Is aritmie van het hart en de gevolgen ervan gevaarlijk?

Ieder van ons is bekend met de situatie wanneer het lijkt dat nu het hart uit de borst zal springen. Dit is een aritmie van het hart waarvan de gevolgen het meest betreurenswaardig kunnen zijn. Ze beschadigen niet alleen het cardiovasculaire systeem, maar ook het hele lichaam. Immers, het hart is de motor die het hele lichaam aandrijft en de vitale functies ervan verzekert. En het werk van het hart is rechtstreeks afhankelijk van de goede werking van zijn zenuwstelsel.

De meeste mensen nemen de symptomen van aritmie niet serieus, in de overtuiging dat je alleen maar moet ontspannen of kalmeren - en het probleem is vanzelf opgelost. Zo'n houding tegenover hun gezondheid, ze verergeren de situatie alleen maar en verslechteren hun gezondheid. Als de tijd geen maatregelen neemt om de eerste symptomen weg te nemen, zullen de gevolgen van hartritmestoornissen leiden tot ernstige complicaties.

Hoe werkt het hart

Op de plaats waar de vena cava in het hart valt, is er een sinusknoop die verantwoordelijk is voor het verschijnen van zenuwimpulsen. Hoe het werkt, hangt af van het ritme van de hartslag. In hartcontracties verdwijnt synchroniciteit, wat leidt tot het verschijnen van aritmieën.

De belangrijkste gevolgen van een dergelijke synchrone mislukking zijn trombo-embolie, bradycardie, tachycardie, fibrillatie en hartflutter.

Trombo-embolie treedt op wanneer het bloed in de aderen begint te stagneren. De stagnatie zelf veroorzaakt zwak werk van de boezems, die eerder zwak samentrekken en geen bloed pompen in het juiste volume. Maar de hartkamers van het hart beginnen vaker samen te trekken dan nodig is. Zodra de hartslag is hersteld en de bloedbaan weer normaal is, breken de resulterende bloedstolsels af en dringen deze door in de bloedsomloop. De meest ernstige gevolgen in dit geval kunnen de volgende verschijnselen zijn:

 • pulmonale arteriële trombose;
 • cerebrale trombose;
 • intestinale mesenteriale trombose;
 • veneuze trombose van de onderste ledematen.

Trombo-embolie en de gevolgen hiervan

Het eerste geval is het gevaarlijkst. Als een bloedstolsel de slagader binnenkomt die de longen voedt, stopt het met werken, stopt de ademhaling en sterft de persoon aan verstikking. Het niet tijdig verlenen van assistentie zoals trombose leidt tot de dood van de patiënt.

Om in een grote cirkel van bloedcirculatie in de hersenen te komen, veroorzaken bloedstolsels de ontwikkeling van een beroerte en in meer zeldzame gevallen raakt een persoon in coma-toestand. De situatie is behandelbaar, maar na complicaties blijven veel patiënten permanent gehandicapt. Ze zijn aanzienlijk gestoord of spraak is volledig verloren, er is verlamming van de ledematen aan de ene kant van het lichaam, of er vindt volledige immobilisatie plaats. Om de vorige vaardigheden te herstellen en de persoon terug te brengen naar zelfzorg, is lang en hard werken, zorgzame zorg voor geliefden en de interne krachten van de patiënt vereist.

Trombose van het darmstelsel van de darm leidt tot de dood van zijn delen en verstoring van het spijsverteringsstelsel. Bloedstolsels in de aderen van de ledematen leiden tot de ontwikkeling van gangreen. Als u de ziekte op tijd opmerkt, kunt u een operatie uitvoeren om de aderen te penetreren, maar alleen als de weefselnecrose nog niet is begonnen. Als het sterven begon, is de enige uitweg amputatie.

Een zeldzamere complicatie van hartritmestoornissen

Onjuiste hartfunctie kan leiden tot bradycardie. Deze vermindering van het aantal hartslagen is minder dan 40 slagen per minuut met een gezonde snelheid van 60-90 beats.

Het gevaar van zo'n zeldzame hartslag is dat het bloed langzamer door de aderen en slagaders stroomt, en dit leidt tot een afname van de productie van voedingsstoffen en zuurstof door de weefsels en organen van het hele lichaam. Dientengevolge, pre-bewusteloosheid, zwakte, apathie, tinnitus, duizeligheid en wazig zien. Er zijn gevallen van volledig bewustzijnsverlies, maar daarvoor slaagt iemand erin anderen te informeren over de verslechtering van zijn toestand.

Wanneer zo'n toestand voor de eerste keer optreedt, kan een persoon erg bang zijn. Als de patiënt op de hoogte is van de ziekte en vervolgens de manifestaties ervan verwijdert, kunt u een pacemaker installeren die het hart op het juiste ritme zet. Met een normale hartslag bevindt dit apparaat zich in de "slaapstand", maar zodra de hartslagsnelheid daalt, wordt het ingeschakeld.

Gevaar voor tachycardie

De tegenovergestelde complicatie van hartaritmie is tachycardie. Ze heeft een snelle hartslag - meer dan 90 hartslagen per minuut. Het is onmogelijk om zo'n toestand te missen - het hart bonst in de borst, in de slapen klopt het, de pols gaat af. In een normale toestand voelt een persoon het werk van het hart niet, en met tachycardie zullen deze gewaarwordingen niet onopgemerkt voorbijgaan.

Tachycardie is gevaarlijk omdat het kan leiden tot een dergelijke ernstige aandoening als een herhaling van aritmie, en dit is een directe weg naar paroxysmale atriale of ventriculaire tachycardie. De tweede vorm van de ziekte is gevaarlijker, omdat Het is moeilijk om medicatie en medische procedures uit te voeren. Dergelijke complicaties leiden tot overbelasting van de hartspier. Met behulp van medicijnen kan de hartslag heel snel weer normaal worden, maar tijdens de periode van onjuist werk wordt het erg moe en overwerk leidt tot een toename in grootte. Als dergelijke aandoeningen heel vaak voorkomen, neemt de overbelasting meerdere keren toe en begint het hart hypertrofie te krijgen. Hoe groter de hartspier, hoe meer zuurstof het nodig heeft om goed te functioneren. Als gevolg hiervan treedt zuurstofdeficiëntie op, later - ischemische hartziekte en dientengevolge - hartinfarct.

Een van de verschijnselen van tachycardie - fibrillatie en fladderen van het hart. In deze toestand kan de hartslag per minuut 200 - 400 in het eerste geval en 300 - 600 in het tweede geval bedragen. Deze bezuinigingen zijn ontoereikend. Deze verschijnselen zijn buitengewoon gevaarlijk, medicijnen zijn niet in staat om ze tegen te houden, dus in geval van dergelijke complicaties is het noodzakelijk om dringend artsen te raadplegen voor noodinterventie.

Alle manifestaties van tachycardie leiden tot overbelasting van het hart en geleidelijk nemen de belangrijkste functies af, weefsels en organen stoppen met het ontvangen van zuurstof in de juiste hoeveelheid. Een tijdje versleten, vergroot hart voert nog steeds de functies uit die eraan zijn toegewezen, maar geleidelijk wordt de gebruikelijke belasting ondraaglijk en dit leidt tot de ontwikkeling van hartfalen. De belangrijkste manifestaties zijn bloedstasis in weefsels en orgaansystemen, die ook karakteristieke uitwendige tekenen vertoont. Dit is zwelling van de onderste ledematen van het lichaam, vooral aan het eind van de dag na hard werken of langdurig staan.

Vergrote lever en milt als gevolg van accumulatie van overtollig bloed in hen leidt tot verstoring van hun werk. Bloed stagneert in de vaten van de longen, wat wordt uitgedrukt door kortademigheid, hoest, onvermogen om diep adem te halen. De laatste toestand is het gevaarlijkst, omdat na een bepaalde tijdsperiode het fluïdum in de longen stagneert en in de omringende weefsels binnendringt en het oedeem ervan verschijnt. Met deze complicatie is het belangrijk om de ziekte tijdig te herkennen en maatregelen voor de behandeling ervan te nemen om de bedreiging voor het leven van de patiënt te verwijderen. Longoedeem reageert goed op de behandeling, maar alleen als het op tijd wordt gediagnosticeerd. Als de ziekte laat werd ontdekt en de toestand kritiek is, moet de patiënt onmiddellijk naar het ziekenhuis worden gebracht voor medische hulp en reanimatieprocedures.

Gevolgen van aritmie

Aritmie van het hart is geen onschuldige reactie van het lichaam op een stressvolle situatie of lichamelijke inspanning, maar de eerste bel van ernstige hartproblemen. Dit is een zeer ernstige en gevaarlijke manifestatie van de bestaande onregelmatigheden in het werk van het cardiovasculaire systeem. De complicaties waaraan het kan leiden zijn erg moeilijk, het is onmogelijk om de gezondheid van de patiënt na hen volledig te herstellen. De gevolgen kunnen heel erg tot de dood verschillen. Daarom is het belangrijk om op tijd een cardioloog te raadplegen, het werk van de hartspier te controleren en een juiste en tijdige diagnose te stellen.

Probeer niet zelf de manifestaties van aritmie te elimineren. Alle behandelmethoden en medicijnen moeten alleen door de behandelende arts worden bepaald en onder strikte controle in bepaalde doses worden genomen.

Als u aanvullende behandelingsmethoden gebruikt, met name voor mensen, moet u dit ook aan de arts melden.

Met hartritmestoornissen is zelfmedicatie een zeer gevaarlijk pad, vaak met de meest betreurenswaardige afloop.

aritmie

Aritmie is elke overtreding van de regelmaat of frequentie van het normale hartritme, evenals de elektrische geleidbaarheid van het hart. Een aritmie kan asymptomatisch zijn of kan worden gevoeld in de vorm van een hartslag, vervaging of onderbrekingen in het werk van het hart. Soms gaat aritmie gepaard met duizeligheid, flauwvallen, pijn in het hart, een gevoel van gebrek aan lucht. Aritmieën worden herkend in het proces van fysieke en instrumentele diagnostiek (hartauscultatie, ECG, CPECG, Holterbewaking, inspanningstesten). Bij de behandeling van verschillende soorten hartritmestoornissen worden medische therapie en hartchirurgische methoden (RFA, pacemaker, cardioverter-defibrillator) gebruikt.

aritmie

De term "aritmieën" brengt stoornissen van nucleatie en geleiding van elektrische impulsen van het hart met zich mee, verschillend in hun mechanisme van voorkomen, manifestaties en prognose. Ze ontstaan ​​als gevolg van aandoeningen van het hartgeleidingssysteem, waardoor consistente en regelmatige contracties van het myocardium - het sinusritme - worden gegarandeerd. Aritmieën kunnen ernstige storingen in de activiteit van het hart of de functies van andere organen veroorzaken, evenals zelf complicaties van verschillende ernstige pathologieën. Ze manifesteren een sensatie van hartkloppingen, onderbrekingen, hartvervaging, zwakte, duizeligheid, pijn of druk op de borst, kortademigheid, flauwvallen. Bij gebrek aan tijdige behandeling veroorzaken aritmieën angina-aanvallen, longoedeem, trombo-embolie, acuut hartfalen en hartstilstand.

Volgens statistieken zijn schendingen van geleidbaarheid en hartslag in 10-15% van de gevallen de doodsoorzaak door hartaandoeningen. De studie en diagnose van aritmieën wordt uitgevoerd door de gespecialiseerde sectie cardiologie - aritmie. Vormen van aritmieën: tachycardie (snelle hartslag meer dan 90 slagen per minuut), bradycardie (vertraagde hartslag minder dan 60 slagen per minuut), extrasystool (buitengewone hartcontracties), atriale fibrillatie (chaotische samentrekkingen van individuele spiervezels), geleidende blokkade en et al.

Ritmische sequentiële samentrekking van het hart wordt geleverd door speciale myocardiale spiervezels, die het hartgeleidingssysteem vormen. In dit systeem is de driver van een ritme van de eerste orde de sinusknoop: het is dat de excitatie wordt gegenereerd met een frequentie van 60-80 keer per minuut. Door het hart van het rechteratrium strekt het zich uit tot het atrioventriculaire knooppunt, maar het blijkt minder prikkelbaar te zijn en geeft een vertraging, zodat de atria eerst worden gereduceerd en pas daarna, als de excitatie zich voortplant door de bundel van Zijn en andere delen van het geleidende systeem, de ventrikels. Het geleidingssysteem biedt dus een bepaald ritme, frequentie en volgorde van samentrekkingen: eerst de atria en vervolgens de ventrikels. De nederlaag van het geleidende systeem van het myocardium leidt tot de ontwikkeling van ritmestoornissen (aritmieën) en de individuele verbindingen (atrioventriculaire knoop, bundel of zijn benen) - tot geleidingsstoornissen (blokkade). Tegelijkertijd kan het gecoördineerde werk van oorschelpen en ventrikels sterk worden verbroken.

Oorzaken van aritmieën

Vanwege de oorzaken en het mechanisme van aritmie, zijn ze voorwaardelijk onderverdeeld in twee categorieën: die geassocieerd met cardiale pathologie (organisch) en die niet gerelateerd zijn (anorganisch of functioneel). Verschillende vormen van organische hartritmestoornissen en blokkades zijn frequente satellieten van hartpathologieën: ischemische hartziekte, myocarditis, cardiomyopathieën, misvormingen en verwondingen van het hart, hartfalen, evenals complicaties van hartchirurgie.

De basis voor de ontwikkeling van organische aritmieën is schade (ischemisch, inflammatoir, morfologisch) van de hartspier. Ze belemmeren de normale voortplanting van een elektrische impuls door het hartgeleidingssysteem naar de verschillende onderdelen ervan. Soms is de schade van invloed op de sinusknoop - de hoofdpacemaker. Tijdens de vorming van cardiosclerose voorkomt het littekenweefsel de geleidende functie van het myocardium, wat bijdraagt ​​tot het optreden van aritmogene foci en de ontwikkeling van geleiding en ritmestoornissen.

De groep functionele aritmieën omvat neurogene, dislectrolyte, iatrogene, mechanische en idiopathische aritmieën.

De ontwikkeling van sympathische aritmieën van neurogene genese wordt bevorderd door overmatige activering van de toon van het sympathische zenuwstelsel onder invloed van stress, sterke emoties, intens mentaal of fysiek werk, roken, alcohol drinken, sterke thee en koffie, gekruid voedsel, neurose, enz. De activering van de sympathische toon veroorzaakt ook ziekten schildklier (thyrotoxicose), intoxicatie, koortsachtige aandoeningen, bloedziekten, virale en bacteriële toxines, industriële en andere intoxicatie, hypoxie. Vrouwen met premenstrueel syndroom kunnen sympathische aritmieën, hartpijn en verstikkende gevoelens ervaren.

Neurogene neurogene aritmieën worden veroorzaakt door de activering van het parasympathische systeem, in het bijzonder de nervus vagus. Vagnozavisimyh-ritmestoornissen ontwikkelen zich meestal 's nachts en kunnen worden veroorzaakt door aandoeningen van de galblaas, darmen, maagzweer en maagzweer, ziekten van de blaas, waarbij de activiteit van de nervus vagus toeneemt.

Diselectrolyte aritmieën ontwikkelen zich met elektrolytenbalans, in het bijzonder magnesium, kalium, natrium en calcium in het bloed en myocardium. Iatrogene aritmieën komen voort uit de aritmogene werking van bepaalde geneesmiddelen (hartglycosiden, β-blokkers, sympathicomimetica, diuretica, enz.).

De ontwikkeling van mechanische aritmieën draagt ​​bij aan letsels van de borst, vallen, stakingen, elektrische schokken, enz. Idiopathische aritmieën worden beschouwd als ritmestoornissen zonder vastgestelde oorzaak. Bij de ontwikkeling van aritmie speelt erfelijke aanleg een rol.

Aritmie classificatie

De etiologische, pathogenetische, symptomatische en prognostische heterogeniteit van aritmieën veroorzaakt discussie over hun uniforme classificatie. Anatomisch zijn aritmieën onderverdeeld in atriaal, ventriculair, sinus en atrioventriculair. Rekening houdend met de frequentie en het ritme van hartcontracties, werd voorgesteld om drie groepen ritmestoornissen te onderscheiden: bradycardie, tachycardie en aritmie.

De meest complete is de classificatie op basis van de elektrofysiologische parameters van ritmestoornissen, volgens welke ritmestoornissen worden onderscheiden:

 • I. Veroorzaakt door verstoring van de vorming van een elektrische impuls.

Deze groep aritmieën omvat nomotope en heterotope (ectopische) aritmieën.

Nomotopische aritmieën worden veroorzaakt door een verstoord automatisme van de sinusknoop en omvatten sinustachycardie, bradycardie en aritmie.

Afzonderlijk, in deze groep uitstoten syndroom van zwakte van de sinusknoop (SSS).

Heterotopische aritmieën worden gekenmerkt door de vorming van passieve en actieve ectopische myocardiale excitatiecomplexen, gelegen buiten de sinusknoop.

Met passieve heterotope aritmieën is het optreden van een ectopische impuls het gevolg van een vertraging of schending van de geleiding van de hoofdimpuls. Passieve ectopische complexen en ritmen omvatten atriale, ventriculaire aandoeningen van de atrioventriculaire verbinding, migratie van supraventriculaire pacemakers, pop-upsamentrekkingen.

Als actieve heterotopie voortvloeiende ectopische puls exciteert het myocardium eerdere puls vooral toe ectopische pacemaker en het verminderen van de "interrupt" sinusritme van het hart. De actieve complexen en ritmen omvatten: aritmie (atriale ventriculaire afkomstig van de atrioventriculaire verbindingen) en paroxysmale tachycardie neparoksizmalnuyu (van de atrioventriculaire verbinding atriale en ventriculaire vorm), atriale flutter en flikkering (fibrillatie) de atria en de ventrikels.

 • II. Aritmieën veroorzaakt door verminderde intracardiale geleiding.

Deze groep aritmieën treedt op als gevolg van de vermindering of stopzetting van de voortplanting van een puls door een geleidend systeem. geleidingsstoornissen omvatten sinoatrialnuyu, intra-, atrioventriculaire (I, II en III graden) blokkade ventriculaire pre-excitatietoestand syndroom, intraventriculaire bundeltakblock (één-, twee- en drie-beam).

 • III. Gecombineerde aritmieën.

Aritmieën die geleiding en ritmestoornissen combineren, omvatten ectopische ritmes met exitblokkering, parasiestil en atrioventriculaire dissociatie.

Symptomen van aritmieën

Manifestaties van aritmieën kunnen heel verschillend zijn en worden bepaald door de frequentie en het ritme van hartcontracties, hun effect op intracardiale, cerebrale, renale hemodynamica, evenals myocardiale functie van de linker ventrikel. Er zijn zogenaamde "domme" aritmieën die zich niet klinisch manifesteren. Ze worden meestal gedetecteerd door lichamelijk onderzoek of elektrocardiografie.

De belangrijkste manifestaties van hartritmestoornissen zijn de hartslag of het gevoel van onderbrekingen, vervaging tijdens het werk van het hart. Het verloop van hartritmestoornissen kan gepaard gaan met verstikking, angina, duizeligheid, zwakte, flauwvallen en de ontwikkeling van cardiogene shock.

Hartkloppingen worden meestal geassocieerd met sinustachycardie, aanvallen van duizeligheid en flauwvallen met sinus bradycardie of sick sinussyndroom, hartvervaging en hartongemakken met sinusaritmie.

In extrasystolen klagen patiënten over gevoelens van vervaging, schokken en onderbrekingen in het werk van het hart. Paroxysmale tachycardie wordt gekenmerkt door plotseling optredende en eindigende aanvallen van de hartslag tot 140-220 slagen. in minuten Gevoelens van frequente, onregelmatige hartslag worden opgemerkt met atriale fibrillatie.

Aritmie complicaties

Het beloop van elke aritmie kan worden gecompliceerd door ventriculaire fibrillatie en flutter, wat gelijk staat aan het stoppen van de bloedcirculatie en kan leiden tot de dood van de patiënt. Al in de eerste seconden duizeligheid, zwakte ontwikkelen, dan - verlies van bewustzijn, onvrijwillig plassen en convulsies. Bloeddruk en hartslag worden niet gedetecteerd, ademhaling stopt, pupillen verwijden - er treedt een klinische doodsoorzaak op.

Bij patiënten met chronisch circulatoir falen (angina, mitralisstenose) treedt dyspnoe op tijdens paroxysmie van tachyaritmieën en kan zich pulmonaal oedeem ontwikkelen.

Met volledige atrioventriculaire blokkade of asystolie kunnen syncopenstappen (aanvallen van Morgagni-Adems-Stokes gekenmerkt door episodes van bewustzijnsverlies) ontstaan, veroorzaakt door een sterke afname van de hartproductie en bloeddruk en een afname van de bloedtoevoer naar de hersenen.

Trombo-embolische stoornissen bij atriale fibrillatie in elk zesde geval leiden tot herseninfarcten.

Diagnose van aritmieën

Het primaire stadium van de diagnose van aritmie kan worden uitgevoerd door een huisarts of cardioloog. Het omvat de analyse van de klachten van de patiënt en de bepaling van de perifere hartslagkarakteristiek van hartritmestoornissen. In het volgende stadium worden instrumentele niet-invasieve (ECG, ECG-monitoring) en invasieve (CPEPI, VEI) onderzoeksmethoden uitgevoerd:

Een elektrocardiogram registreert hartritme en frequentie gedurende meerdere minuten, dus alleen constante, persistente aritmieën worden gedetecteerd door middel van een ECG. Rhythm-stoornissen die paroxismaal (tijdelijk) zijn, worden gediagnosticeerd door Holter's dagelijkse monitoring van ECG, die het dagelijkse ritme van het hart registreert.

Om de organische oorzaken van aritmieën te identificeren, worden echocardiografie en stress-echocardiografie uitgevoerd. Invasieve diagnostische methoden kunnen op kunstmatige wijze de ontwikkeling van aritmie veroorzaken en het mechanisme van zijn optreden bepalen. Tijdens intracardiaal elektrofysiologisch onderzoek worden katheterelektroden op het hart aangebracht, waarbij endocardiaal elektrogram in verschillende delen van het hart wordt geregistreerd. Endocardiaal ECG wordt vergeleken met het resultaat van het gelijktijdig uitvoeren van een extern elektrocardiogram.

De tilt-test wordt uitgevoerd op een speciale orthostatische tafel en simuleert voorwaarden die aritmie kunnen veroorzaken. De patiënt wordt op een tafel in een horizontale positie geplaatst, de pols en de bloeddruk worden gemeten en vervolgens, nadat het medicijn is toegediend, wordt de tafel 20-45 minuten onder een hoek van 60-80 ° gekanteld, waarbij de afhankelijkheid van bloeddruk, hartslag en ritme op de verandering van lichaamspositie wordt bepaald.

Gebruikmakend van de methode van transesofageale elektrofysiologische studies (CPEPI), wordt elektrische stimulatie van het hart uitgevoerd door de slokdarm en wordt een transesofageale elektrocardiogram vastgelegd, waarbij het hartritme en geleidingsvermogen worden geregistreerd.

Verschillende extra diagnostische test bestaat uit een monster met de belasting (stap testen, het monster met squats, marcheren, koude, enz. Sample), farmacologische proeven (met izoproterinolom met dipiridomolom met ATP en al.), En uitgevoerd om de diagnose van coronaire hartziekten en de mogelijkheid oordelen Over de relatie van de belasting van het hart met het optreden van aritmieën.

Aritmiebehandeling

De keuze van de therapie voor aritmieën wordt bepaald door de oorzaken, het type hartritme en geleidingsstoornissen en de toestand van de patiënt. In sommige gevallen is het voldoende om de onderliggende ziekte te behandelen om het normale sinusritme te herstellen.

Soms is een speciale medische of hartchirurgische behandeling nodig voor de behandeling van aritmieën. Selectie en benoeming van antiaritmische therapie wordt uitgevoerd onder systematische ECG-controle. Volgens het werkingsmechanisme worden 4 klassen antiaritmica onderscheiden:

 • Klasse 1 - membraanstabiliserende geneesmiddelen die natriumkanalen blokkeren:
 • 1A - verhoog de tijd van repolarisatie (procaïnamide, kinidine, aymalin, disopyramide)
 • 1B - verkort de tijd van repolarisatie (trimekain, lidocaïne, meksiletin)
 • 1C - hebben geen uitgesproken effect op de repolarisatie (flecaïnide, propafenon, encaïne, etatsizine, moracizine, lappaconitine hydrobromide)
 • Graad 2 - β-adrenerge blokkers (atenolol, propranolol, esmolol, metoprolol, acebutolol, nadolol)
 • Graad 3 - verleng de repolarisatie en blokkeer de kaliumkanalen (sotalol, amiodaron, dofetilide, ibutilide, b-Bretily tosylaat)
 • Graad 4 - blokkeer calciumkanalen (diltiazem, verapamil).

Niet-medicamenteuze behandelingen voor aritmie omvatten pacing, cardioverter-defibrillatorimplantatie, radiofrequente ablatie en openhartoperaties. Ze worden uitgevoerd door hartchirurgen in gespecialiseerde afdelingen. Implantatie van een pacemaker (EX) - een kunstmatige pacemaker is gericht op het handhaven van een normaal ritme bij patiënten met bradycardie en atrioventriculaire blokkades. Voor preventieve doeleinden wordt een geïmplanteerde cardioverter-defibrillator gehecht aan patiënten met een hoog risico op plotseling ontstaan ​​van ventriculaire tachyaritmieën en voert deze automatisch cardiale stimulatie en defibrillatie uit onmiddellijk na de ontwikkeling ervan.

Door middel van radiofrequente ablatie (RFID van het hart) door kleine puncties met behulp van een katheter, wordt cauterisatie van een deel van het hart dat ectopische impulsen genereert uitgevoerd, wat het mogelijk maakt impulsen te blokkeren en de ontwikkeling van aritmieën te voorkomen. Open hartoperaties worden uitgevoerd voor hartritmestoornissen veroorzaakt door aneurysma van de linker hartkamer, hartklepaandoeningen, enz.

Prognose voor aritmieën

In termen van prognose zijn aritmieën uiterst dubbelzinnig. Sommigen van hen (supraventriculaire extrasystolen, zeldzame extrasystolen van de ventrikels), niet geassocieerd met organische hartziekten, vormen geen bedreiging voor de gezondheid en het leven. Atriale fibrillatie kan daarentegen levensbedreigende complicaties veroorzaken: ischemische beroerte, ernstig hartfalen.

De meest ernstige aritmieën zijn flutter en ventriculaire fibrillatie: ze vormen een onmiddellijke bedreiging voor het leven en vereisen resuscitatie.

Preventie van aritmieën

De belangrijkste richting van preventie van hartritmestoornissen is de behandeling van hartpathologie, bijna altijd gecompliceerd door de verstoring van het ritme en de geleiding van het hart. Het is ook noodzakelijk om extracardiale oorzaken van aritmieën (thyrotoxicose, intoxicatie en koortsstoornissen, autonome stoornissen, verstoring van de elektrolytenbalans, stress, enz.) Uit te sluiten. Het wordt aanbevolen om het gebruik van stimulerende middelen (cafeïne), de uitsluiting van roken en alcohol, zelfselectie van anti-aritmica en andere medicijnen te beperken.

Wat veroorzaakt aritmie van het hart

Wat zijn de complicaties van hartritmestoornissen?

Tijdens normaal gebruik moet de hartspier ritmisch en krachtig samentrekken. In de regel voelt een gezond persoon niet het kloppen van zijn hart. Bij de minste veranderingen wordt echter onmiddellijk duidelijk dat er storingen in het lichaam waren. Soms worden hartfuncties gestoord door aritmie - een aandoening waarbij het hart stopt ritmisch te kloppen en begint te ontspannen en samentrekt met verschillende snelheden. Bij atriale fibrillatie kan het bereik van onregelmatige hartslagen variëren van 50 of minder slagen per minuut tot 400 of meer samentrekkingen.

Heel vaak voelt een persoon zich niet ziek en wordt de ziekte alleen gedetecteerd bij het passeren van een elektrocardiogram, dat duidelijk alle schendingen van het hartritme traceert. Om te begrijpen welke complicaties kunnen leiden tot hartritmestoornissen, is het noodzakelijk om de oorzaken ervan te bepalen.

Oorzaken van aritmie

Meestal komt aritmie voor bij aandoeningen van het autonome en centrale zenuwstelsel, met endocriene ziekten en hartschade. Vaak veroorzaakt een aritmie een verandering in het gehalte aan natrium, calcium, kalium en magnesium in het lichaam, waarvan de overmaat of het tekort kan leiden tot een verslechterde cardiale geleidingsfunctie.

Symptomen van aritmie hangen af ​​van het type. De meest voorkomende is tachycardie, waarbij sprake is van een snelle hartslag, bradycardie, gekenmerkt door een langzaam ritme van hartcontracties en extrasystole, vergezeld van buitengewone hartslagen. Er zijn ook blokkades die de geleiding van impulsen in verschillende delen van de hartspier voorkomen. Aritmie kan worden veroorzaakt door verschillende cardiovasculaire aandoeningen of neurologische aandoeningen.

Symptomen van aritmie:

- met verhoogde hartslag, zijn er: zwakte, flauwvallen, overmatig zweten, gebrek aan lucht, duizeligheid en hartpijn;

- paroxysmale tachycardie gaat gepaard met een krachtige duw in het hart;

- met extrasystole is er sprake van zwakte en onderbrekingen in het hartwerk;

- blokkades kunnen asymptomatisch zijn of gepaard gaan met plotseling bewustzijnsverlies.

Een nauwkeurige diagnose kan alleen worden vastgesteld door een elektrocardiogram door te geven.

Sinustachycardie

Sinusknoop draagt ​​bij aan de vorming van elektrische impulsen in het hart. Wanneer zijn werk mislukt, treedt sinustachycardie op wanneer de frequentie van hartspiercontracties meer dan 90 slagen per minuut bedraagt. Deze aandoening wordt vaak veroorzaakt door verhoogde inspanning, catarrale aandoeningen, emotionele overbelasting, koorts en hartaandoeningen. Late detectie van de ziekte kan tot ernstige complicaties leiden.

Sinus bradycardie

De ziekte wordt gekenmerkt door een afname van de frequentie van hartslagen, die vaak wordt waargenomen bij volledig gezonde mensen. Bradycardie kan hypertensie, schildklieraandoeningen en verschillende hartaandoeningen veroorzaken.

Sinus aritmie

Bij sinusritmestoornissen treedt een abnormale afwisseling van hartcontracties op. Deze aandoening wordt meestal geassocieerd met de ademhalingsfunctie, dus wordt het vaak waargenomen bij kinderen in een verhoogde activiteit. Hoe mobiel een kind ook is, u moet echter nog steeds de conditie en gezondheid van zijn hart bewaken.

beats

Wanneer extrasystole optreedt ongeplande samentrekking van het hart. Het kan vertraagd of te vroeg zijn. Dergelijke verschijnselen veroorzaken vaak verschillende ziekten of slechte gewoonten. Tegelijkertijd voelt de persoon het hart zinken of zijn sterke duw.

Paroxysmale tachycardie

De ziekte wordt gekenmerkt door een frequent ritme van het hart en begint in de regel plotseling. De oorzaken van deze aandoening kunnen ook hartaandoeningen en slechte gewoonten zijn. De patiënt kan overmatig zweten en ongewone zwakte ervaren.

Atriale fibrillatie

Dit type aritmie gaat gepaard met een willekeurige samentrekking van de hartspiervezels. Deze aandoening wordt waargenomen bij hartafwijkingen, aandoeningen van de schildklier en alcoholisme. Bij boezemfibrilleren voelt een persoon niet altijd een verslechtering van de gezondheid, maar in sommige gevallen heeft hij schorre ademhaling, geen pols, verwijde pupillen en bewustzijnsverlies. In ernstige gevallen kan boezemfibrilleren leiden tot ernstige complicaties zoals hartstilstand.

Hart blok

Bij hartblokkades stopt de geleiding van hartpulsen. Tegelijkertijd is er een gebrek aan pols, frequente convulsies, flauwvallen, hartfalen en mogelijk overlijden.

Gevolgen van aritmie

Complicaties van aritmieën zijn trombo-embolie en hartfalen. Trombo-embolie treedt op omdat tijdens aritmieën niet alleen snel bloed wordt gepompt, maar ook de agitatie. Dit leidt tot de vorming van bloedstolsels, die later afbreken en het hart verstoppen, waardoor angina, hartinfarct en zelfs de dood worden veroorzaakt.

Hartfalen gaat gepaard met onvolledige samentrekking van de hartspier en daardoor onvoldoende bloedpompen. Als gevolg hiervan beginnen alle interne organen en systemen van het menselijk lichaam te lijden aan een gebrek aan zuurstof en andere voedingsstoffen, wat kan leiden tot een aantal ernstige gezondheidsproblemen.

Hoe onschuldig de ziekte ook mag lijken, bij de allereerste symptomen is het noodzakelijk om een ​​onderzoek en een elektrocardiogram te ondergaan. Bij het bepalen van de exacte diagnose van de patiënt moet worden nagegaan door een cardioloog. Het is uiterst belangrijk om te voldoen aan alle voorschriften van de arts en regelmatig voorgeschreven medicijnen in te nemen.

Wanneer aritmieën moeten worden vermeden overmatige fysieke inspanning, omdat deze leiden tot een verhoging van de hartslag en bijdragen aan de ontwikkeling van hartfalen. Wat een effectieve behandeling zou moeten zijn, kan alleen een cardioloog bepalen.

Atriale fibrillatie

Wat is atriale fibrillatie

Normale hartslag (sinusritme)

Bij een gezond persoon wisselen de fasen van samentrekking van het hart (systole) en zijn ontspanning (diastole) elkaar af in een bepaald ritme. Tijdens de systole wordt veneus bloed uit de rechterkamer naar de longen gepompt en verrijkt het bloed uit het linkerhart de aorta binnen en vervolgens naar alle andere organen. Tijdens diastole wordt het hart weer met bloed gevuld. Onder normale omstandigheden wordt zo'n cyclus ongeveer 60 tot 90 keer per minuut herhaald.

De contractiele activiteit van het hart wordt geregeld door de ritmische vorming van elektrische impulsen en hun daaropvolgende geleiding in de boezems en ventrikels. Het deel van de hartspier waarin de impulsen die de hartslag bepalen worden gegenereerd, wordt de "hartslagfactor" genoemd. Normaal gesproken is de hoofdpacemaker een speciaal gebied op de fornix van het rechteratrium (sinusknooppunt). Elke elektrische impuls die optreedt in de pacemaker, met behulp van een speciaal geleidingssysteem, verspreidt zich door de hartspier en leidt tot de gecoördineerde samentrekking: eerst worden de boezems verkleind en vervolgens de ventrikels. Zo'n normaal ritme, bestuurd door het sinus-atriale knooppunt, wordt het sinusritme van de hartslag genoemd.

Fig. 1. Het geleidende systeem van het hart

Atriale fibrillatie (atriale fibrillatie)

Het hart van een gezond persoon wordt verminderd met een frequentie van 60 tot 90 keer per minuut. Het concept van "hartaritmie" combineert verschillende afwijkingen van deze indicatoren. Wat is atriale fibrillatie en hoe verschilt dit van andere hartritmestoornissen? Bij atriale fibrillatie nemen andere atriale cellen die tussen 350 en 800 impulsen per minuut produceren, de controle over het hart. Als gevolg hiervan gaan alle spiervezels (fibrillen) in de atria chaotisch samen, zonder dat dit leidt tot een enkele atriale samentrekking (vandaar de tweede naam voor atriale fibrillatie - atriale fibrillatie).

Ondanks de excessieve frequentie van atriale excitaties, wordt slechts een klein deel ervan willekeurig naar de ventrikels gedragen. Als resultaat wordt bij atriale fibrillatie van het hart een onregelmatig ritme van ventriculaire samentrekkingen gevormd, waarvan de frequentie bij de meeste patiënten boven de 80 per minuut ligt.

Fig. 2. Contractie van het hart bij normale en atriale fibrillatie

De prevalentie en incidentie van atriale fibrillatie

1. Nationale aanbevelingen "Diagnose en behandeling van atriale fibrillatie", Minsk, 2010.

Boezemfibrilleren, beter bekend als "atriale fibrillatie", is een van de belangrijkste typen aritmieën waarmee therapeuten in hun dagelijkse praktijk te maken hebben1.

In de Verenigde Staten zijn er meer dan 3 miljoen patiënten met atriale fibrillatie, in West-Europa - meer dan 4,5 miljoen.

2. Stewart S. Hart C.L. Hole D.J. McMurray J.J. Populatieprevalentie, incidentie en voorspellers van atriale stimulatie in de Renfrew / Paisley-studie. Heart 2001; 86: 516-521.

De voorspelling voor de toekomst is niet geruststellend: er wordt geschat dat tegen 2050 het aantal van dergelijke patiënten met 3 of zelfs meer dan 4 keer 2 zal toenemen.

De prevalentie van atriale fibrillatie van het hart neemt toe met de leeftijd: op 50-jarige leeftijd treedt atriumfibrilleren op bij 1-2% van de bevolking en na 80 jaar bij 5-15% van de mensen 3.

3. Ga naar A.S. Hylek E.M. Phillips K.A. et al. Prevalentie van ritmische en risicofactoren in atriumfibrillatie (ATRIA) -studie. JAMA 2001; 285: 2370-2375.

Atriale fibrillatie blijft mogelijk lange tijd onopgemerkt en veel patiënten met hartfibrillatie zullen nooit naar het ziekenhuis gaan. Bijgevolg nadert een meer reële prevalentie van atriale fibrillatie 2%.

Het risico van het ontwikkelen van atriale fibrillatie tijdens het leven voor mensen ouder dan 40 jaar is 25% 4.

Oorzaken van boezemfibrilleren

4. Fuster V, Ryden LE, Cannom DS, et al. ACC / AHA / ESC 2006 Richtlijnen voor het beheer van patiënten met Atrial. Circulation 2006; 114: e257-354.

Er zijn veel redenen die kunnen leiden tot de ontwikkeling van atriale fibrillatie. Ze zijn verdeeld in twee hoofdgroepen: cardiaal en niet-cardiaal.

Bijvoorbeeld verschillende hartaandoeningen: hartafwijkingen; infectieuze hartziekte; Coronaire hartziekte (CHD) en de complicatie ervan - hartinfarct.

Hartritmestoornissen

# image.jpg (van het oude Grieks.) ἀρρυθμία - "inconsistentie, inconsistentie") is elke verstoring van het hartritme, gekenmerkt door een verandering in de frequentie, regelmaat en opeenvolging van hartcontracties als gevolg van de schending van de basisfuncties van het hart: automatisme, prikkelbaarheid en geleiding.

Niet alle abnormale hartritmes, aritmieën genaamd, zijn gevaarlijk. Aritmie komt zelfs veel voor.

Oorzaken van aritmie

Aritmieën begeleiden organische laesies van het hart: hartinfarct, hartafwijkingen, enz. gedetecteerd in overtreding van de functie van het autonome zenuwstelsel, veranderingen in water-zoutbalans, intoxicatie. Arrhythmieën komen voor bij volledig gezonde mensen tegen de achtergrond van uitgesproken overwerk, met verkoudheid, na het nemen van alcoholische dranken. Veel hartritmestoornissen worden mogelijk niet door de patiënt gevoeld en leiden niet tot enige gevolgen (sinustachycardie, atriale extrasystole) en duiden vaker op extracardiale pathologie (bijvoorbeeld een verhoogde schildklierfunctie). De gevaarlijkste zijn ventriculaire tachycardie (verhoogde samentrekkingsfrequentie), die de directe oorzaak kan zijn van plotse hartdood (in 83% van de gevallen). Bradycardie kan ook levensbedreigend zijn (verminderde frequentie van contracties), vooral atrioventriculair blok, gepaard gaand met plotseling bewustzijnsverlies op korte termijn.

Er kunnen twee problemen optreden in het werk van het hartgeleidingssysteem:

impulsvorming.

impulsstoornis

Het geleidende systeem van het hart heeft een bescherming op meerdere niveaus tegen plotselinge hartstilstand. Overtredingen in haar werk leiden tot het verschijnen van aritmieën.

Symptomen van aritmie

Er zijn veel opties voor hartritmestoornissen, die elk gepaard gaan met het verschijnen van een verscheidenheid aan symptomen.

 • Bradycardie - een afname van de hartslag van minder dan 60 slagen per minuut, wat vermoeidheid, duizeligheid of flauwvallen kan veroorzaken.
 • Tachycardie - een frequente samentrekking van de hartspier, meer dan 90 slagen per minuut, veroorzaakt hartkloppingen, angst, duizeligheid en flauwvallen. Frequente samentrekking van de kamers kan levensbedreigend zijn.
 • Ventriculaire fibrillatie - verspreide en ongecoördineerde myocardiale samentrekkingen die voorkomen dat het hart de primaire functie van het oppompen van bloed heeft, wat leidt tot instorting en plotselinge dood als er geen onmiddellijke medische zorg wordt geboden.
 • Boezemfibrilleren - atriale fibrillatie (atriale fibrillatie) is de meest voorkomende vorm van aritmie, waarbij de atria willekeurig samentrekken met een frequentie van 200 - 300 of meer beats per minuut zonder coördinatie met de ventrikels van het hart, die in het algemeen de normale hartfunctie aanzienlijk verstoren. De meeste mensen met atriale fibrillatie (vooral als atriale fibrillatie langer duurt dan 48 uur) hebben een verhoogd risico op bloedstolsels, wat op zijn beurt kan leiden tot een beroerte.

De patiënt merkt het vaakst het bestaande probleem op dat is geassocieerd met de schending van de hartslag en het optreden van bijbehorende symptomen. Verder is het noodzakelijk om een ​​uitgebreid onderzoek te doen naar het werk van het hart (ECG, 24-uurs ECG-bewaking, echo cardiografie, enz.), De benoeming en uitvoering van medicamenteuze behandeling.

In het geval van een trage hartslag kan een pacemaker worden geïnstalleerd. Wanneer tachyaritmieën, medicamenteuze behandeling of procedures gericht op het elimineren van defecten van het hartgeleidingssysteem met behulp van radiofrequente technieken.

Wat zijn de complicaties van hartritmestoornissen?

Tijdens normaal gebruik moet de hartspier ritmisch en krachtig samentrekken. In de regel voelt een gezond persoon niet het kloppen van zijn hart. Bij de minste veranderingen wordt echter onmiddellijk duidelijk dat er storingen in het lichaam waren. Soms worden hartfuncties gestoord door aritmie - een aandoening waarbij het hart stopt ritmisch te kloppen en begint te ontspannen en samentrekt met verschillende snelheden. Bij atriale fibrillatie kan het bereik van onregelmatige hartslagen variëren van 50 of minder slagen per minuut tot 400 of meer samentrekkingen.

Heel vaak voelt een persoon zich niet ziek en wordt de ziekte alleen gedetecteerd bij het passeren van een elektrocardiogram, dat duidelijk alle schendingen van het hartritme traceert. Om te begrijpen welke complicaties kunnen leiden tot hartritmestoornissen, is het noodzakelijk om de oorzaken ervan te bepalen.

Oorzaken van aritmie

Meestal komt aritmie voor bij aandoeningen van het autonome en centrale zenuwstelsel, met endocriene ziekten en hartschade. Vaak veroorzaakt een aritmie een verandering in het gehalte aan natrium, calcium, kalium en magnesium in het lichaam, waarvan de overmaat of het tekort kan leiden tot een verslechterde cardiale geleidingsfunctie.

Symptomen van aritmie hangen af ​​van het type. De meest voorkomende is tachycardie, waarbij sprake is van een snelle hartslag, bradycardie, gekenmerkt door een langzaam ritme van hartcontracties en extrasystole, vergezeld van buitengewone hartslagen. Er zijn ook blokkades die de geleiding van impulsen in verschillende delen van de hartspier voorkomen. Aritmie kan worden veroorzaakt door verschillende cardiovasculaire aandoeningen of neurologische aandoeningen.

Symptomen van aritmie:

- met verhoogde hartslag waargenomen: zwakte, flauwvallen, overmatig zweten, gebrek aan lucht, duizeligheid en hartpijn;

- paroxysmale tachycardie gaat gepaard met een sterke duw in het hart;

- met aritmie, is er een zwakte en onderbrekingen in het hartwerk;

- blokkades kunnen asymptomatisch zijn of gepaard gaan met plotseling bewustzijnsverlies.

Een nauwkeurige diagnose kan alleen worden vastgesteld door een elektrocardiogram door te geven.

Sinustachycardie

Sinusknoop draagt ​​bij aan de vorming van elektrische impulsen in het hart. Wanneer zijn werk mislukt, treedt sinustachycardie op wanneer de frequentie van hartspiercontracties meer dan 90 slagen per minuut bedraagt. Deze aandoening wordt vaak veroorzaakt door verhoogde inspanning, catarrale aandoeningen, emotionele overbelasting, koorts en hartaandoeningen. Late detectie van de ziekte kan tot ernstige complicaties leiden.

Sinus bradycardie

De ziekte wordt gekenmerkt door een afname van de frequentie van hartslagen, die vaak wordt waargenomen bij volledig gezonde mensen. Bradycardie kan hypertensie, schildklieraandoeningen en verschillende hartaandoeningen veroorzaken.

Sinus aritmie

Bij sinusritmestoornissen treedt een abnormale afwisseling van hartcontracties op. Deze aandoening wordt meestal geassocieerd met de ademhalingsfunctie, dus wordt het vaak waargenomen bij kinderen in een verhoogde activiteit. Hoe mobiel een kind ook is, u moet echter nog steeds de conditie en gezondheid van zijn hart bewaken.

beats

Wanneer extrasystole optreedt ongeplande samentrekking van het hart. Het kan vertraagd of te vroeg zijn. Dergelijke verschijnselen veroorzaken vaak verschillende ziekten of slechte gewoonten. Tegelijkertijd voelt de persoon het hart zinken of zijn sterke duw.

Paroxysmale tachycardie

De ziekte wordt gekenmerkt door een frequent ritme van het hart en begint in de regel plotseling. De oorzaken van deze aandoening kunnen ook hartaandoeningen en slechte gewoonten zijn. De patiënt kan overmatig zweten en ongewone zwakte ervaren.

Atriale fibrillatie

Dit type aritmie gaat gepaard met een willekeurige samentrekking van de hartspiervezels. Deze aandoening wordt waargenomen bij hartafwijkingen, aandoeningen van de schildklier en alcoholisme. Bij boezemfibrilleren voelt een persoon niet altijd een verslechtering van de gezondheid, maar in sommige gevallen heeft hij schorre ademhaling, geen pols, verwijde pupillen en bewustzijnsverlies. In ernstige gevallen kan boezemfibrilleren leiden tot ernstige complicaties zoals hartstilstand.

Hart blok

Bij hartblokkades stopt de geleiding van hartpulsen. Tegelijkertijd is er een gebrek aan pols, frequente convulsies, flauwvallen, hartfalen en mogelijk overlijden.

Gevolgen van aritmie

Complicaties van aritmieën zijn trombo-embolie en hartfalen. Trombo-embolie treedt op omdat tijdens aritmieën niet alleen snel bloed wordt gepompt, maar ook de agitatie. Dit leidt tot de vorming van bloedstolsels, die later afbreken en het hart verstoppen, waardoor angina, hartinfarct en zelfs de dood worden veroorzaakt.

Hartfalen gaat gepaard met onvolledige samentrekking van de hartspier en daardoor onvoldoende bloedpompen. Als gevolg hiervan beginnen alle interne organen en systemen van het menselijk lichaam te lijden aan een gebrek aan zuurstof en andere voedingsstoffen, wat kan leiden tot een aantal ernstige gezondheidsproblemen.

Hoe onschuldig de ziekte ook mag lijken, bij de allereerste symptomen is het noodzakelijk om een ​​onderzoek en een elektrocardiogram te ondergaan. Bij het bepalen van de exacte diagnose van de patiënt moet worden nagegaan door een cardioloog. Het is uiterst belangrijk om te voldoen aan alle voorschriften van de arts en regelmatig voorgeschreven medicijnen in te nemen.

Wanneer aritmieën moeten worden vermeden overmatige fysieke inspanning, omdat deze leiden tot een verhoging van de hartslag en bijdragen aan de ontwikkeling van hartfalen. Wat een effectieve behandeling zou moeten zijn, kan alleen een cardioloog bepalen.

Aritmie: classificatie, oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling

Als uw hartslag en regelmaat niet overeenkomen met algemeen aanvaarde normen, kunt u de diagnose hartritmestoornissen krijgen. In wezen is dit een organische laesie, die een gevolg is van intoxicatie, functionele storingen van het zenuwstelsel of aandoeningen van de water-zoutbalans.

Is hartritmestoornis gevaarlijk en hoe kan het worden beheerd? We moeten de oorzaken, symptomen en methoden van behandeling van deze ziekte bestuderen.

Classificatie van pathologie

Voordat we de essentie van pathologie bespreken, moeten we de variëteiten bestuderen. Er zijn verschillende groepen factoren die ons lichaam naar de staat van aritmie leiden. Elk type ziekte heeft zijn eigen symptomen. Calcium- en magnesiumonbalans, industriële en bacteriële oorzaken, slechte gewoonten (nicotine, alcohol), zuurstofgebrek kunnen de basis van de ziekte vormen.

Normaal hartritme.

Het verslaan van de endocriene organen in de toekomst kan het werk van de hartspier beïnvloeden. Bijwerkingen van verschillende medicijnen kunnen ook ziekte veroorzaken. Typen aritmieën zijn gebaseerd op schendingen van bepaalde hartfuncties. Er zijn vier soorten van deze ziekte:

Sinus bradycardie

Zeldzame hartslag is een van de belangrijkste symptomen van sinus bradycardie. Deze pathologie beïnvloedt de sinusknoop, die dient als inductor van elektrische impulsen. De hartslag daalt tot 50-30 slagen per minuut. Pathologie is behoorlijk gevaarlijk - het wordt vaak aangetroffen bij ogenschijnlijk 'gezonde' mensen die een routine lichamelijk onderzoek ondergaan.

De oorzaken zijn verschillend, maar de meeste liggen in het gebied van aangeboren genetische afwijkingen (verminderd nodaal automatisme).

De risicogroep omvat professionele atleten. Constante training verandert hun bloedcirculatie en energiemetabolisme. De oorzaken van veranderingen in het ritme zijn echter zeer divers. We vermelden ze:

 • vasten;
 • onbalans van het zenuwstelsel (vegetatieve verdeling);
 • onderkoeling;
 • nicotine en intoxicatie;
 • infectieziekten (buiktyfus, geelzucht, meningitis);
 • de groei van intracraniale druk met tumoren en zwelling van de hersenen;
 • effecten van het nemen van bepaalde medicijnen (digitalis, bètablokkers, verapamil, kinidine);
 • sclerotische myocardiale veranderingen;
 • schildklierdisfunctie.

Sinustachycardie

De hartslag neemt snel toe en overschrijdt het merkteken van 90 slagen per minuut. De sinusknoop bepaalt het ritme en de hartslag stijgt naar 160 slagen. Deze indicator neemt geleidelijk af. Meestal is het snelle ritme een gevolg van fysieke inspanning, het is een normaal fenomeen. Pathologie komt tot uiting in het feit dat de patiënt een abnormale hartslag in rust voelt.

Een onafhankelijke ziekte van sinustachycardie wordt niet overwogen. Pathologie ontwikkelt zich tegen de achtergrond van verschillende kwalen en een verkeerde manier van leven. Deze ziekte is gevaarlijk omdat de verminderde bloedtoevoer wordt weerspiegeld in verschillende systemen van ons lichaam. Dit zijn de belangrijkste oorzaken van tachycardie:

 • vegetatieve onbalans;
 • koorts;
 • bloedarmoede;
 • misbruik van thee- en koffiedranken;
 • een aantal geneesmiddelen (calciumantagonisten, vasoconstrictieve anti-koude pillen);
 • hyperthyreoïdie en feochromocytoom;
 • hartfalen;
 • cardiomyopathie;
 • hartafwijkingen en pulmonaire pathologieën.

Sinus aritmie

Bij sinusaritmie blijft de sinusknoop pulsen induceren, maar geeft deze een variabele frequentie. Een onregelmatig hartritme wordt geproduceerd, dat wordt gekenmerkt door contracties en toenamen. In dit geval schommelt de hartslag binnen het normale bereik - 60-90 slagen. Bij gezonde mensen wordt sinusaritmie geassocieerd met ademhaling - de hartslag verandert met inspiratie / uitademing.

Wanneer kan behandeling van sinus-hartritmestoornissen nodig zijn? Het is onmogelijk om zelf de "fatale rand" te bepalen - hiervoor moet je je wenden tot een professionele cardioloog. Bij het opnemen van het ECG vraagt ​​de arts de patiënt om zijn adem in te houden. In dit geval verdwijnt de ademhalingsritmestoornis en blijft alleen de sinus over. Pathologische vorm van de ziekte is zeldzaam - het is een teken van hartziekte.

Paroxysmale tachycardie

Hart samentrekkingen in deze ziekte zijn plotseling toegenomen / vertraagd - aanvallen. Het correcte ritme wordt gedurende een lange periode gehandhaafd, maar soms zijn er anomalieën. De bron van falen kan gelokaliseerd zijn in verschillende delen van het hart - de hartslag is er rechtstreeks van afhankelijk.

De pols van volwassenen wordt vaak versneld tot 220 slagen, bij kinderen - tot 300. De duur van paroxysmen is ook anders - de aanvallen gaan in een kwestie van seconden voorbij of strekken zich urenlang uit.

De oorzaken van tachycardie liggen in de lancering van een centrum van verhoogd automatisme en de pathologische circulatie van een elektrische puls. Hartschade kan de basis zijn van de ziekte - sclerotisch, necrotisch, inflammatoir en dystrofisch. Symptomen kunnen zich manifesteren als misselijkheid, duizeligheid en zwakte.

Dit zijn de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het klinische beeld:

 • de toestand van het samentrekkende hartspier;
 • hartslag;
 • hartslag;
 • ectopische lokalisatie van stuurprogramma's;
 • de duur van de aanval.

Oorzaken van hartaandoeningen met atriale fibrillatie

We hebben geen melding gemaakt van een andere vorm van de ziekte - atriale fibrillatie, ook wel atriale fibrillatie genoemd. De atria trillen in dit geval en de ventrikels krijgen 10-15 procent minder bloed. Een tachycardie, die we al hebben onderzocht, komt naar voren. De patiënt leert volledig wat aritmie van het hart is - de hartslag stijgt tot 180 slagen.

Onregelmatigheden in de hartslag kunnen andere vormen aannemen. Puls daalt tot 30-60 slagen - artsen met bradycardie. Vergelijkbare symptomen zijn beladen met het gebruik van een pacemaker.

We noemen de belangrijkste oorzaken van atriale fibrillatie:

 • hormonale aandoeningen (thyroiditis Hashimoto, nodulair struma);
 • hartfalen;
 • hartziekte of zijn kleppen;
 • verhoogde bloeddruk;
 • diabetes en gelijktijdige obesitas;
 • longziekten (bronchiale astma, bronchitis, tuberculose, chronische pneumonie);
 • overmatig drinken;
 • een aantal medicijnen;
 • strakke kleding dragen;
 • diuretica.

Risicofactoren

De oorzaken van alle vormen van pathologie zijn redelijk vergelijkbaar. De meeste van hen zijn het gevolg van een aantal ziekten, de slechte levensstijl van de patiënt of zijn erfelijk. Na analyse van de oorzaken van hartfalen, hebben artsen de belangrijkste risicofactoren geïdentificeerd.

 • genetische aanleg;
 • hoge bloeddruk;
 • schildklier ziekte;
 • verstoringen van elektrolyten;
 • diabetes mellitus;
 • gebruik van stimulerende middelen.

De meeste van deze factoren hebben we hierboven opgelost. Onjuiste voeding kan leiden tot verstoringen van de elektrolyten - calcium, natrium, magnesium en kalium moeten aanwezig zijn in het voedsel.

Verboden psychostimulantia zijn voornamelijk cafeïne en nicotine - dankzij hen ontwikkelen de beats zich. Vervolgens kan ventriculaire fibrillatie plotselinge hartdood veroorzaken.

Hoe aritmie te herkennen - symptomen van de ziekte

De symptomen van tachycardie en bradycardie hebben enkele kleine verschillen. Hartritmestoornissen ontwikkelen zich aanvankelijk in een latente vorm, zonder iets te vertonen. Vervolgens worden symptomen gedetecteerd die duiden op arteriële hypertensie, hartischemie, hersentumoren en schildklierpathologie. Hier zijn de belangrijkste tekenen van aritmie:

 • duizeligheid;
 • algemene zwakte;
 • kortademigheid;
 • vermoeidheid;
 • donker worden van de ogen;
 • grensgevallen van de hersenen (het lijkt de patiënt dat hij op het punt staat het bewustzijn te verliezen).

Als u langdurig bewustzijnsverlies ervaart, dat ongeveer 5-10 minuten duurt, kunt u bradycardie "afsnijden". Een dergelijke syncope is niet inherent aan deze vorm van aritmie. Symptomen van tachycardie zien er een beetje anders uit en lijken in eerste instantie op algemene malaise. Ze zien er als volgt uit:

 • kortademigheid;
 • hartkloppingen;
 • vermoeidheid;
 • algemene zwakte.

Methoden van diagnostische studies

Symptomen van vermoedelijke hartritmestoornissen moeten zorgvuldig worden gecontroleerd. De tekenen van angst omvatten niet alleen snelle hartslag, maar ook plotselinge hartvervaging, drukval, zwakte, afgewisseld met slaperigheid.

Als u de bovenstaande symptomen heeft, is het tijd om naar een arts te gaan en een grondige diagnose te stellen. U moet contact opnemen met een cardioloog. Allereerst zal hij de schildklier controleren en mogelijke hartaandoeningen vaststellen.

Veel methoden ontwikkeld om aritmie te diagnosticeren. Een elektrocardiogram wordt noodzakelijkerwijs geregistreerd - het kan kort en lang zijn. Soms provoceren artsen een aritmie om de metingen vast te leggen en bepalen ze nauwkeuriger de oorzaak van het probleem. De diagnose is dus verdeeld in passief en actief. Passieve methoden omvatten:

 • Elektrocardiografie. De elektroden zijn bevestigd aan de borst, armen en benen van de patiënt. De duur van de contracties van de hartspier wordt bestudeerd en de intervallen worden vastgesteld.
 • Echocardiografie. Het maakt gebruik van een ultrasone sensor. De arts ontvangt een afbeelding van de hartkamers, observeert de beweging van de kleppen en wanden en specificeert hun grootte.
 • Dagelijkse monitoring van ECG. Deze diagnose wordt ook de Holter-methode genoemd. De patiënt draagt ​​voortdurend een draagbare recorder. Dit gebeurt overdag. Artsen ontvangen informatie over de hartslag in een staat van slaap, rust en activiteit.

In sommige gevallen is passief onderzoek niet genoeg. Dan veroorzaken artsen aritmie op kunstmatige manieren. Hiervoor zijn verschillende standaardtests ontwikkeld. Hier zijn ze:

 • fysieke activiteit;
 • mapping;
 • elektrofysiologisch onderzoek;
 • test met een hellende tafel.

Eerste hulp

Aanvallen van aritmie kunnen onafhankelijk van elkaar plaatsvinden en beginnen plotseling. Een even onvoorspelbare aanval eindigt. Als de patiënt de eerste aanval heeft, bel dan onmiddellijk een ambulance. Vaak gaan de verzorgers langzaam, dus moet u zich zorgen maken over de gezondheid van het slachtoffer. Doe dit:

 • kalmeer de patiënt, onderdrukt manifestaties van paniek;
 • maak een geduldige rust - leg het neer of zit in een comfortabele stoel;
 • probeer de positie van het slachtoffer te veranderen;
 • soms wil je een propreflex veroorzaken - doe het met twee vingers, irriterend voor het strottenhoofd.

Verder hangt af van medische professionals. Medicijnen voor hartritmestoornissen zullen later door een cardioloog worden voorgeschreven - wanneer de patiënt wordt "gepompt" en een voorlopige diagnose wordt gesteld.

Als je de symptomen van aritmie ziet, probeer dan elke fysieke activiteit te onderbreken.

Toegestaan ​​gebruik van sedativa:

 • motherwort;
 • valeriaan;
 • korvalola;
 • Valocordin (in het bereik van 40-50 druppels);
 • Elenium.

Complexe therapeutische en preventieve maatregelen

Het is onmogelijk om een ​​ondubbelzinnige aanbeveling te geven over welke pillen zullen helpen om te gaan met hartritmestoornissen. Deze ziekte ontwikkelt zich tegen de achtergrond van verschillende laesies van de hartspier (organisch en functioneel). Wijzigingen in het automatisme leiden bijvoorbeeld tot sinustachycardie, aritmie of bradycardie. Als er chronische / acute cardiale pathologieën zijn, hebben ze een spoedbehandeling nodig.

Wanneer een specifieke vorm van aritmie wordt gedetecteerd, wordt secundaire profylaxe voorgeschreven. Dit type behandeling wordt niet beoefend met bradycardie. Maar met tachycardie zullen medicijnen moeten drinken. U krijgt anti-ritmische medicijnen voorgeschreven:

 • calciumantagonisten (Diltiazem, Verapamil);
 • adrenoblockers (Atenolol, Anaprilin, Konkor, Egilok);
 • Sotaleks;
 • Kardaron;
 • propanorm;
 • Allalinin.

Zonder een doktersrecept zijn deze stoffen ten strengste verboden. Strenge supervisie is noodzakelijk, want misbruik van drugs heeft consequenties. Er kunnen bijvoorbeeld nieuwe vormen van aritmie optreden. Loop dus niet onnodig risico.

Waarschijnlijke gevolgen

De belangrijkste gevolgen van hartritmestoornissen zijn hartfalen en trombo-embolie. Een slechte samentrekking van de hartspier leidt tot hartfalen - de interne bloedtoevoer is verstoord. Verschillende organen lijden aan zuurstofgebrek, systemische aandoeningen beginnen. Dit brengt een aantal ernstige ziekten en zelfs sterfgevallen met zich mee.

Bij hartritmestoornissen wordt het bloed niet alleen gepompt, maar begint het ook te "opschudden" in de boezems. Dit kan leiden tot trombo-embolie. In sommige delen van het hart vormen zich bloedstolsels - na verloop van tijd hebben ze de neiging om los te komen. Een afgehakte trombus blokkeert het hart, wat rampzalige gevolgen heeft:

 • hartaanval;
 • angina pectoris;
 • dood;
 • hersenbloeding.

Manieren om het hart te versterken

Om van de dreigende ramp af te komen, is het niet nodig om de tabletten in charges op te nemen. Preventie wordt beperkt tot het juiste dieet en het achterlaten van bepaalde schadelijke gewoonten.

Volgens de statistieken lopen rokers gevaar, waaronder de ziekte die veel vaker voorkomt. Naast de afwijzing van nicotine zijn er nog andere preventieve maatregelen:

 • vormgeven;
 • fitness;
 • avond loopt;
 • wandelen in de frisse lucht;
 • toevoegen aan het dieet van fruit, groenten en allerlei soorten granen;
 • gebrek aan ruzies en zenuwinzinkingen.

Leid een gemeten leven. Voorkom conflicten met dierbaren zorgvuldig. U hebt geen behandeling nodig voor hartritmestoornissen als u goed eet, frisse lucht inademt en actief beweegt. Stop met roken - je verwacht een diepe en gelukkige ouderdom.

Lees Meer Over De Vaten