatieve, endocriene, elektrolytische en andere metabolische aandoeningen, met intoxicatie en sommige medicinale effecten.

Vaak wordt, zelfs met uitgesproken structurele veranderingen in het myocardium, aritmie gedeeltelijk of hoofdzakelijk veroorzaakt door stofwisselingsstoornissen.

Hartritmestoornissen Wat is het en hoe moet het worden behandeld? Normaal gesproken trekt het hart op regelmatige intervallen samen met een frequentie van 60-90 slagen per minuut. In overeenstemming met de behoeften van het lichaam kan het zijn werk vertragen of het aantal bezuinigingen in een minuut versnellen. Per definitie, WHO, is aritmie elk ritme van het hart, dat verschilt van het gebruikelijke sinusritme.

redenen

Waarom komt hartritmestoornissen voor en wat is het? De oorzaken van aritmie kunnen functionele stoornissen van de zenuwregulatie of anatomische veranderingen zijn. Vaak zijn hartritmestoornissen een symptoom van een ziekte.

Onder de pathologieën van het cardiovasculaire systeem gaan de volgende aandoeningen vergezeld van aritmieën:

 • coronaire hartziekte door veranderingen in de hartstructuur en uitzetting van gaatjes;
 • myocarditis door verminderde elektrische stabiliteit van het hart;
 • hartafwijkingen als gevolg van een verhoogde belasting van spiercellen;
 • verwondingen en chirurgische ingrepen aan het hart leiden tot directe schade aan de paden.

Een van de belangrijkste factoren die de ontwikkeling van aritmie veroorzaken, zijn de volgende:

 • verslaving aan energiedranken en cafeïne bevattende;
 • overmatige consumptie van alcohol en roken;
 • stress en depressie;
 • overmatige beweging;
 • stofwisselingsstoornissen;
 • hartziekten zoals misvormingen, ischemische ziekte, myocarditis, hypertensie en andere aandoeningen;
 • verstoring van het werk en ziekten van de schildklier;
 • infectieuze processen en schimmelinfecties;
 • omstandigheden in de menopauze;
 • hersenziektes.

Idiopathische aritmie verwijst naar een aandoening waarbij, na uitgebreid onderzoek van de patiënt, de oorzaken niet gespecificeerd zijn.

classificatie

Afhankelijk van de hartslag, worden de volgende typen aritmieën onderscheiden:

 1. Sinustachycardie. Lood in de vorming van elektrische impulsen in het myocard is de sinusknoop. Bij sinustachycardie is de hartslag hoger dan 90 slagen per minuut. Het wordt door een persoon als een hartslag gevoeld.
 2. Sinus aritmie. Dit is een abnormale afwisseling van de hartslag. Dit type aritmie komt meestal voor bij kinderen en adolescenten. Het kan functioneel zijn en gerelateerd aan de ademhaling. Wanneer je inademt, komen samentrekkingen van het hart vaker voor en als je uitademt, worden ze minder frequent.
 3. Sinus bradycardie. Het wordt gekenmerkt door een afname van de hartslag tot 55 slagen per minuut of minder. Het kan worden waargenomen bij gezonde, fysiek getrainde personen in rust, in een droom.
 4. Paroxysmale atriale fibrillatie. In dit geval, praten over hartkloppingen met het juiste ritme. De frequentie van contracties tijdens een aanval bereikt 240 slagen per minuut, veroorzaakt een zwakke toestand, toegenomen zweten, bleekheid en zwakte. De reden voor deze aandoening ligt in het verschijnen van extra impulsen in de atria, waardoor de rustperioden van de hartspier sterk worden verminderd.
 5. Paroxysmale tachycardie. Dit is het juiste, maar frequente ritme van het hart. De hartslag op hetzelfde moment varieert van 140 tot 240 slagen per minuut. Het begint en verdwijnt plotseling.
 6. Aritmie. Dit is een voortijdige (buitengewone) samentrekking van de hartspier. De sensaties van dit type ritmestoornissen kunnen een geïntensiveerde impuls in het hartgebied zijn of vervagen.

Afhankelijk van de ernst en ernst van hartritmestoornissen, wordt het behandelingsregime bepaald.

Symptomen van hartritmestoornissen

In het geval van hartritmestoornissen kunnen de symptomen heel verschillend zijn en worden ze bepaald door de frequentie en het ritme van hartcontracties, hun effect op intracardiale, cerebrale, renale hemodynamica, evenals myocardfunctie van de linker hartkamer.

De belangrijkste tekenen van aritmie zijn de hartslag of het gevoel van onderbrekingen, vervaging tijdens het werk van het hart. Het verloop van hartritmestoornissen kan gepaard gaan met verstikking, angina, duizeligheid, zwakte, flauwvallen en de ontwikkeling van cardiogene shock.

Symptomatologie afhankelijk van de vorm van aritmie:

 1. Gevoelens van frequente, onregelmatige hartslag worden opgemerkt met atriale fibrillatie.
 2. Hartvervaging en ongemak in het hartgebied - met sinusaritmie.
 3. In extrasystolen klagen patiënten over gevoelens van vervaging, schokken en onderbrekingen in het werk van het hart.
 4. Hartkloppingen worden meestal geassocieerd met sinustachycardie.
 5. Paroxysmale tachycardie wordt gekenmerkt door plotseling optredende en eindigende aanvallen van de hartslag tot 140-220 slagen. in minuten
 6. Aanvallen van duizeligheid en flauwvallen - met sinus-bradycardie of sick-sinussyndroom.

Er zijn zogenaamde "domme" aritmieën die zich niet klinisch manifesteren. Ze worden meestal gedetecteerd door lichamelijk onderzoek of elektrocardiografie.

Aritmie tijdens zwangerschap

De prognose van zwangerschap en de aankomende bevalling hangt af van hoe het hart van de vrouw reageert op de verwachte gebeurtenissen. Het moet echter niet worden vergeten dat de zwangerschap zelf, die geen gewone aandoening is, een ritmestoornis kan veroorzaken en aritmie kan veroorzaken. Bijvoorbeeld, het uiterlijk van extrasystole of paroxismale tachycardie tijdens de zwangerschap, in de regel, duidt niet op een organische laesie van het myocardium en komt voor bij ongeveer 19-20% van de zwangere vrouwen. En als late toxicose hieraan bijdraagt, is het niet nodig om vanuit het hart op een ander te wachten, aritmieën nemen toe.

Dit type aritmie, als compleet of onvolledig atrioventriculair blok, vormt geen bijzonder gevaar voor de gezondheid van een vrouw. Bovendien draagt ​​zwangerschap bij tot een toename van de ventriculaire frequentie, dus worden alleen maatregelen genomen in gevallen van dalende pols tot 35 en lagere slagen per minuut (verloskundige hulp - het opleggen van een verloskundige forceps). Maar bij organische hartaandoeningen worden vrouwen met verhoogde aandacht behandeld, aangezien het optreden van atriumfibrilleren in een dergelijke situatie een contra-indicatie is voor het behoud van de zwangerschap. Bovendien vereist de keuze van de wijze van levering vóór de termijn ook speciale zorg. Het lijkt zo goedaardig, in andere gevallen kan een keizersnede bij dergelijke patiënten worden bedreigd met trombo-embolie in het longslagaderstelsel (PE).

Niemand kan natuurlijk iedereen verbieden, dus nemen vrouwen met een hartaandoening bewust het risico, gedreven door hun gekoesterde verlangen om moeder te worden. Maar aangezien er al een zwangerschap is opgetreden, moeten de voorschriften en aanbevelingen van de arts strikt worden nageleefd: houd u aan het werk- en rustschema, neem de nodige medicijnen en laat het ziekenhuis indien nodig onder toezicht van artsen. De bevalling bij dergelijke vrouwen vindt in de regel plaats in een gespecialiseerde kliniek, waar een vrouw op elk moment medische noodhulp kan ontvangen (rekening houdend met hartaandoeningen) in geval van onvoorziene omstandigheden.

diagnostiek

Als er tekenen van aritmie zijn, zal de arts een volledig onderzoek van het hart en de bloedvaten voorschrijven om de oorzaak ervan te identificeren. De primaire diagnostische methoden zijn luisteren naar het hart en het ECG.

Als de pathologie niet van permanente aard is, wordt Holter-bewaking gebruikt - 24-uursregistratie van hartritmes met behulp van speciale sensoren (uitgevoerd op de afdeling intern). In sommige gevallen is passief onderzoek niet genoeg. Dan veroorzaken artsen aritmie op kunstmatige manieren. Hiervoor zijn verschillende standaardtests ontwikkeld. Hier zijn ze:

 • fysieke activiteit;
 • mapping;
 • elektrofysiologisch onderzoek;
 • test met een hellende tafel.

Behandeling van hartritmestoornissen

In het geval van een gediagnosticeerde cardiale aritmie, wordt de keuze van de behandelingstactiek uitgevoerd rekening houdend met de oorzaak, het type hartritmestoornis en de algemene toestand van de patiënt. Soms, om de normale werking van het hart te herstellen, volstaat het om een ​​medische correctie van de onderliggende ziekte uit te voeren. In andere gevallen kan de patiënt een medische of chirurgische behandeling nodig hebben, die noodzakelijkerwijs moet worden uitgevoerd onder systematische ECG-bewaking.

Geneesmiddelen die worden gebruikt bij medicamenteuze therapie voor aritmieën:

 • calciumantagonisten - verapamil / diltiazem;
 • bètablokkers - metoprolol / bisoprolol / atenolol;
 • kaliumkanaalblokkers - cordaron / sohexal;
 • natriumantagonisten - Novocainid / lidocaïne.

Chirurgie vindt plaats in de stadia van ernstige afbraak van spierweefsel van het hart. De volgende procedures kunnen worden toegewezen:

 • hartgangmaking;
 • implantatie van een cardioverter-defibrillator;
 • radiofrequentie katheter ablatie.

De behandeling van hartritmestoornissen, vooral van de complexe vormen, wordt alleen gedaan door een cardioloog. Pas de bovengenoemde geneesmiddelen alleen toe volgens strikte indicaties, afhankelijk van het type aritmie. Aan het begin van de behandeling moet de selectie van het geneesmiddel worden uitgevoerd onder toezicht van een arts en in ernstige gevallen alleen in het ziekenhuis. Gezien de diagnose, kiest de arts medicamenteuze behandeling.

Folk remedies

We merken meteen op dat bij de diagnose van hartritmestoornissen folkremedies alleen als toevoeging aan traditionele medicijnen mogen worden gebruikt, maar in geen geval mogen ze worden vervangen. In feite versnellen kruiden alleen het genezingsproces, maar zijn niet in staat om een ​​persoon volledig te genezen. Dat is wat er moet gebeuren bij het kiezen van uw favoriete recepten.

 1. Giet 30 meidoorn-bessen met een glas kokend water en zet het mengsel op een kleine vuur gedurende 10-15 minuten. Het afkooksel wordt vers geconsumeerd in gelijke porties gedurende de dag.
 2. Meng een fles spirit tinctuur van valeriaan, meidoorn en moederblad. Schud het mengsel goed en plaats het 1-2 dagen in de koelkast. Het geneesmiddel wordt 30 minuten vóór de maaltijd ingenomen, 1 theelepel.
 3. Kook een glas water in een geëmailleerde sauspan en voeg er vervolgens 4 gram adonis-kruid aan toe. Kook het mengsel 4-5 minuten op laag vuur, koel het en plaats de pan 20-30 minuten op een warme, droge plaats. Gespannen bouillon wordt in de koelkast bewaard en 3 keer per dag 1 eetlepel genomen.
 4. Snijd 0,5 kg citroenen en vul ze met verse honing, toe te voegen aan het mengsel van 20 korrels, verwijderd uit de zaden van abrikozen. Meng goed en neem 's morgens en' s avonds 1 eetlepel.

effecten

Het beloop van elke aritmie kan worden gecompliceerd door ventriculaire fibrillatie en flutter, wat gelijk staat aan het stoppen van de bloedcirculatie en kan leiden tot de dood van de patiënt. Al in de eerste seconden duizeligheid, zwakte ontwikkelen, dan - verlies van bewustzijn, onvrijwillig plassen en convulsies. Bloeddruk en hartslag worden niet gedetecteerd, ademhaling stopt, pupillen verwijden - er treedt een klinische doodsoorzaak op.

Bij patiënten met chronisch circulatoir falen (angina, mitralisstenose) treedt dyspnoe op tijdens paroxysmie van tachyaritmieën en kan zich pulmonaal oedeem ontwikkelen.

Met volledige atrioventriculaire blokkade of asystolie kunnen syncopenstappen (aanvallen van Morgagni-Adems-Stokes gekenmerkt door episodes van bewustzijnsverlies) ontstaan, veroorzaakt door een sterke afname van de hartproductie en bloeddruk en een afname van de bloedtoevoer naar de hersenen.

Trombo-embolische stoornissen bij atriale fibrillatie in elk zesde geval leiden tot herseninfarcten.

het voorkomen

Zelfs als u weet wat deze ziekte is, is advies over het behandelen van aritmie nutteloos als u de eenvoudige regels van preventie thuis niet volgt:

 1. Ochtendoefening of atletiek.
 2. Bloedsuiker en bloeddruk controleren
 3. Geef alle slechte gewoonten op.
 4. Houd uw gewicht binnen normale grenzen.
 5. Behoud de meest rustige, gelijkmatige manier van leven, minimaal onderhevig aan overmatige emoties, stress en spanningen.
 6. Goede voeding, uitsluitend bestaande uit natuurlijke producten.

Als de eerste tekenen van aritmie verschijnen, moet u niet wachten op de toevoeging van meer ernstige symptomen, onmiddellijk contact opnemen met uw arts, dan is het risico op complicaties en weging van het algemene welzijn veel lager.

vooruitzicht

In termen van prognose zijn aritmieën uiterst dubbelzinnig. Sommigen van hen (supraventriculaire extrasystolen, zeldzame extrasystolen van de ventrikels), niet geassocieerd met organische hartziekten, vormen geen bedreiging voor de gezondheid en het leven. Atriale fibrillatie kan daarentegen levensbedreigende complicaties veroorzaken: ischemische beroerte, ernstig hartfalen.

De meest ernstige aritmieën zijn flutter en ventriculaire fibrillatie: ze vormen een onmiddellijke bedreiging voor het leven en vereisen resuscitatie.

Hartritmestoornissen

Hartritmestoornissen zijn een aandoening van de volgorde, frequentie en ritme van hartcontracties. In een toestand van rust in de meeste gevallen kan een persoon alleen zwakke hartslagen voelen, zonder zijn ritme te voelen. De voor de hand liggende sensaties van hartfalen (chaotische of snelle weeën, scherpe fading) duiden op de aanwezigheid van een hartritmestoornis in een persoon

Aritmie van het hart - oorzaken

Als een persoon geen hartziekte heeft, worden aritmieën meestal gemanifesteerd als willekeurig geïsoleerde episoden die niet te veel belang zouden moeten krijgen. Deze gevallen moeten echter nog worden besproken met uw arts.

De volgende oorzaken van aritmie zijn bewezen: hypertensie, verminderde hartgeleiding, hartfalen, hartklepaandoeningen, coronaire hartziekten en andere cardiovasculaire aandoeningen. Ondanks alle bovenstaande redenen, is het noodzakelijk te onthouden dat hartritmestoornissen niet altijd duiden op de aanwezigheid van een hartaandoening. Er zijn veel redenen voor aritmie en in sommige gevallen is het niet mogelijk om ze vast te stellen.

Naast hartaandoeningen zijn er de volgende factoren die de ontwikkeling van aritmie verergeren: emotionele of fysieke stress, koorts en infecties, schildklierziekte en bloedarmoede, het nemen van bepaalde medicijnen en verschillende stimulerende middelen (amfetaminen, cocaïne, alcohol, tabak, cafeïne, enz.). Sommige soorten aritmieën kunnen worden geërfd.

Veel hartritmestoornissen (atriale premature hartslag, sinustachycardie) worden mogelijk niet door de patiënt gevoeld en geven in de meeste gevallen aan dat een persoon een bepaalde extracardiale pathologie (verhoogde schildklierfunctie, etc.) heeft zonder gevolgen te hebben. In het bijzonder levensbedreigend zijn ventriculaire tachycardieën, die in 85% van de gevallen de directe oorzaak zijn van plotse hartdood. Bradycardieën worden als iets minder gevaarlijk beschouwd (in 15% van de gevallen veroorzaken ze plotselinge hartdood), die gepaard gaan met plotseling bewustzijnsverlies op korte termijn.

Typen aritmieën

Afhankelijk van de specifieke kenmerken van hartritmestoornissen, worden de volgende typen aritmieën onderscheiden:

Tachycardie - een toename (meer dan 90 slagen per minuut) Hartslag. Ondanks het feit dat tachycardie vele variëteiten heeft, is het gebruikelijk om rekening te houden met de belangrijkste:

- Sinus (fysiologische) tachycardie - gemanifesteerd door paroxysmale toename in hartslag tot 130-210 slagen per minuut. Dit type tachycardie kan verschijnen bij volledig gezonde mensen als gevolg van emotionele of fysieke inspanning, nadat de hartslag weer normaal is geworden. Ook kan sinustachycardie worden veroorzaakt door hartaandoeningen als hartfalen, hartziekten, enz.

- Paroxysmale (pathologische) tachycardie - gemanifesteerd door een sterke toename van de hartslag tot 130-210 slagen per minuut. De aanval eindigt zo abrupt als het begint. De duur van de aanval kan van enkele minuten tot meerdere dagen duren. Pathologische tachycardie komt het vaakst voor bij mensen met CZS en hartaandoeningen.

Bradycardie - het vertragen van de hartslag van een volwassene tot minder dan zestig slagen per minuut. Vanwege een trage hartslag neemt de bloedtoevoer naar de inwendige organen af, wat een zeer negatief effect heeft op de adequate werking van het hele organisme. De belangrijkste tekenen van bradycardie zijn: verhoogde vermoeidheid, zwakte, duizeligheid, pijn in het hart, soms kunt u een volledig bewustzijnsverlies ervaren. Bradycardie treedt op met endocriene ziekten, neurose, ziekten van het spijsverteringsstelsel, verhoogde bloedspiegels van kalium, enz.

Extrasystole - voortijdige vermindering van zowel het hart als de afzonderlijke delen. De belangrijkste symptomen van deze schending van de hartactiviteit zijn zwakte, duizeligheid en de zogenaamde "vervaging" van het hart. Extrasystolen zijn het meest voorkomende type hartritmestoornis en kunnen niet alleen voorkomen door de aanwezigheid van hart- en vaatziekten, maar ook wanneer andere inwendige organen niet goed functioneren (stoornissen in het urogenitale stelsel, het maag-darmkanaal, enz.). Veel voorkomende oorzaken van extrasystole zijn stressvolle situaties, evenals blootstelling aan cafeïne, alcohol en tabak.

Atriale fibrillatie is een chaotische samentrekking van de boezems, wat leidt tot een schending van de gehele bloedsomloop. Atriale fibrillatie manifesteert zich door gevoelens van onregelmatige hartslag, vermoeidheid, kortademigheid, enz. De oorzaken van atriale fibrillatie omvatten hypertensie, hartfalen, verminderde kaliumspiegel in het bloed, abnormaal functioneren van de schildklier, aangeboren hartafwijkingen.

Aritmie - Symptomen

Alle manifestaties in deze pathologie zijn zeer subjectief en individueel, omdat de meeste mensen kunnen de hartslag voelen, zelfs degenen die geen enkele ziekte van het cardiovasculaire systeem hebben. Meestal komt dit in de natuur en voelt men zich liggend aan de zijkant van het hart. Heel vaak zijn mensen die het werk van hun eigen hart voelen, serieus bang, maar dit wijst niet altijd op de aanwezigheid van ernstige hartaandoeningen. Patiënten met hartaandoeningen ervaren herhaaldelijk dezelfde omstandigheden. In de beginstadia kunnen sommige typen aritmieën optreden met milde symptomen of subklinisch, en omgekeerd hebben sommige aritmieën een zeer levendig ziektebeeld, dat echter in de meeste gevallen geen ernstige gevolgen heeft. Hartritmestoornissen kunnen leiden tot hartfalen, wat gepaard gaat met duizeligheid en flauwvallen. In aanwezigheid van dergelijke manifestaties zijn een nooddiagnose en een onmiddellijke benoeming van de behandeling aangegeven.

De meest gebruikelijke methode voor het diagnosticeren van aritmieën is een cardiogram - een grafische weergave van elektrische impulsen die het hart doen samentrekken. Op basis van het cardiogram stelt de arts de diagnose en schrijft de noodzakelijke behandeling voor.

Aritmie - behandeling

Methoden voor de behandeling van hartritmestoornissen kunnen variëren afhankelijk van de aanwezigheid of afwezigheid van symptomen, de ernst (die de primaire oorzaak is van hartritmestoornissen), hartaandoeningen, de frequentie van aanvallen van aritmie. Afhankelijk van het type aritmie kan de behandeling variëren van medische tot meer complexe chirurgische ingrepen (implantatie van een cardiale cardioverter - een defibrillator). In sommige gevallen worden gespecialiseerde of eenvoudige pacemakers gebruikt om de aritmie te elimineren.

Tachycardie vereist vaak helemaal geen behandeling. De patiënt wordt aangeraden slechte gewoonten (roken, alcohol, koffie drinken, sterke thee, chocolade en Coca-Cola) op te geven en te rusten (indien mogelijk). Van de openbaar beschikbare medicatie adviseren Corvalol en Valeriaan tinctuur. In sommige gevallen kan het voor de arts noodzakelijk zijn om een ​​specifieke medische behandeling voor te schrijven, waarbij de volgende geneesmiddelen het vaakst worden voorgeschreven: digoxine, propranolol, ritmyleen, verapamil, lidocaïne

In het geval van een lichte graad van de ziekte, is behandeling meestal niet vereist. In sommige gevallen ontwikkelt bradycardie zich tegen de achtergrond van pathologische veranderingen in het werk van het myocard (hartspier), met een adequate tijdige behandeling waarvan de symptomen van bradycardie ook verdwijnen. Als de frequentie van contracties van het hart minder dan vijftig slagen per minuut wordt, is er een ernstige bedreiging voor iemands leven en is een dringende medische behandeling vereist. Geneesmiddelen voorgeschreven voor de behandeling van bradycardie: atenolol, alupente, atropine. Zelfstandig gebruik van deze geneesmiddelen is ten strengste verboden, omdat zij zelf de verschijning van aritmieën kunnen veroorzaken.

In ernstige gevallen van bradycardie wordt de pacemaker geïmplanteerd. De functie van dit apparaat is om de hartslag te verhogen tot een normale waarde, die wordt bereikt door elektronische pulsen die door de pacemaker worden verzonden. Onmiddellijk wordt het apparaat zelf geïmplanteerd onder de borstspier

De behandeling van elk specifiek geval kan anders zijn. In het geval van ziekten van het centrale zenuwstelsel, wordt de patiënt geadviseerd om een ​​psychotherapeut te raadplegen en sedativa te nemen. Als de oorzaak van de ziekte ziekten van andere inwendige organen zijn, wordt er aandacht aan besteed. Patiënten die aan beats lijden, worden aanbevolen af ​​te zien van het gebruik van sterke thee en koffie, alcoholmisbruik en roken. Voor de behandeling van aritmie worden de volgende geneesmiddelen gebruikt: sotalol, amiodaron, bètablokkers (pindolol, propranolol, metoprolol, oxprenolol, talinolol, atenalol)

Behandeling van atriale fibrillatie

Bij deze ziekte worden verschillende combinaties van antiaritmica (sotalol, etatsizine, propafenon, allapinine, kinidine, disopyramide, amiodaron) gebruikt om het normale hartritme te herstellen. In elk geval worden de medicijnen zorgvuldig geselecteerd door de behandelende arts.

Bij gebrek aan goede resultaten bij de behandeling van drugs, is het gebruik van elektrische cardioversie aangewezen. Het doel van deze procedure is om de normale hartslag te herstellen door speciale elektrische ontladingen te gebruiken die rechtstreeks aan het hart zelf worden afgegeven. Cardioversie kan zowel intern als extern zijn. Om ongemak te voorkomen, wordt deze procedure uitgevoerd onder algemene anesthesie.

Hartritmestoornissen

Aritmie van het hart is een abnormaal hartritme. Het kan worden veroorzaakt door een aantal verschillende redenen: overgewicht, nerveuze toestand, ernstige stress, de aanwezigheid van gifstoffen in het lichaam, alcohol- en sigarettenmisbruik en erfelijke hartaandoeningen. In ieder geval kan de behandeling van hartritmestoornissen niet op een laag pitje worden gezet, omdat de gevolgen mogelijk onomkeerbaar zijn.

Wat is het

Ons hart klopt ongeveer 110.000 keer per dag. Bovendien begint elk van de hartslagen met een elektrische impuls. Speciale cellen van ons hart zijn in staat om voortdurend elektrische impulsen te genereren en uit te voeren die ritmisch verminderd kunnen worden, en zo ons levensonderhoud ondersteunen.

Aritmieën zijn afwijkingen in het hartritme of de geleiding, die zich kunnen manifesteren door de frequentie en kracht van hartcontracties, het optreden van premature of buitengewone contracties of een verandering in de excitatiesequentie en samentrekking van de boezems en ventrikels van het hart te veranderen.

De aard van hartritmestoornissen en behandeling kan zeer divers zijn. Men moet echter niet vergeten dat aritmie altijd een signaal is van een storing in het werk van het hart zelf of in het werk van andere belangrijke systemen van het lichaam. Een aritmie mag nooit onbeheerd worden achtergelaten - onderbrekingen in de werkende "motor" kunnen ernstige gevolgen hebben voor het hele organisme. Als het hart te langzaam klopt, ontvangen de organen niet genoeg bloed.In het geval van te frequente hartslagen heeft het hart geen tijd om te rusten en volledig te vullen, wat ook leidt tot een afname van de hartproductie en zuurstofgebrek.Arritmietolerantie is ook een belangrijke factor bij het beoordelen van de ernst ervan en kan de keuze van de behandelmethode beïnvloeden - sommige patiënten lijden aan onderbrekingen in het werk van het hart, vanwege wat ze de hele stijl van hun leven moeten veranderen.

Aritmieën kunnen voorkomen met of zonder een organische laesie van het hartweefsel; in het eerste geval zijn ritmestoornissen meestal ernstiger en hebben ze een minder gunstige prognose. Onregelmatige hartslagen kunnen optreden bij structurele veranderingen in het geleidende systeem en / of onder invloed van autonome, endocriene, elektrolytische en andere metabolische aandoeningen. Aritmie kan ook het gevolg zijn van verschillende intoxicaties en het nemen van bepaalde medicijnen. Vaak wordt, zelfs met uitgesproken structurele veranderingen in het myocardium, aritmie hoofdzakelijk of gedeeltelijk veroorzaakt door meta- metabolische aandoeningen.

Als u te vaak of te trage hartslagen hebt in rust of met weinig inspanning, zijn er verschillende tekenen van niet-ritmische hartslagen (schokken, beats, fading, staatsgrepen in de borst en andere ongebruikelijke manifestaties van hartstoornissen), het is zeer waarschijnlijk dat u lijdt aan aritmie of tachycardie. Dergelijke symptomen zijn een reden om naar een arts te gaan voor een speciaal onderzoek.

behandeling

Behandeling van deze ziekte moet worden voorgeschreven door een arts en zorgvuldig worden gevolgd door de patiënt. Een poging om aritmieën zelf te genezen, moet worden uitgesloten. Over het algemeen is de behandeling van hartritmestoornissen onderverdeeld in twee typen: behandeling met geneesmiddelen en, in ernstige gevallen van de ziekte, behandeling met een operatie.

In de meeste gevallen kan de arts een geneesmiddel voorschrijven voor hartritmestoornissen. Het bereik van antiaritmiedrugs is behoorlijk divers en de meest effectieve geneesmiddelen zijn kinidine, propaferon en adenosine. In ieder geval is het onmogelijk om zelf een medicijn voor aritmie te kiezen, omdat alleen een echte specialist na een gedetailleerde diagnose kan bepalen hoe hartritmestoornissen kunnen worden genezen, en zelfmedicatie kan in dit geval leiden tot een slechte gezondheid.

Behandeling van aritmieën door chirurgie wordt niet vaak voorgeschreven en alleen in gevallen waarin het hart van de patiënt lijdt aan andere hartziekten die met elkaar zijn verbonden. Een dergelijke behandeling wordt uitgevoerd met behulp van cardiale stimulatie-inrichtingen, evenals het gebruik van radiofrequenties.

Atriale fibrillatie is een van de meest voorkomende vormen van hartritmestoornissen. Het kan leiden tot een beroerte of hartfalen. De behandeling van atriale fibrillatie van het hart bestaat uit het herstel en de normalisatie van het hartritme met behulp van antiaritmica, die in de ader van de patiënt worden geïnjecteerd. Als medicatie niet helpt de hartslag van de patiënt te normaliseren, kan de arts een elektrische cardioversiesessie voorschrijven die verwijst naar de chirurgische behandelingsmethode.

De keuze van de therapie voor aritmieën wordt bepaald door de oorzaken, het type hartritme en geleidingsstoornissen en de toestand van de patiënt. In sommige gevallen is het voldoende om de onderliggende ziekte te behandelen om het normale sinusritme te herstellen.

Soms is een speciale medische of hartchirurgische behandeling nodig voor de behandeling van aritmieën. Selectie en benoeming van antiaritmische therapie wordt uitgevoerd onder systematische ECG-controle. Volgens het werkingsmechanisme worden 4 klassen antiaritmica onderscheiden:

 • Klasse 1 - membraanstabiliserende geneesmiddelen die natriumkanalen blokkeren:
 • 1A - verhoog de tijd van repolarisatie (procaïnamide, kinidine, aymalin, disopyramide)
 • 1B - verkort de tijd van repolarisatie (trimekain, lidocaïne, tokainid, meksiletin)
 • 1C - hebben geen uitgesproken effect op de repolarisatie (flecaïnide, propafenon, encaïne, etatsizine, etmozin, allapinine)
 • Graad 2 - β-adrenerge blokkers (atenolol, propranolol, esmolol, metoprolol, acebutolol, nadolol)
 • Graad 3 - verleng de repolarisatie en blokkeer de kaliumkanalen (sotalol, amiodaron, dofetilide, ibutilide, bretilium)
 • Graad 4 - blokkeer calciumkanalen (diltiazem, verapamil).

Niet-medicamenteuze behandelingen voor aritmie omvatten pacing, cardioverter-defibrillatorimplantatie, radiofrequente ablatie en openhartoperaties. Ze worden uitgevoerd door hartchirurgen in gespecialiseerde afdelingen.

Implantatie van een pacemaker (EX) - een kunstmatige pacemaker is gericht op het handhaven van een normaal ritme bij patiënten met bradycardie en atrioventriculaire blokkades.

Voor preventieve doeleinden wordt een geïmplanteerde cardioverter-defibrillator gehecht aan patiënten met een hoog risico op plotseling ontstaan ​​van ventriculaire tachyaritmieën en voert deze automatisch cardiale stimulatie en defibrillatie uit onmiddellijk na de ontwikkeling ervan.

Door middel van radiofrequente ablatie (RFID van het hart) door kleine puncties met behulp van een katheter, wordt cauterisatie van een deel van het hart dat ectopische impulsen genereert uitgevoerd, wat het mogelijk maakt impulsen te blokkeren en de ontwikkeling van aritmieën te voorkomen.

Open hartoperaties worden uitgevoerd voor hartritmestoornissen veroorzaakt door aneurysma van de linker hartkamer, hartklepaandoeningen, enz.

Het medicijn

Aritmie is een gevolg van schendingen van de frequentie, consistentie en het ritme van samentrekkingen van de hartspier. De gebruikelijke frequentie is ongeveer 60-75 slagen per minuut. Verstoorde stofwisseling kan provoceren en een van de oorzaken zijn van aandoeningen in het werk van het hart. De diagnose wordt uitgevoerd met een ECG en duidt mogelijk niet op een onderliggende hartaandoening.

De provocateurs van hartritmestoornissen kunnen verschillende en ogenschijnlijk onverenigbare oorzaken hebben, zoals stress, obstipatie, strakke kleding, rijk voedsel, insectenbeten en zelfs individuele medicijnen.

De zoektocht naar een remedie voor hartritmestoornissen is zeer individueel en moet uitsluitend op de behandelend medisch specialist worden gebaseerd.

Aangezien de aritmie om verschillende redenen kan worden veroorzaakt, dient de behandelingsbenadering van elke casus vergezeld te gaan van de verduidelijking ervan.

Aritmie is in essentie geen ziekte, het is een symptoom van een ziekte. Daarom is er een stopzetting van aritmieën voor een korte tijd of aanhoudende meerdere uren met een onmiddellijke oproep aan een cardioloog om een ​​tragisch resultaat te voorkomen.

De remedie voor hartritmestoornissen van het hart heeft een vrij brede selectie.

Overweeg de drie hoofdgroepen van antiarrhythmica.

De eerste groep geneesmiddelen draagt ​​bij aan de effectieve eliminatie van de oorzaken van aritmieën van atriale aard. Deze geneesmiddelen omvatten Digoxin, Adenosine, Verapamil. Tegelijkertijd vermindert digoxine de frequentie van contracties en vereist een geleidelijke verhoging van de dosis, adenosine wordt intraveneus toegediend en werkt in een halve minuut, verapamil onderbreekt tachycardie, maar vereist een zorgvuldig gebruik voor ouderen.

De tweede groep, die een medicijn is voor hartritmestoornissen, wordt gebruikt voor aritmieën, veroorzaakt door de oorzaken van ventriculaire aard. Deze omvatten Meksiletin, Lidocaïne, Disopyramide. De werking van meksiletine herstelt de functie van de sinusknoop, lidocaïne kan de sinuscyclus verminderen, disopyramide vertraagt ​​het sinusritme.

De derde groep bevat medicijnen die kunnen helpen bij beide gevallen van hartritmestoornissen. Het is mogelijk om dergelijke medicijnen te isoleren als Propafenon, Amiodarone, Quinidine, Flecaïnide. Volgens de waarnemingen helpt propafenon om de toename van de samentrekkingsfrequentie te verminderen, amiodaron herstelt het sinusritme, kinidine heeft een proaritmiepotentieel, flekainid vertraagt ​​de hartslag.

Hoe te onthouden medicijnen voor aritmieën te nemen?

 • Verzamel de meest complete informatie over het medicijn dat je hebt toegewezen.
 • Probeer het medicijn op tijd te nemen, op hetzelfde moment. U kunt bijvoorbeeld samenvallen met dagelijkse huishoudelijke activiteiten - eten, tanden poetsen, enz. Drink altijd pillen met gewoon water. Vloeistoffen zoals thee, koffie en grapefruitsap beïnvloeden de absorptie en het metabolisme van geneesmiddelen.
 • Blijf op de hoogte van het aantal resterende pillen, plan de datum vooraf wanneer u een nieuw pakket van het medicijn moet kopen. Gebruik herinneringen in de agenda of mobiele telefoon of vraag uw naaste mensen om dit regelmatig te volgen. Voorraad in de winkel.
 • Bewaar een dagboek met medicijnen, bewaar deze naast de EHBO-kit. Handig als het lijkt op een bord met lege cellen waarin je een vinkje moet plaatsen. Vier elk medicijn in je kalender.
 • Om te controleren, is het handig om een ​​afscheurkalender te gebruiken met een herinnering over het gebruik van het medicijn. Vergeet aan het einde van de dag niet de bladen van de kalender af te scheuren. Als u verschillende medicijnen gebruikt, schrijf dan zelf instructies over het tijdstip van opname en de combinatie hiervan.
 • Om het medicijn te vereenvoudigen, kunt u verschillende gekleurde labels kopen en deze aan de verpakking van geneesmiddelen hechten. Het etiket is bijvoorbeeld blauw voor het pakket voor de ochtendreceptie, rood voor de lunch en geel voor de nacht.
 • Nu in het assortiment van vele apotheken verscheen een keuze van pillendoosjes of pillen met cellen. Onlangs zijn er erg handige exemplaren verschenen met de timerfunctie - een herinnering, waarvan het signaal de ontvangsttijd niet zal missen. Als het proces van het innemen van medicijnen te gecompliceerd lijkt, vraag dan uw arts om het te vereenvoudigen of ontwikkel een coderingssysteem voor geneesmiddelen. Om u te herinneren aan de ontvangsttijd, kunt u ook speciale timers kopen.
 • Als u meerdere geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze van tevoren in cellen worden uitgebreid, bijvoorbeeld de avond ervoor. Als de tablet op de wafer wordt geplaatst, is het beter om hem daar niet uit te halen, maar af te knippen met een schaar - sommige medicijnen verliezen hun activiteit in een natte omgeving.
 • Als u op vakantie of zakenreis bent of van plan bent om op vakantie te gaan, zorg er dan voor dat u een goede voorraad pillen heeft om de voorgeschreven doses te nemen.
 • Als de voorgeschreven therapie niet voor u betaalbaar is, raadpleeg dan uw arts of apotheker, misschien kunt u een vervangend medicijn aanbieden.

Zelfmedicatie met hart- en anti-aritmica kan ongewenste gevolgen hebben. Daarom moet u ze niet gebruiken zonder eerst een arts te raadplegen.

tablets

Welke pillen voor hartritmestoornissen?

 1. Voor tachycardie, gekenmerkt door een toename van de hartslag (meer dan 90 slagen per minuut), wordt tinctuur van valeriaan, meidoorn, elecampane en corvalol voorgeschreven en in ernstige gevallen worden verapamil, lidocaïne, propranolol, ritmeyleen, digoxine en etmozina aanbevolen. Krachtige medicijnen voorgeschreven door een arts, dus hun onafhankelijke gebruik is niet toegestaan. Je kunt ook effectieve folk remedies gebruiken: infusie van meidoornbloemen, thee met melissa, infusie van moederveld gras.
 2. Bij bradycardie, waardoor bij volwassenen de hartslag vertraagt ​​(minder dan 60 slagen / minuut), zijn de meest effectieve aminofylline, atropine, atenolol, alupente. Behandeling met deze geneesmiddelen vindt alleen plaats onder toezicht van een arts. Onder de meest effectieve folk remedies moeten worden opgemerkt afkooksels van duizendblad, jonge toppen van pijnboomtakken, het gebruik van noten, het gebruik van een mengsel van knoflook en citroenen.
 3. Bij atriale fibrillatie, wanneer chaotische samentrekkingen van beide atria optreden, worden deze geneesmiddelen in verschillende combinaties voorgeschreven: kinidine, amiodaron, disopyramide, propafenon, allapinine, sotalol, etacizine. Zelfbehandeling met deze medicijnen is niet toegestaan, maar je kunt onbevreesd middelen gebruiken zoals vloeibaar extract en meidoorntinctuur; verzameling van pepermunt, wortelstokken van valeriaan, drie-blads horloge; vloeibaar extract van Eleutherococcus; infusie van calendula bloemen.
 4. Voor extrasystolen, wat een overtreding van de hartactiviteit is (premature samentrekkingen van het hart of delen daarvan treden op), worden de volgende geneesmiddelen gebruikt: propranolol, oxprenolol, pindolol, atenalol, metoprolol, talinolol, sotalol, amiodaron. Volksgeneesmiddelen: aftreksels van valeriaan, korenbloem, calendula bloemen, citroenmelisse, paardenstaart; meidoorn tinctuur; afkooksels van valeriaan, Adonis, rozenbottelzaden, meidoornbloemen.

bereidingen

Voor ziekten die gecompliceerd zijn door hartritmestoornissen geassocieerd met organische hartziekten, wordt de belangrijkste cardiovasculaire ziekte noodzakelijkerwijs behandeld, wat het optreden van aritmieën aanzienlijk kan verminderen, zelfs zonder het gebruik van etiotrope antiaritmica. Daarom moet de behandeling van ischemische hartaandoeningen met aritmie noodzakelijkerwijs anti-angineuze geneesmiddelen omvatten volgens indicaties: bèta-adrenoreceptorblokkers, calciumkanaalblokkers, angiotensine-converterende enzymremmers. Bij manifestaties van hartfalen worden medicijnen voorgeschreven om deze aandoening te stoppen. De behandeling moet ook rekening houden met de indicatoren van lipidemetabolisme en, indien nodig, de correctie van lipiden met medicijnen uitvoeren.

Hoe hartritmestoornissen behandelen? Anti-aritmica worden gebruikt om hartritmestoornissen te behandelen.

Om ectopische hartritmestoornissen te elimineren, moeten anti-aritmische middelen een bepaald effect hebben op de elektrofysiologische eigenschappen van myocardcellen, op verschillende manieren uitgevoerd:

 • het vertragen van de snelheid van het actiepotentiaal, bijdragend aan het vertragen van het gedrag van opwinding. Dergelijke effecten hebben therapeutische doses van kinidine, novokinamid en aymaline. "Pure" bètablokkers en amiodaron hebben geen invloed op de mate van toename van het actiepotentieel;
 • afname van de myocardiale prikkelbaarheid. De meeste antiarrhythmica en hartglycosiden hebben deze eigenschap.
 • verlenging van de tijd van effectieve refractoriness, wat belangrijk is voor het elimineren van impulsen die ontstaan ​​door een te klein interval na een normale contractie, evenals tijdens tachycardieën. De periode van effectieve vuurvaardigheid wordt verlengd onder invloed van kinidine, procaïnamide;
 • een vermindering van de periode van relatieve vuurheid, die optreedt onder de invloed van lidocaïne en difenine, leidt tot een verkorting van het interval waarbij een buitengewone impuls hartsamentrekkingen kan veroorzaken;
 • onderdrukking foci van ectopisch automatisme, wat geassocieerd is met het verlengen van de tijd van diastolische depolarisatie. Deze eigenschap is het meest bezeten door aymaline, kinidine en procaïnamide, in mindere mate - difinine;
 • een toename van de snelheid van excitatie, die kan bijdragen aan de homogenisatie van excitatie en het fenomeen van "re-entry" (re-entre) voorkomt. Dit is het mechanisme van izadrina-actie;
 • de eliminatie van verschillen in de snelheid van de excitatie en de indices van vuurvastheid van naburige vezels (eliminatie van het fenomeen van "re-entry"). Dit effect wordt gegeven door bètablokkers.
 • het onderdrukken van traceerpotentialen, die klaarblijkelijk een significante invloed zouden hebben op hartritmestoornissen;
 • het verminderen van de gevoeligheid van het hart voor elektrische ontlading en het verminderen van het risico van ventriculaire fibrillatie.

Momenteel wordt aangenomen dat aritmieën ontstaan ​​als gevolg van verstoringen in de processen van impulsvorming, of als een resultaat van verstoringen in de voortplanting van excitatie door het hart, of, ten slotte, als een resultaat van een combinatie van beide mechanismen. In dit opzicht wordt de effectiviteit van verschillende antiaritmische geneesmiddelen beoordeeld op hun effect op een van de vermelde mechanismen voor de ontwikkeling van aritmieën en de bijbehorende transmembrane ionenstromen.

Afhankelijk van het werkingsmechanisme zijn alle anti-aritmica die in de kliniek worden gebruikt verdeeld in verschillende klassen:

 1. Klasse I - stoffen met een direct blokkerende werking op het membraan - membraanstabilisatoren, die zijn onderverdeeld in subklassen IА; IB; IC;
 2. Klasse II - bèta-adrenerge receptorblokkers;
 3. Klasse III - calciumantagonisten.

De volgende middelen moeten aan deze klassen worden toegevoegd: die welke invloed hebben op elektrolyten, hartglycosiden, adrenomimetische en cholinolytische stoffen.

Klasse I
Klasse I omvat het grootste aantal antiaritmische geneesmiddelen met lokale anesthetische effecten van verschillende ernst. In lagere concentraties, nodig om antiarrhythmische effecten te identificeren, beïnvloeden deze de elektrofysiologische kenmerken van de myocardiale vezels. De belangrijkste eigenschap van deze geneesmiddelen is hun vermogen om de maximale snelheid van depolarisatie van de hartspiercel te verminderen als een resultaat van antagonistische interactie met snelle natriumkanalen van het celmembraan. Bij therapeutische concentraties is deze actie geassocieerd met een verhoging van de exciteerbaarheidsdrempel, remming van de geleidbaarheid en een toename in de effectieve ongevoelige verandering van zowel de celmembraan rustpotentiaal als de duur van de actiepotentiaal, maar de onderdrukking van de spontane diastolische depolarisatie van het hartgeleidingssysteem wordt constant geregistreerd.

Geneesmiddelen van deze klasse bieden een therapeutisch effect bij patiënten met aritmieën als gevolg van de circulatie van de excitatiegolf in een vicieuze cirkel, door de effectieve refractaire periode te veranderen en bij patiënten met aritmieën, die gebaseerd zijn op een mechanisme om de automaat te vergroten of de drempel van exciteerbaarheid te verlagen, door spontane diastolische depolarisatie te onderdrukken.

Klasse IA omvat de volgende geneesmiddelen.

 • Aymalin (giluritmisch) is een antiaritmisch medicijn, serpentine rauwolfia alkaloïde. Het veroorzaakt een afname van de exciteerbaarheid van het myocard, vertraagde atrioventriculaire en intraventriculaire geleiding, onderdrukking van de automatische sinusknoop. Heeft geen uitgesproken effect op de contractiliteit en bloeddruk van de hartspier, hoewel het in sommige gevallen een verlaging van de bloeddruk kan veroorzaken. Het is voorgeschreven voor de behandeling en preventie van paroxismale supraventriculaire tachycardie, paroxismale ventriculaire tachycardie, paroxismale atriale fibrillatie en flutter, supraventriculaire en ventriculaire extrasystole. Verkrijgbaar in pillen, oplossing voor intraveneuze en intramusculaire toediening. Doseringsschema: Volwassenen worden intraveneus toegediend in een dosis van 50 mg gedurende 2-4 minuten. Intramusculair toegediend in een dosis van 50 mg om de 3-4 uur De gemiddelde dagelijkse dosis van 150-300 mg voor 4-6 doses.
 • Rhythmyleen (copepace, ritmodan). Verkrijgbaar in capsules. Doseringsregime: 3-4 keer per dag 1 capsule toegewezen.
 • Neo-giluritmal. Verkrijgbaar in tablets. Doseringsschema: wordt 3-4 maal daags 1 tabblad gekozen.
 • Procaïnamide. Verkrijgbaar in tabletten en in oplossing voor injectie. Doseringsschema: 1-2 tabletten 3-4 keer per dag. Intramusculair en intraveneus - in individuele doses.
 • Kinidin durules (kinidine). Doseringsregime. Verkrijgbaar in tablets. Benoemd tot tabblad '2-5' s morgens en 's avonds, met ondersteuning van het tabblad dosis - 3' s morgens en 's avonds.
 • Pulsnorma. Verkrijgbaar in pillen. Toegekend aan 2 tabletten 3-4 keer per dag. Doseringsregime: onderhoudsdosering - 1 tablet 3-4 maal per dag.

Klasse IB omvat de volgende geneesmiddelen.

 • Lidocaïne. Het is een actief lokaal anestheticum en antiarrhythmic middel. Veroorzaakt allerlei lokale anesthesie. Stabiliseert celmembranen, blokkeert natriumkanalen, in het myocardium onderdrukt het de automaat van ectopische foci, voornamelijk in de ventrikels; remt praktisch niet de geleidbaarheid en contractiliteit van de hartspier. Het bevordert de afgifte van kaliumionen uit myocardcellen en versnelt het proces van repolarisatie van celmembranen, verkort de duur van het actiepotentiaal en de effectieve refractaire periode. Benoemd voor de behandeling en preventie van ventriculaire hartritmestoornissen.

Doseringsregime. Verkrijgbaar in oplossing voor IV- en IM-injectie. Het doel van de dosis afzonderlijk.

 • Ritalmeks (meksitil). Verkrijgbaar in capsules. Doseringsschema: voorgeschreven volgens het schema: in de eerste dosis - 400 - 600 mg, vervolgens om de 6 uur 200 mg. In de volgende dagen (2e en volgende) - 200 mg om de 8 uur.
 • De volgende geneesmiddelen behoren tot klasse IC.

  • VFS. Anti-aritmicum dat de natriumkanalen van de membranen van cardiomyocyten blokkeert. Het verkort de refractaire periode van de boezems en ventrikels of verandert het. Remt geleiding in de boezems, zijn bundel, Purkinje-vezels. Het remt niet het automatisme van de sinusknoop, heeft geen negatief ionotroop effect op het myocardium, verandert de systemische arteriële druk niet. Het is voorgeschreven voor de behandeling van supraventriculaire en ventriculaire extrasystolen, paroxysmen van atriale fibrillatie en flutter, paroxismale supraventriculaire tachycardie, paroxismale ventriculaire tachycardie voor de behandeling van aritmie bij een hartinfarct.

  Verkrijgbaar in tabletten, in oplossing voor injectie. Doseringsschema: 30 minuten voor de maaltijd om de 8 uur voor 25 mg. Het is mogelijk om de dosis te verhogen tot 50 mg om de 8 uur Parenterale behandeling wordt individueel voorgeschreven.

 • Etatsizin. Verkrijgbaar in tablets. Doseringsschema: benoemd door 1 tabel. 3 keer per dag.
 • Etmozin beschikbaar in tabletten. Doseringsschema: wordt 3-4 maal daags 1 tabblad gekozen.
 • Ritmonorm. Verkrijgbaar in tabletten, in oplossing voor injectie. Individueel toegewezen.
 • Klasse II
  Klasse II is een groep antiaritmica, waaronder propranolol en andere bètablokkers, die een anti-aritmisch effect hebben, voornamelijk als gevolg van de blokkering van sympathische stimulatie, die wordt uitgevoerd door bèta-receptoren. De bèta-adrenoreceptorblokkers remmen door het onderdrukken van de activiteit van het celmembraan-adenylaatcyclase de vorming van cAMP, dat een intracellulaire transmitter is van de werking van catecholamines.

  In therapeutische concentraties die geen direct effect hebben op het celmembraan van een gezond hartspierstelsel, hebben bètablokkers geen invloed op de transmembraanpotentiaal, de maximale snelheid van depolarisatie van atriale, ventriculaire en Purkinje-vezels.

  Beta-adrenoreceptor blokkers voorkomen verhoogde spontane diastolische depolarisatie veroorzaakt door catecholamines. Daarom is er, onder invloed van deze geneesmiddelen, een afname in de frequentie van sinusimpulsen en de eliminatie van ectopische impulsen, die gebaseerd zijn op het aangegeven werkingsmechanisme. Beta-adrenerge blokkers verhogen de effectieve atriale ongevoelige periode, de functionele en effectieve refractaire perioden van het atrioventriculaire knooppunt. Tegelijkertijd veranderen de geleidbaarheid en vuurvastheid van het gespecialiseerde His-Purkinje gespecialiseerde geleidingssysteem en aanvullende paden echter niet significant.

  Bètablokkers hebben een negatief ionotroop effect en verminderen het hartminuutvolume, het myocardiale zuurstofverbruik, de coronaire bloedstroom, terwijl de perifere weerstand toeneemt. De duur van de ionotrope werking is minder dan chronotroop.

  Beta-adrenerge blokkers verschillen in hun selectiviteit van actie op bèta-1- en bèta-2-adrenerge receptoren. In dit opzicht worden geneesmiddelen die beide typen receptoren blokkeren niet-cardio-selectief genoemd en zijn geneesmiddelen die bèta-1-adrenoreceptoren blokkeren cardio-selectief.

  • Propranolol (anapriline, inderal, obzidan) is een niet-selectieve bètablokker. Het heeft anti-angineuze, hypotensieve en anti-aritmische effecten. Het vermindert de automatische sinusknoop, vermindert het aantal hartslagen, vertraagt ​​de atrioventriculaire geleidbaarheid, vermindert de contractiliteit van de hartspier, vermindert de behoefte aan zuurstof in het myocardium. Vermindert de prikkelbaarheid van het myocardium, vermindert het optreden van ectopische foci, heeft een membraanstabiliserend effect. Het heeft een hypotensief effect. Benoemd met supraventriculaire vorm van aritmie, atriale fibrillatie en flutter, ventriculaire extrasystoles. Het geneesmiddel is verkrijgbaar in tabletten, capsules, oplossing voor injectie. Benoemd door 10-40 mg 1-3 keer per dag. Parenterale behandeling wordt afzonderlijk voorgeschreven.
  • Korgard. Verkrijgbaar in tablets. Benoemd door 20-80 mg 1-2 keer per dag.
  • Sotalol (sotalex). Verkrijgbaar in tablets. Benoemd door 20-80 mg 1-2 keer per dag.
  • Atenolol (atenova, atenobene, betakard, tenormin, hiipoten) - selectieve bètablokker. Behoudt de eigenschappen van bètablokkers. Het bezit geen interne sympathometrische en membraanstabiliserende activiteit. Veroorzaakt geen bronchospasmen. Het wordt voorgeschreven voor de behandeling en preventie van supraventriculaire vormen van aritmie, sinustachycardie, ventriculaire premature slagen. Verkrijgbaar in tablets. Toegewezen aan 25-100 mg 1-3 keer per dag.

  Een kenmerk van de elektrofysiologische werking van klasse III-geneesmiddelen is een significante toename in de duur van het actiepotentiaal van myocardcellen. Deze geneesmiddelen hebben geen lokaal anesthetisch effect en hebben zeer slecht uitgesproken eigenschappen die inherent zijn aan klasse II anti-aritmica.

 • Amiodaron (cordarone, sedacoron) is een antiaritmisch en anti-angineus middel. Verhoogt de duur van het actiepotentiaal en de effectieve refractaire periode van cardiomyocyten in alle delen van het hart. Het vermindert de automatische sinusknoop, vermindert het aantal hartslagen, vertraagt ​​de atrioventriculaire geleidbaarheid, vermindert de prikkelbaarheid van het myocardium. Het is voorgeschreven voor de behandeling en preventie van supraventriculaire en ventriculaire aritmieën. Verkrijgbaar in tabletten en in oplossing voor injectie. Binnen toegewezen 100-200 mg volgens het schema. Parenterale behandeling afzonderlijk.
 • Klasse III
  Klasse III omvat geneesmiddelen die remmers zijn van de overdracht van calciumionen - calciumantagonisten.

  • Verapamil (isoptin, lekoptin, falicard) - antiarrhythmic, antiianginal, antihypertensive. Vermindert de frequentie en kracht van hartcontracties, vertraagt ​​de atriovenriculaire geleidbaarheid. Verlaagt de zuurstofbehoefte van het hart. Het veroorzaakt expansie van de kransslagaders en een toename van de coronaire bloedstroom, verlaagt de tonus van perifere bloedvaten. Het is voorgeschreven voor de behandeling en preventie van supraventriculaire vormen van aritmie.

  Doseringsregime. Verkrijgbaar in tabletten en oplossing voor injectie. Binnen wordt 40-80 mg 1-3 keer per dag voorgeschreven. Parenterale behandeling afzonderlijk.

  Onder de geneesmiddelen van andere groepen die worden gebruikt voor ritmestoornissen, de meest algemeen gebruikte geneesmiddelen die kalium- en magnesiumionen bevatten: panangin, asparkam, kaliumnormine, evenals hartglycosiden in individuele doses bij de behandeling van supraventriculaire vormen van aritmie.

  De laatste jaren wordt een geneesmiddel dat het metabolisme van het hart verbetert, gebruikt om paroxismale supraventriculaire tachycardie te verlichten: adenosinefosfaat, adenocore.

  Al deze medicijnen voor aritmie van het hart moeten alleen worden ingenomen na een nauwkeurige diagnose en overleg met een arts.

  brandijzer

  Minimaal invasieve ablatie is lang de meest effectieve methode geweest voor chirurgische behandeling van hartritmestoornissen. De essentie van de procedure is om een ​​heel klein deel van de hartspier te cauteriseren met een katheter. Exacte bepaling van de gewenste plaats voor ablatie is mogelijk als gevolg van elektrofysiologische studies.

  Waarom cauterisatie uitvoeren?

  • Moderne moxibustie is absoluut pijnloos. Het wordt uitgevoerd met behulp van radiofrequentie-methode.
  • Tijdens ablatie wordt myocardiale littekens uitgevoerd om abnormale atriale contractie te voorkomen.
  • De ervaring van Israëlische specialisten stelt hen in staat om in de loop van cauterisatie alle functies van spierweefsel die het resulterende litteken omgeven, te hervatten.
  • Als gevolg hiervan wordt het hartritme hersteld tot een normaal niveau, zelfs bij de meest ernstige vormen van aritmie.

  Kenmerken van de procedure
  Om de verbranding tijdens de operatie uit te voeren, wordt een kleine punctie uitgevoerd, waardoor de katheter wordt ingebracht.
  Meestal wordt ablatie binnen een paar uur uitgevoerd.

  Als artsen te maken hebben met een zeer complexe vorm van aritmie, waarbij cauterisatie van de katheter misschien niet voldoende is voor de patiënt om te herstellen, voeren ze ablatie uit door een minimale opening.

  Dit soort cauterisatie wordt getoond:

  • bij ernstige en langdurige vormen van atriale fibrillatie;
  • in het geval dat katheterablatie niet leidt tot het verwachte resultaat;
  • patiënten die een operatie hebben ondergaan voor hartkleppen.

  Ablatie houdt geen langdurig herstel van de patiënt in. In de meeste gevallen verlaat een persoon die is dichtgeschroeid, na 3-4 dagen de klinische afdeling van de kliniek.
  De effectiviteit van ablatie, uitgevoerd op basis van Israëlische klinieken, is extreem hoog. Het maakt het mogelijk om het hartritme van ongeveer 90% van de patiënten met verschillende vormen van aritmie te normaliseren.

  Deze procedure kan echter alleen worden gebruikt bij patiënten die niet zijn geholpen door medicamenteuze behandeling.

  Veel geneesmiddelen worden gebruikt om atriale fibrillatie te behandelen, maar ze zijn alleen effectief in ongeveer de helft van de gevallen, "zegt studie auteur David Wilber, directeur van het Instituut voor cardiovasculaire aandoeningen in Loyola University Medical Center in Illinois. "Bovendien, als een enkel medicijn de patiënt niet heeft geholpen, is de kans op een succesvolle behandeling met een ander medicijn zelfs nog lager.

  De studie, die werd uitgevoerd in 19 ziekenhuizen in verschillende landen van de wereld, betrof 167 mensen voor wie medicamenteuze behandeling niet effectief was. 106 patiënten ondergingen katheterablatie en 61 patiënten slikten medicijnen. De duur van het onderzoek was vrij kort, omdat het een significant voordeel van katheterablatie ten opzichte van medicamenteuze behandeling onthulde. Na toepassing van deze methode stopten episodes van aritmieën (onregelmatige hartslag) bij 60% van de patiënten. Tegelijkertijd werd verbetering alleen waargenomen bij 16% van de patiënten die medicamenteuze behandeling volgden. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association (Journal of the American Medical Association).

  Katheterablatie bij de behandeling van atriale fibrillatie is veel effectiever dan medicamenteuze therapie. We raden echter ook aan om deze methode te gebruiken in gevallen waar medicamenteuze behandeling niet helpt. Voordat we deze techniek toepassen, bieden we patiënten de keuze om te beginnen met het nemen van een ander medicijn of om een ​​operatie te accepteren. Helaas is de kans dat een ander medicijn zal helpen slechts 20%. Omdat atriale fibrillatie geen onmiddellijke bedreiging vormt voor het leven, kan de patiënt de optie kiezen die hij verkiest - chirurgie of medicamenteuze behandeling, - concludeert Dr. Frank Machlinsky, directeur elektrofysiologische programma's. aan de Universiteit van Pennsylvania.

  Chirurgische behandeling

  Aritmieën van het hart worden zowel door conservatieve methoden (bijvoorbeeld medicatie) als operatief behandeld. Het Israëlische IMEDICALE medische centrum oefent de volgende chirurgische methoden voor de behandeling van aritmieën:

  Implantatie van pacemakers: dit is een programmeerbaar apparaat waarvan de implantatie de patiënt die aan aritmie lijdt de gelegenheid geeft om het normale ritme van de contracties van de hartspier te herstellen. Om ervoor te zorgen dat de pacemaker in actie komt, moet deze in de patiënt worden geïmplanteerd. Het gebeurt onder lokale anesthesie.

  Een pacemaker wordt geïmplanteerd onder de huid of onder de borstspier, waarvoor de chirurg een incisie maakt van ongeveer 4 centimeter. Het apparaat zelf is een koffer waarin zich de benodigde elektronica bevindt en een batterij die ongeveer 10 jaar of langer meegaat. Er zijn ook twee of drie kleine bedrading met elektroden aangesloten op de pacemaker. Ze worden door de bloedvaten naar het hart zelf geleid, of beter gezegd, naar het atrium en het ventrikel.

  Het biedt chirurgen - röntgen en andere technologieën waarmee ze kunnen zien waar op een van de punten er bedrading is met elektroden. Zo'n operatie duurt ongeveer een uur. Meestal kan de patiënt de volgende dag erna al naar huis gaan. Nu bedreigt de hartritmestoornis hem niet: door zo nodig elektrische impulsen door te sturen die het myocard irriteren, vervangt de pacemaker het hartgeleidingssysteem. In Israël worden pacemakers met twee en drie kamers gebruikt, waarmee je tegelijkertijd twee of drie hartholtes kunt stimuleren.

  Implantatie van een defibrillator: een defibrillator, dit is een apparaat dat qua werking vergelijkbaar is met een pacemaker, en biedt
  herstel van synchrone samentrekking van de hartvezels, met behulp van elektrische ontladingen, van verschillende vermogens, van minder dan één tot veertig J. De defibrillator wordt geïmplanteerd in de bovenste borstkas en maakt hiervoor een incisie op de juiste plaats.

  Daarna is er een introductie van elektroden daar en hun testen, om de meest optimale locatie te vinden.

  Vervolgens worden de elektroden aan de defibrillator bevestigd en na het testen van de automatische functie ervan, wordt de incisie in de borst van de patiënt gehecht. De laatste stap volgt: programmeren van de defibrillator.

  Deze operatie vindt plaats onder narcose en duurt ongeveer een uur. Daarna hoeft de patiënt niet langer dan een dag in het ziekenhuis te blijven, uiteraard, als er geen complicaties optreden.

  Dergelijke chirurgische ingrepen zijn de laatste jaren erg populair geworden bij Israëlische hartchirurgen. Studies hebben aangetoond dat implantatie van een defibrillator bijna tweemaal zo effectief is als medicamenteuze behandeling als het gaat om het verlengen van de levensduur van patiënten met hartritmestoornissen.

  Radiofrequente ablatie is een minimaal invasieve chirurgische procedure die in de jaren negentig werd ontwikkeld en die ongeveer 90% van de patiënten van bepaalde typen aritmieën in Israël volledig kan genezen. Deze procedure wordt uitgevoerd in het geval van een te hoge hartslag, met een pulstekort.

  Radiofrequente ablatie wordt geconcludeerd doordat met behulp van een speciale katheter kleine gaatjes worden gemaakt waardoor cauterisatie van een specifiek, problematisch gedeelte van de geleidende structuren van het hart gebeurt met behulp van radiogolven. Om precies te begrijpen welk deel van het hart de ablatie moet uitvoeren, wordt onmiddellijk voorafgaand aan deze procedure een elektrofysiologisch onderzoek uitgevoerd.

  Ablatie wordt gebruikt om het normale hartritme te herstellen. Deze operatie duurt gewoonlijk één tot drie uur en wordt gedaan door Israëlische hartchirurgen, meestal onder lokale anesthesie. Na de operatie blijft de patiënt nog vierentwintig uur in de kliniek. Als er in deze periode geen complicaties zijn, kan hij de volgende dag naar huis gaan.

  Folk remedies

  Rasp 0,5 kg citroenen, meng ze met dezelfde hoeveelheid honing en 20 abrikozenpitten geplet in poeder. Neem vóór maaltijden, maar 1 eetlepel 2 keer per dag.

  Universele remedies voor hartritmestoornissen zijn afkooksels, infusies en infusies van meidoorn, valeriaan
  korenbloemen, asperges en lavas. Neem 1 eetl. lepel elk
  deze planten, brouw ze in 1 liter kokend water, laat het een uur brouwen. Drink elke 2 uur in kleine porties.

  • Met een trage hartslag: 4 citroenen gesneden in 4 delen elk, kook in 1 liter water in een pasteuze toestand, voeg 0,5 kg gehakte walnoten, 250 g sesamolie en 200 g poedersuiker toe. Allemaal gemengd. Neem 1 eetlepel 3 maal daags 20 minuten voor de maaltijd
  • Voor schendingen van de hartslag wordt aangeraden om vers zwart radijsap te drinken. Rasp radijs, pers het sap door gaas, meng met honing (1: 1). Neem 1 eetlepel 2-3 keer per dag.
  • Een goed effect voor het verminderen van de hartslag is een raapkweek. 2 eetlepels gehakte raap giet 1 kop kokend water, kook 15 minuten, zeef. Drink 0,5 kopjes 4 keer per dag. De beroemde kruidkundige P. M. Kurennov raadde aan om een ​​bad te nemen met valeriaan om een ​​hartaanval te verlichten. Om een ​​bad te nemen, heeft u 1 vol glas valeriaanwortel afkooksel nodig.
  • wanneer er een onregelmatige hartslag is, is het nuttig om vers geperst sap van een zwarte radijsplant te drinken met toevoeging van honing in dezelfde verhoudingen. Sap drinken voor 1 eetkamer l. twee tot drie keer per dag;
  • Voor dit recept heb je een halve kilo geraspte citroenen nodig, dezelfde hoeveelheid honing en 20 korrels abrikozenpitten, vermalen tot poeder. Geaccepteerd met 1 eetl. lepel twee keer per dag voor de maaltijd.
  • Je moet 1 citroen, 200 g gedroogde abrikozen, 10 - 20 g rozijnen, 50 g walnootpitten en 5 eetlepels nemen. l. Mag schat. Pers het sap uit de citroen en meng het met honing. Vermaal gedroogde abrikozen en citroenschil met pulp, meng met rozijnen. Voeg fijngehakte noten toe aan het mengsel. Combineer met honing en citroen. Meng grondig, sta 3 uur aan en neem 2 eetlepels. l. Eén keer per dag - 's ochtends na het eten met aritmieën. De loop van de behandeling om binnen een maand te produceren.
  • Neem 100 g walnootpitten, maal ze fijn of mineer en meng met 0,5 liter honing. Neem een ​​mengsel van 0,5 st. l. 3 keer per dag voor hartritmestoornissen.
  • Neem 1 eetl. l. gehakte aspergebossen, brouw een glas kokend water, kook gedurende 2 minuten, doe 1-2 theelepel in een hete bouillon. gedroogde kruiden van asperges en aandringen, ingepakt, 2 uur. Neem 2 eetlepels. l. 3 maal per dag 30 minuten voor de maaltijd gedurende 4 weken met aritmieën.
  • Maal een klein kopje uien, rasp een appel op een fijne rasp en meng goed. Binnenmix 2 keer per dag in pauzes tussen de maaltijden accepteren. De loop van de behandeling is een maand.
  • Neem 3 kopjes Viburnum gewoon, crush, doe het in een pot van 3 liter, giet 2 liter kokend water, sluit af met een plastic deksel, wikkel het goed en laat het 6 uur inwerken. ook daar. Voeg in de resulterende infusie 0,5 liter van een pot goede honing toe, beter dan de mei. Binnen een maand drie keer per dag binnenkomen voor 1/3 glazen voor eten. Voer 3 van dergelijke cursussen uit met pauzes van 10 dagen. De samenstelling wordt bewaard in de koelkast.
  • Neem 5 g droge geplette meidoornvrucht in 200 ml heet water, kook gedurende 15 minuten op laag vuur, zeef, breng het volume naar het origineel, drink 1 eetl. l. 2-3 keer per dag voor hartritmestoornissen.
  • In het geval van atriale fibrillatie helpt de infusie van rozenbottels goed. Moet een thermosfles 2 el inschenken. l. bessen, giet dan 0,5 liter kokend water. Laat 1 uur intrekken en voeg dezelfde meidoorn toe. Sta erop dat je 's morgens gaat drinken, maar dat was genoeg voor de hele dag. Elke dag verse infusie brouwen. Als de bessen droog zijn, kun je 5-10 minuten koken en in een thermosfles gieten om het waar te maken. Drink infusie gedurende 3 maanden, daarna een maand pauze - voor een jaar. Als u maagzuur heeft, nam de hond na een maaltijd een drankje.
  • Het is raadzaam om 0,5 kg honing van mei te mengen, 0,5 kg citroenen geraspt met schil (vooraf de botten van de citroenen verwijderen) en 20 gemalen abrikozenpitten. Neem 1 theelepel in. 3 keer per dag voor de maaltijd. Eet 1 abrikozenpit per dag gedurende 2 maanden. Neem dan een pauze van veertien dagen en herhaal de behandeling opnieuw.

  Hoe ik werd behandeld met folk remedies voor hartritmestoornissen:

  Vele jaren leed ik aan hartritmestoornissen met bradycardie (met een zeldzame puls, tot 39 slagen per minuut). Nadat ik de nodige volksremedies voor mezelf had gevonden, heb ik een hartslag in het bereik van 60-80 en heb ik al heel lang geen contact meer opgenomen met medische instellingen. Nu ben ik 78 jaar oud, lengte 172 cm., Gewicht 63 kg. In zijn leven dronk wodka heel weinig, maar rookte nooit.

  • Mijn hoofdgeneesmiddel: een mengsel van citroen en knoflook. Ik giet twee liter koel gekookt water in een pot van drie liter. Ik neem 4 citroenen, doe ze eerst twee minuten in kokend water, scroll ze door een vleesmolen, pers het sap door het gaasje en stuur ze naar een pot.
  • Ik maak 4 skins knoflook schoon van de schil, hak ze fijn met behulp van een knoflookpers en voeg alles aan het water toe met citroensap. Het therapeutische mengsel is voldoende voor een behandeling - veertig dagen. Ik bedek de bovenkant van het blik met gaas gevouwen in drie lagen en zet het in de koelkast gedurende twee dagen. Zeef het en zet het opnieuw in de koelkast. Het geneesmiddel moet worden opgewarmd.
  • Het tweede therapeutische medicijn bestaat uit wodka met knoflook. In een fles van 0,75 liter. Ik schenk een halve liter hoogwaardige wodka in. Ik sla door de knoflookpers 20 middelgrote teentjes knoflook en voeg toe aan de wodka. Sta er 10-12 dagen op.
  • Ik ben een ander medicijn aan het voorbereiden - het derde. Ik pers een teentje knoflook op een klein stukje gaas (4x6 cm), doe het op een zak melk (tetra pak), bevestig alles onder mijn neus en adem, terwijl ik de riemen op mijn achterhoofd vastbind.
  • En nu meer over de behandeling. Voordat ik met de procedure start, spoel ik de mondholte vroeg in de ochtend met gezout water. Om zes uur drink ik 25 ml. tinctuur van knoflook op wodka, na een half uur neem ik een kwart kopje (50 gram) van een mengsel van citroen en knoflook. Kort voor het slapengaan drink ik een eetlepel knoflooktint op wodka.
  • De volgende dag is de behandeling hetzelfde, behalve één: voor het slapen gaan, in plaats van knoflooktint te eten, inhaleer ik de essentiële oliën van knoflook. Dat is de weg voor 40 dagen dat ik mijn hartritmestoornissen kwijt raakte. Misschien zal iemand de cursus moeten herhalen, maar u moet dit coördineren met uw arts.
  • voor dit recept heb je droge meidoornvruchten nodig in een hoeveelheid van 10 gram. en 100 ml wodka. Fruit is gevuld met alcohol en sta 10 dagen op, gefilterd. 10 druppels infusie gemengd met water en driemaal daags voor de maaltijd ingenomen. Meidoorn-gebaseerde remedies helpen om de hartspier in goede conditie te houden, helpen de coronaire circulatie te versterken en aritmieën en tachycardieën te elimineren. Ze coördineren de activiteit van het centrale zenuwstelsel en helpen de bloeddruk te verlagen;
  • Hak de valeriaanwortel, voor een eetlepel wortel heb je 1 eetl nodig. gekookt licht warm water. Het resulterende mengsel wordt 8 tot 12 uur in een afgesloten houder bewaard en vervolgens gefiltreerd. Neem een ​​eetlepel drie tot vier keer per dag;
  • blauwe korenbloem bloemen in een hoeveelheid van een tot twee theel. 200 ml kokend water wordt gegoten, een uur met infusie toegediend, gefiltreerd. Neem het over ¼ Art. drie keer per dag gedurende een kwartier voor de maaltijd. Uitstekende remedie tegen een hartaanval;
  • voor dit recept heb je valeriaanwortel, motherwort gras, anijs fruit en duizendblad gras nodig in een verhouding van 2: 2: 1: 1. Een eetlepel gemengde kruiden wordt gegoten met een glas kokend water, een half uurtje doordrenkt. Geaccepteerd voor 1/3 van Art. twee - drie keer per dag. Helpt in het geval van hartkloppingen en pijn in het hart;
  • voor dit recept heb je droog gehakt gras van paardenstaart nodig in een hoeveelheid van 1 eetl. l. en 400 ml kokend water. De resulterende infusie is bestand tegen twee - drie uur en belast. Geaccepteerd met 1 eetl. lepel vijf tot zes keer per dag voor een ziekte geassocieerd met hartzwakte en aritmie;
  • Dit recept bestaat uit paardenstaartgras, gras van een bergbeklimmer, meidoornbloedrode bloemen in een verhouding van 2: 3: 5. Een eetlepel gemengde kruiden wordt een nacht in een thermoskan gegoten met een glas kokend water, gefilterd door de ochtend. Het wordt driemaal per dag in een kwart van een glas genomen wanneer er sprake is van een snelle hartslag, geïrriteerdheid, slapeloosheid;
  • voor dit recept heb je een kruidenschot nodig dat geopend is in de hoeveelheid van twee theelepels en een glas koud water. Bedek het gras met water en blijf ½ dagen, afvoer. Geaccepteerd door het derde deel van het glas drie keer per dag voor de maaltijd. De infusie reguleert de hartactiviteit;
  • folk remedies voor de behandeling van hartritmestoornissen omvatten het volgende recept: giet 1 eetlepel in de pan water, na het koken, verminderen het vuur en voeg riet gras (of lente adonis) in de hoeveelheid van 1 theelepel. Week drie minuten in brand. De pan is afgedekt met een deksel en op een warme plaats opgeborgen. De resulterende infusie wordt gefilterd. Geaccepteerd door één artikel. lepel drie keer per dag voor tachycardie;
  • Dit recept bestaat uit duizendbladkruid, citroenmelisse en wortelstok met valeriaanwortels in een verhouding van 3: 1: 1. Voor één artikel. l. gemengde kruiden hebben één glas koud water nodig. De resulterende infusie wordt gedurende drie uur verouderd en vervolgens gedurende een kwartier in een waterbad geplaatst. Het wordt gefilterd en driemaal per dag gedronken, wanneer er een nerveuze hartslag en slapeloosheid is;
  • Voor dit recept heb je hartkruidenkruid, guldenroede-kruid, melisseblaadjes en boekweitbloemen nodig, elk ingrediënt in een hoeveelheid van 40 gram. 2 theelepels zorgvuldig gemengde verzameling giet een glas kokend water. De resulterende infusie wordt gerijpt in een geëmailleerde sauspan om af te koelen. Nadat de infusie is gefilterd met de verplichte afgifte van de grondstof en op het oorspronkelijke volume gebracht met voorgekookt water. Dronken fractioneel gedurende de dag. De cursus is 2 weken, daarna een pauze van 7 dagen en opnieuw een volledige cursus;
  • voor dit recept heb je calendulabloesems nodig in de hoeveelheid van 2 theel. en twee glazen kokend water. De resulterende infusie wordt gedurende een uur verouderd, gefilterd. Dronken op 0.5 st. vier keer per dag, wanneer er onregelmatige hartslagen zijn;
  • voor dit recept heb je geraspte jonge scheuten van medicinale asperges nodig in de hoeveelheid van 3 theel. en een glas kokend water. Infusie staat een paar uur en filtert. Het wordt geaccepteerd op een - twee dineren l. drie keer per dag. De cursus duurt drie tot vier weken. Het is een goed kalmeringsmiddel voor tachycardie;

  Lees Meer Over De Vaten