aritmie

De meest voorkomende schendingen in het cardiovasculaire systeem zijn aritmieën. Ze komen voor als gevolg van vele andere aandoeningen in het lichaam. Mislukkingen in het ritme van het hart, en dit is precies wat aritmie wordt genoemd, worden vaak waargenomen bij volledig gezonde mensen, terwijl ze bijna onmerkbaar zijn, maar toch tot enkele complicaties leiden.

De oorzaken van aritmieën

De oorzaken van hartritmestoornissen zijn zeer divers, maar ze kunnen allemaal worden onderverdeeld in twee grote groepen: cardiovasculaire aandoeningen en primaire ziekten die bijdragen aan het verschijnen van aritmieën. Daarom, de oorzaken van aritmieën, overwegen we in de context van deze groepen factoren.

Overtredingen van het hartgeleidingssysteem. Het normale hartritme zorgt voor de juiste bloedcirculatie in het lichaam, waardoor alle organen en systemen goed kunnen werken. Dit ritme wordt geleverd door het geleidende systeem van het hart, dat is gevormd uit een netwerk van gespecialiseerde knooppunten. Elk knooppunt bestaat uit een cluster van zeer gespecialiseerde cellen die langs bepaalde stralen en vezels elektrische impulsen opwekken en geleiden. Het zijn deze impulsen die ervoor zorgen dat de atriale spieren samentrekken, waardoor de vereiste frequentie, synchroniciteit en uniformiteit van hun werk worden ingesteld.

Het hoofdknooppunt van het hartgeleidingssysteem bevindt zich in het bovenste deel van het rechteratrium. Dit wordt de sinusknoop of het Kish-Flyak-knooppunt genoemd. Het controleert de samentrekkingen van het hart afhankelijk van de activiteit van een persoon, het tijdstip van de dag, zijn nerveuze opwinding. Impulsen die in de sinusknoop optreden, passeren de atria, waardoor ze samentrekken naar het atrioventriculaire knooppunt. Dit knooppunt wordt het atrioventriculaire knooppunt genoemd en bevindt zich op de grens van de boezems en ventrikels. Het kan ook impulsen creëren, indien nodig, maar tijdens normale werking van het geleidingssysteem vertraagt ​​dit knooppunt de impulsen totdat het atrium samentrekt, waardoor bloed naar de ventrikels wordt overgebracht. Daarna brengt het ze door geleidende weefsels, de His-bundel verder in de ventrikels, waardoor ze samentrekken. De bundel van His is verdeeld in twee takken bestaande uit Purkinje-vezels die elk naar hun ventrikels leiden en die de synchronisatie van hun werk waarborgen. Na de samentrekking rust het hart en herhaalt de cyclus zich opnieuw.

Het ritme binnen 60-80 slagen per minuut wordt het sinusritme genoemd en dit is de normale werking van het hart en het geleidende systeem. Elk ander ritme dat verschilt van het normale aantal beats wordt aritmie genoemd. Dit kan gebeuren wanneer impulsen in een van de knooppunten worden verstoord of op een willekeurige plaats geleidingstoornissen optreden. Hartstilstand wordt waargenomen bij 17% van de ritmestoornissen, maar vaker wordt de beschermende functie van het geleidingssysteem geactiveerd en wordt het hart door een ander knooppunt ingesteld.

Ziekten die bijdragen aan aritmie. Vaak worden hartritmestoornissen veroorzaakt door aandoeningen in het menselijk lichaam of ziekten die deze stoornissen veroorzaken. Een verhoging van de bloedspiegels van adrenaline, pancreashormoon of een daling van de bloedsuikerspiegel kan bijdragen aan hartritmestoornissen. Overtredingen van het water-zoutmetabolisme, waarbij het niveau van kalium, natrium, calcium en magnesium in het bloed verandert, de zuur-base balans, wanneer het niveau van zuurstof en koolstofdioxide in het bloed verandert, provoceert ook de ziekte.

Aritmieën komen voor bij ziekten van het cardiovasculaire systeem - atherosclerose, hartfalen, hartafwijkingen. De manier van leven draagt ​​ook bij aan hartritmestoornissen. Aritmie wordt een gevolg van intoxicatie met alcoholmisbruik, roken, drugsgebruik, frequente en betekenisloze medicatie. De laatste factor wordt vaak waargenomen bij mensen die zich bezighouden met zelfbehandeling en nog meer zelfdiagnose van ziekten.

Typen en symptomen van aritmieën

Tegenwoordig maakt de geneeskunde onderscheid tussen enkele tientallen aritmieën, die allemaal gepaard gaan met bijna dezelfde manifestaties. Maar bijna altijd zijn de symptomen van aritmie een afname of een toename in het ritme van hartcontracties, hun onregelmatigheid. Er zijn verschillende groepen aritmieën, afhankelijk van de verstoring van het hart. Dit zijn automatismestoornissen, stoornissen van prikkelbaarheid, geleidbaarheid en gemengde groep.

Ritmestoornissen kunnen van twee soorten afname zijn - bradycardie en toegenomen - tachycardie. In het eerste geval zijn dergelijke symptomen van aritmie als algemene zwakte, duizeligheid, kortademigheid, donker worden van de ogen, vermoeidheid, een toestand dichtbij het verlies van bewustzijn of kortdurend bewustzijnsverlies aanwezig. Met tachycardie worden hartkloppingen, kortademigheid, zwakte, vermoeidheid gevoeld. Sommige soorten tachycardie leiden tot een klinische dood, dus je moet heel voorzichtig zijn bij het manifesteren van dergelijke symptomen.

Sinustachycardie - een toename van de hartslag van 90 tot 150 - 180 slagen per minuut. Vanwege de toegenomen toename van het automatisme van de sinusknoop, waarbij impulsen met grotere frequentie optreden. Bij gezonde mensen wordt dit vaak geassocieerd met fysieke inspanning, emotionele stress, het nemen van bepaalde medicijnen, cafeïne, alcohol, nicotine. Een tijdelijke toename van bloedarmoede, koorts, hypotensie en andere ziekten wordt als normaal beschouwd. In het geval van een aanhoudende toename van de hartfrequentie van meer dan 100 slagen per minuut, ongeacht de staat van waakzaamheid en rust gedurende drie maanden, wordt het beschouwd als een ziekte. Bij het diagnosticeren van een ECG wordt alleen een toename van het ritme waargenomen en zijn er geen andere afwijkingen.

Meestal komt de ziekte voor bij jonge vrouwen. Er wordt aangenomen dat de ziekte bijdraagt ​​aan het verbeteren van de tonus van het sympathische zenuwstelsel. De behandeling van aritmieën is in dit geval primair gericht op het elimineren van de oorzaak van tachycardie. Als het wordt geassocieerd met neurocirculaire dystonie, sedativa, worden bètablokkers voorgeschreven. In het geval van hartfalen worden hartglycosiden gebruikt.

Sinus-bradycardie - een afname van de hartslag onder 60 slagen per minuut. Van nature is een dergelijke reductie geen pathologie, maar vaak gevonden bij gezonde mensen, vooral fysiek goed opgeleid. Maar als dergelijke symptomen van aritmie verschijnen als duizeligheid, kortademigheid, donker worden van de ogen, verlies van bewustzijn, wordt het beschouwd als een ziekte.

Het optreden van bradycardie kan geassocieerd zijn met een hartinfarct, verhoogde intracraniale druk, hypothyreoïdie, virale ziekten. De primaire oorzaak is de primaire laesie van de sinusknoop als gevolg van de verhoogde tonus van het parasympatische zenuwstelsel. De behandeling van aritmieën wordt in dit geval uitgevoerd met geneesmiddelen, het voorschrift van atropine, isoprotenol en elektrocardiostimulatie. Bij afwezigheid van klinische manifestaties heeft een verlaging van de hartslag geen behandeling nodig.

Sinusaritmie - het ritme van de hartslag, waarin afwisselende periodes van versnelling en samentrekking. Ademhalingsritmestoornissen komen vaker voor, waarbij de frequentie toeneemt met de inspiratie en afneemt met uitademing. De ziekte wordt veroorzaakt door het ongelijkmatig optreden van de impuls, die gepaard gaat met fluctuaties in de toon van de nervus vagus, evenals veranderingen in de bloedtoevoer naar het hart tijdens de ademhaling. Komt vaak voor als een bijkomende ziekte bij neurocirculaire dystonie en verschillende infectieziekten.

Bij het diagnosticeren van een ECG worden alleen periodieke verkorting en verlenging van de R-R-intervallen opgemerkt, waarvan de frequentie geassocieerd is met de ademhalingsfasen. Alle andere indicatoren zijn normaal omdat de puls in het bedrade systeem niet wordt verstoord.

Het syndroom van zwakte van de sinusknoop als gevolg van de verzwakking of beëindiging van de sinusknoop. Kan optreden als gevolg van ischemie van de knoop, cardiosclerose, myocarditis, cardiomyopathie, infiltratieve hartspierbeschadiging. In sommige gevallen kan het syndroom een ​​aangeboren kenmerk van het geleidingssysteem zijn.

In het geval van beëindiging van de sinusknoop wordt de beschermende functie van het geleidende systeem ingeschakeld en levert het atrioventriculaire knooppunt impulsen. Tijdens dergelijk werk van het geleidende systeem, vertraagt ​​het hartritme, maar de sinusknoop raakt slechts zeer zelden buiten werking, vaker werkt het met lange onderbrekingen. Tijdens de activering van het hoofdknooppunt houdt het AV-knooppunt niet op om impulsen te geven en treedt er een aanzienlijke toename van de hartslag op. Een kenmerkend kenmerk van de ziekte is kortdurende cardiale fading, die bij veel patiënten niet gepaard gaat met onplezierige sensaties, een sino-auriculaire blokkade, die dezelfde symptomen heeft, is een van de vormen van dit syndroom. In zo'n werk van het hart kan verschijnen tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar de hersenen, hartfalen.

Bij deze ziekte wordt sinus-bradycardie vaak gecombineerd met paroxysmen van tachysystolische en ectopische aritmieën. Flikkerende aritmie kan optreden wanneer het atrioventriculaire knooppunt functioneert. In sommige gevallen hebben patiënten geen behandeling nodig. Elektrocardiostimulatie wordt alleen uitgevoerd met tekenen van verstoorde bloedtoevoer naar organen die belangrijk zijn voor het leven. Patiënten zijn gecontra-indiceerde geneesmiddelen die worden gebruikt voor tachycardie en bradycardie, omdat ze bij frequente veranderingen in het ritme de componenten van het syndroom kunnen versterken. De hoofdbehandeling is gericht op het elimineren van de oorzaken van de ziekte.

Overtredingen van de prikkelbaarheid. Een van de meest voorkomende typen aritmie zijn beats. Dit is een voortijdige samentrekking van het hart wanneer een puls buiten de sinusknoop plaatsvindt. Extrasystoles of vroegtijdige weeën kunnen voorkomen bij zowel zieke als gezonde mensen. Het optreden van maximaal 200 extra ventriculaire en 200 ventriculaire extrasystolen per dag wordt als normaal beschouwd. Meestal gebeurt het onder de actie van stress, overwerk, gebruik van cafeïne, alcohol en tabak. In essentie zijn dergelijke afkortingen volkomen veilig. Maar bij patiënten met organische hartbeschadiging kunnen ze tot complicaties leiden.

Extrasystole kan worden beschouwd als een syndroom in de longen, focale vormen van myocarditis. Er zijn atriale, atrioventriculaire, ventriculaire extrasystolen, afhankelijk van de impulsen die samentrekkingen veroorzaken. Bronnen van impulsen kunnen verschillende of één zijn, dus onderscheid maken tussen monotope en polytopische extrasystolen. Enkele frequentie beats worden gedeeld door frequentie tot 5 per minuut, meerdere - meer dan 5 per minuut, gekoppeld en groep. De behandeling van extrasystolen met organische laesies van het hart wordt niet uitgevoerd met antiaritmica, omdat na terugkeer het syndroom terugkeert. Tegelijkertijd is de mortaliteit bijna drie keer zo hoog. Bètablokkers tijdens de behandeling veroorzaken ook levensbedreigende complicaties en brengen geen resultaten. De behandeling moet gericht zijn op de eliminatie van de ziekte veroorzaakt door extrasystole.

Paroxysmale tachycardie is een scherpe aanval van snelle hartslag met een ritmefrequentie van 130 tot 200 slagen per minuut. Aanvallen kunnen van enkele seconden tot meerdere dagen duren. Een ziekte ontstaat als gevolg van het verschijnen van een focus van excitatie, die elk van de delen van het geleidende systeem kan zijn, de cellen genereren met grote frequentie impulsen.

Onderscheid tussen atriale en ventriculaire paroxysmale tachycardie, afhankelijk van de locatie van de bronopwekkende impulsen. Atriale paroxismale tachycardie treedt op als gevolg van tijdelijke zuurstofverbranding van het hart, endocriene stoornissen, verminderde hoeveelheid elektrolyten in het bloed. De atrioventriculaire knoop wordt de bron van impulsen. Symptomen van aritmie zijn in dit geval frequente hartslag, onaangename gewaarwordingen in de borstkas, die kunnen veranderen in kortademigheid en pijn in het hart. In sommige gevallen kan een aanval worden veroorzaakt door een verstoring van het autonome zenuwstelsel. Wanneer dit gebeurt, een toename van de bloeddruk, koude rillingen, een gevoel van gebrek aan lucht, een brok in de keel, en overvloedig en frequent urineren na een aanval. Op een conventioneel cardiogram zijn dergelijke aanvallen bijna onmerkbaar, vanwege hun korte duur.

Ventriculaire paroxismale tachycardie treedt op als een gevolg van acute en chronische vormen van coronaire hartziekte, cardiomyopathie, hartaandoeningen, ontstekingsziekten van de hartspier iets minder vaak. Bij 2% van de patiënten is het het gevolg van een overdosis of langdurig gebruik van hartglycosiden. Impulsen komen voor in de ventrikels of het interventriculaire septum. De ziekte kan gevaarlijk zijn omdat het ventriculaire fibrillatie veroorzaakt. Dit vermindert niet de gehele spier van het ventrikel, maar alleen de afzonderlijke vezels in een onregelmatig ritme. Met zo'n ritme kan het hart zijn functie niet vervullen, omdat er geen fasen van systole en diastole zijn.

Behandeling van paroxismale tachycardie van de ventriculaire vorm wordt uitgevoerd met de medicijnlipocaïne. Het intramusculair en intraveneus toewijzen, in het geval dat het effect niet wordt bereikt, wordt het vervangen door novocainamide, ritmeylen, cordarone. Als er voor de eerste keer een aanval is opgetreden, wordt een aritmiemedicijn geselecteerd onder controle van Holter-monitoring voor de patiënt. In de atriale vorm hangt de behandeling af van de ziekte die de aritmie veroorzaakte.

Conductiestoornissen. Een toename van de geleidbaarheid van impulsen wordt het Wolf-Parkinson-White-syndroom of WPW-syndroom genoemd. Het wordt gekenmerkt door een plotseling begin van tachycardie door de aanwezigheid van extra paden in de spieren van het hart. Meestal is het syndroom een ​​aangeboren hartaandoening. Bij epileptische aanvallen neemt de bloeddruk van de patiënt sterk af, duizeligheid, zwakte verschijnt en bewustzijnsverlies is mogelijk.

Behandeling voor WPW-syndroom wordt uitgevoerd met behulp van endovasculaire röntgenoperaties. Door speciale apparatuur worden extra paden vernietigd, wat leidt tot volledig herstel van de patiënt. Ziekenhuisopname na een dergelijke ingreep is vrij kort in slechts 3 dagen. Maar de behandeling hangt af van de kwaliteit van de apparatuur en de professionaliteit van het personeel, er zijn maar weinig van dergelijke instellingen.

Sino-auriculaire blokkade - een schending van de impuls van de sinusknoop naar de boezems, waarin sprake is van een hartpauze. De ziekte is zeldzaam, deze treedt op vanwege de verhoogde tonus van de nervus vagus of de nederlaag van de auriculaire regio van de atriale sinus. Het kan worden waargenomen bij patiënten met organische veranderingen in atriaal myocard, maar wordt soms aangetroffen bij gezonde mensen. Er zijn drie graden van de ziekte. De eerste graad is het vertragen van de overgang van de puls van het knooppunt naar de atria, de tweede is het blokkeren van bepaalde pulsen, en de derde graad is het volledig blokkeren van de pulsen.

De oorzaken van de sino-auriculaire blokkade kunnen dergelijke ziekten zijn als atherosclerose van de rechter coronaire ader, ontstekings- en sclerotische veranderingen in het rechter atrium, myocarditis. Met deze afwijkingen kunnen er directe oorzaken van blokkade zijn, wanneer de impuls niet wordt gegenereerd in de sinusknoop, of de sterkte ervan onvoldoende is voor depolarisatie van de atria, wordt de impuls geblokkeerd.

Symptomen van aritmie die tot uiting komen in de tweede graads blokkade zijn gevoelens van hartfalen, gevoel van gebrek aan lucht, zwakte, duizeligheid. In de derde graad van blokkade, of wanneer er meerdere ritmeafwijkingen achter elkaar plaatsvinden, treedt een vervangend ritme op.

Sinoauriculair blok is een van de gevaarlijkste vormen van zwakte van de sinusknoop. Kan leiden tot cerebrale ischemie met het syndroom van Morgagne-Eden-Stokes. In aanwezigheid van aanhoudende bradycardie wordt een injectie van atropine subcutaan toegediend, kordiamina, efedrine, izadrin, novodrin, steroïde hormonen.

Intra-atriale blokkade - een schending van de passage van de puls door het atrium, vindt plaats om dezelfde redenen als sinoauriculair. Er worden ook drie graden onderscheiden: de eerste wordt gekenmerkt door een vertraging, de tweede door een periodiek optredende blokkering van de geleiding van een puls naar het linker atrium, de derde wordt gekenmerkt door een volledige blokkering van de puls en atriale dissociatie.

Atrioventriculair blok - een schending van de geleidbaarheid van de atrioventriculaire knoop, waarbij de impuls wordt vertraagd van de boezems naar de ventrikels. Er zijn drie graden van blokkering, terwijl de tweede graad wordt verdeeld in twee subtypen. Afzonderlijk beschouwd kunstmatige AV-blokkade. Met de eerste graad vertraagt ​​de passage van de impuls, net als bij andere blokkades van de eerste graad. In de tweede graad treedt een vertraging van de geleiding van een impuls met gedeeltelijke blokkering op, die wordt gekenmerkt door een verlies van het ritme van hartcontracties. AV-blokkade van Mobitz type I wordt waargenomen bij sporters bij het nemen van hartglycosiden, adrenoblokkers, calciumantagonisten, clonidine, propafenon, reuma en myocarditis. AV-blokkade van het Mobitz II-type wordt waargenomen tegen de achtergrond van een organische laesie van het hart. Symptomen van aritmie worden gekenmerkt door aanvallen van Morgagne-Adams-Stokes, evenals dezelfde symptomen als sinusbradycardie. In de derde graad treedt een volledige blokkering van impulsen op, waarbij de atria en de ventrikels onafhankelijk van elkaar samentrekken.

De enige behandeling voor aritmie bij atrioventriculaire blokkades is chirurgisch. Er is een permanente pacemaker geïmplanteerd, die het normale ritme van de hartslag herstelt. Indicaties voor chirurgie zijn manifestaties van bradycardie - kortademigheid, duizeligheid, flauwvallen, evenals pauzes in het werk van het hart, of een hartslag van minder dan 40 slagen per minuut.

De blokkade van de bundel van de His-tak is een overtreding van de supraventriculaire impulsen langs één of beide benen, gelokaliseerd in zowel de benen als in hun takken. Met volledige of gedeeltelijke blokkering van een van de benen, werkt de excitatiepuls op beide ventrikels via de intacte voet. Tegelijkertijd zijn er gespleten harttonen. Een volledige blokkade van beide benen leidt tot een hartblok.

De ziekte wordt veroorzaakt door fibreuze processen die verband houden met coronaire sclerose, beperkte myocarditis, die op zijn beurt wordt geassocieerd met een focale infectie. De blokkade van het linkerbeen treedt op bij aorta-misvormingen en arteriële hypertensie, en in het rechterbeen bij aangeboren en mitrale hartafwijkingen.

Gemengde groep aritmieën. Deze groep aritmieën omvat ritmestoornissen, die symptomen en klinische manifestaties van andere stoornissen hebben.

Atriale fibrillatie is de meest voorkomende vorm van supraventriculaire aritmie. Vaker wordt een dergelijke schending atriale fibrillatie genoemd. Chaotische atriale contractie met een frequentie van 400-600 per minuut, zonder coördinatie met de kamers, is kenmerkend. Omdat het AV-knooppunt slechts 140-200 pulsen per minuut kan doorgeven, lijkt een onregelmatige samentrekking van de ventrikels op flikkering. De sinusknoop verliest zijn vermogen om de frequentie en timing van de pulsen te regelen.

Overtreding verhoogt het risico op bloedstolsels, die op hun beurt de oorzaak kunnen zijn van een beroerte. De overgang van de paroxysmale vorm van aritmie naar een permanente vorm leidt tot de ontwikkeling van hartfalen. Atriale fibrillatie manifesteert zich door een sterke toename van de hartslag, een gevoel van hartfalen, algemene zwakte, gebrek aan lucht, pijn op de borst en een paniekerig gevoel van angst. Aanvallen kunnen vanzelf verdwijnen zonder medicatie en binnen enkele seconden of minuten, maar ze kunnen vaak lang genoeg duren en medische hulp vereisen.

Een abnormaliteit ontwikkelt zich met elektrische en structurele veranderingen in de boezems, die vaak optreedt met de leeftijd. De ontwikkeling van aritmieën veroorzaakt organische hartziekten, openhartchirurgie, schildklieraandoeningen, arteriële hypertensie en alcoholmisbruik.

De overtreding kan in de aard van aanvallen zijn of permanent zijn. Aanvallen stoppen met de hulp van medicijnen of elektrische methoden voor het reguleren van het ritme. In het geval van een permanente vorm van de ziekte is een constante inname van medicatie vereist. Naast medicamenteuze therapie wordt ook radicale behandeling toegepast. Het bestaat uit radiofrequente isolatie van de longaderen. De effectiviteit van deze methode is 50-70%, maar gezien de complexiteit en hoge kosten worden operaties extreem zelden uitgevoerd. Een kunstmatig atrioventriculair blok van de derde graad kan ook worden uitgevoerd, waarna een permanente pacemaker wordt geïmplanteerd. Deze methode elimineert de schending zelf niet, maar maakt het onmerkbaar voor de mens.

Diagnose van aritmie

De allereerste diagnose van hartritmestoornissen zijn hun klinische manifestaties. Symptomen van aritmieën zijn niet vergelijkbaar met de manifestaties van andere ziekten, als ze optreden, moet een elektrocardiogram worden gedaan. Maar de diagnose kan alleen worden bevestigd door een cardiogram te registreren als de aritmie permanent of stabiel is. In het geval van vermoedelijke paroxysmale aritmie, worden 24 uur per dag elektrocardiogram-opnames gemaakt. Deze diagnostische methode heet Holter-bewaking. Het bestaat uit een permanente registratie van de hartslag met behulp van sensoren die op een compact apparaat zijn bevestigd. Soms is het in de dagelijkse modus niet mogelijk om de overtreding te verhelpen.

Als er geen ECG- of Holter-bewaking is die de ziekte niet oplost, wordt een complexere diagnose van aritmieën uitgevoerd, waarbij de factoren die het optreden veroorzaken, worden bepaald. Dit maakt het mogelijk om het mechanisme van zijn voorkomen te bepalen. Dergelijke studies omvatten transesofageale stimulatie van het hart. De methode wordt gebruikt in gevallen van verdenking van sick sinussyndroom, om de diagnose te verduidelijken en de juiste profylactische behandeling toe te wijzen, als WPW-syndroom, latente coronaire insufficiëntie wordt vermoed, als het onmogelijk is om ischemische hartziekten met andere methoden te diagnosticeren. Onderzoek bestaat uit het opleggen van een ritme via een gespecialiseerde elektrode, die als een normale sonde wordt ingebracht en in de slokdarm wordt gefixeerd.

Ook wordt een tilt-test uitgevoerd om aritmieën te detecteren. Hiermee kunt u de oorzaak van flauwvallen identificeren. Bij het uitvoeren van de test wordt de patiënt van een horizontale naar een verticale positie gebracht, met een andere intensiteitintensiteit. De test lokt flauwvallen uit en het volgen van de hartslag en bloeddruk tijdens het onderzoek maakt het mogelijk de oorzaak van bewustzijnsverlies te bepalen.

Intracardiaal (invasief) elektrofysiologisch onderzoek wordt beschouwd als de meest informatieve studie van de elektrofysiologische eigenschappen van het hart en het geleidende systeem. Deze diagnose van aritmie wordt gebruikt om de locatie van het atrioventriculaire blok, de aard van tachycardieën en andere abnormaliteiten te verduidelijken. Dit onderzoek blijft erg belangrijk bij de selectie van chirurgische behandelingen en implanteerbare pacemakers. In sommige gevallen wordt intracardiaal elektrofysiologisch onderzoek gebruikt voor de verlichting van ernstige aritmieën.

Het onderzoek wordt alleen uitgevoerd in speciaal uitgeruste laboratoria, omdat deze methode vrij riskant is. Hiervoor is de hoofdader van de schouder of de dijbeenader doorboord. Onder röntgenbesturing worden katheterelektroden ingevoegd in de juiste delen van het hart en deze worden bestudeerd.

Aritmie complicaties

Sommige soorten hartritmestoornissen gaan gepaard met acuut of chronisch hartfalen, waarbij er een scherpe daling van de bloeddruk is, longoedeem. Dit zijn ventriculaire tachycardieën, flikkerende ritmestoornissen, atriale flutter. Volledige AV-blokkade en ventriculaire fibrillatie leiden tot hartstilstand en klinische dood.

Plotselinge hartdood is een natuurlijke dood door een pathologie van het hart. Dit wordt voorafgegaan door acute symptomen van hartziekten, verlies van bewustzijn binnen een uur. Maar tegelijkertijd is het tijdstip van overlijden onverwacht.

In 83% van de gevallen wordt plotselinge hartdood geassocieerd met coronaire hartziekten en een hartinfarct. Invloed van ventriculaire fibrillatie, ventriculaire tachycardie en ziekten van de coronaire bloedvaten leiden tot een fatale afloop.

Preventie en behandeling van aritmieën

Voor de preventie van plotselinge hartdood, werd de behandeling of verlichting van aritmieën geregisseerd. Hiervoor worden antiarrhythmica voorgeschreven, ablatie van de hartbanen en implantatie van pacemakers uitgevoerd. Vrijwel elke behandeling van aritmie is gericht op het voorkomen van herhaalde gebeurtenissen en het elimineren van geassocieerde ziekten, die meestal de oorzaken zijn van aritmieën. Vandaag is er slechts één betrouwbare manier om levensbedreigende aritmieën te elimineren. Deze therapie met implanteerbare cardioverter-defibrillatoren, de effectiviteit van deze methode is 99%, wat het sterftecijfer van coronaire hartziekten en na een hartinfarct vermindert. Bovendien stelt deze therapie patiënten in staat om een ​​volledig leven te leiden, zonder hun fysieke vermogens te beperken.

Hartritmestoornissen - wat is het en hoe moet het worden behandeld?

Aritmieën van het hart - schendingen van de frequentie, het ritme en de opeenvolging van samentrekkingen van het hart. Ze kunnen optreden met structurele veranderingen in het geleidingssysteem bij ziekten van het hart en (of) onder invloed van vegetatieve, endocriene, elektrolytische en andere metabolische aandoeningen, met intoxicatie en sommige medicinale effecten.

Vaak wordt, zelfs met uitgesproken structurele veranderingen in het myocardium, aritmie gedeeltelijk of hoofdzakelijk veroorzaakt door stofwisselingsstoornissen.

Hartritmestoornissen Wat is het en hoe moet het worden behandeld? Normaal gesproken trekt het hart op regelmatige intervallen samen met een frequentie van 60-90 slagen per minuut. In overeenstemming met de behoeften van het lichaam kan het zijn werk vertragen of het aantal bezuinigingen in een minuut versnellen. Per definitie, WHO, is aritmie elk ritme van het hart, dat verschilt van het gebruikelijke sinusritme.

redenen

Waarom komt hartritmestoornissen voor en wat is het? De oorzaken van aritmie kunnen functionele stoornissen van de zenuwregulatie of anatomische veranderingen zijn. Vaak zijn hartritmestoornissen een symptoom van een ziekte.

Onder de pathologieën van het cardiovasculaire systeem gaan de volgende aandoeningen vergezeld van aritmieën:

 • coronaire hartziekte door veranderingen in de hartstructuur en uitzetting van gaatjes;
 • myocarditis door verminderde elektrische stabiliteit van het hart;
 • hartafwijkingen als gevolg van een verhoogde belasting van spiercellen;
 • verwondingen en chirurgische ingrepen aan het hart leiden tot directe schade aan de paden.

Een van de belangrijkste factoren die de ontwikkeling van aritmie veroorzaken, zijn de volgende:

 • verslaving aan energiedranken en cafeïne bevattende;
 • overmatige consumptie van alcohol en roken;
 • stress en depressie;
 • overmatige beweging;
 • stofwisselingsstoornissen;
 • hartziekten zoals misvormingen, ischemische ziekte, myocarditis, hypertensie en andere aandoeningen;
 • verstoring van het werk en ziekten van de schildklier;
 • infectieuze processen en schimmelinfecties;
 • omstandigheden in de menopauze;
 • hersenziektes.

Idiopathische aritmie verwijst naar een aandoening waarbij, na uitgebreid onderzoek van de patiënt, de oorzaken niet gespecificeerd zijn.

classificatie

Afhankelijk van de hartslag, worden de volgende typen aritmieën onderscheiden:

 1. Sinustachycardie. Lood in de vorming van elektrische impulsen in het myocard is de sinusknoop. Bij sinustachycardie is de hartslag hoger dan 90 slagen per minuut. Het wordt door een persoon als een hartslag gevoeld.
 2. Sinus aritmie. Dit is een abnormale afwisseling van de hartslag. Dit type aritmie komt meestal voor bij kinderen en adolescenten. Het kan functioneel zijn en gerelateerd aan de ademhaling. Wanneer je inademt, komen samentrekkingen van het hart vaker voor en als je uitademt, worden ze minder frequent.
 3. Sinus bradycardie. Het wordt gekenmerkt door een afname van de hartslag tot 55 slagen per minuut of minder. Het kan worden waargenomen bij gezonde, fysiek getrainde personen in rust, in een droom.
 4. Paroxysmale atriale fibrillatie. In dit geval, praten over hartkloppingen met het juiste ritme. De frequentie van contracties tijdens een aanval bereikt 240 slagen per minuut, veroorzaakt een zwakke toestand, toegenomen zweten, bleekheid en zwakte. De reden voor deze aandoening ligt in het verschijnen van extra impulsen in de atria, waardoor de rustperioden van de hartspier sterk worden verminderd.
 5. Paroxysmale tachycardie. Dit is het juiste, maar frequente ritme van het hart. De hartslag op hetzelfde moment varieert van 140 tot 240 slagen per minuut. Het begint en verdwijnt plotseling.
 6. Aritmie. Dit is een voortijdige (buitengewone) samentrekking van de hartspier. De sensaties van dit type ritmestoornissen kunnen een geïntensiveerde impuls in het hartgebied zijn of vervagen.

Afhankelijk van de ernst en ernst van hartritmestoornissen, wordt het behandelingsregime bepaald.

Symptomen van hartritmestoornissen

In het geval van hartritmestoornissen kunnen de symptomen heel verschillend zijn en worden ze bepaald door de frequentie en het ritme van hartcontracties, hun effect op intracardiale, cerebrale, renale hemodynamica, evenals myocardfunctie van de linker hartkamer.

De belangrijkste tekenen van aritmie zijn de hartslag of het gevoel van onderbrekingen, vervaging tijdens het werk van het hart. Het verloop van hartritmestoornissen kan gepaard gaan met verstikking, angina, duizeligheid, zwakte, flauwvallen en de ontwikkeling van cardiogene shock.

Symptomatologie afhankelijk van de vorm van aritmie:

 1. Gevoelens van frequente, onregelmatige hartslag worden opgemerkt met atriale fibrillatie.
 2. Hartvervaging en ongemak in het hartgebied - met sinusaritmie.
 3. In extrasystolen klagen patiënten over gevoelens van vervaging, schokken en onderbrekingen in het werk van het hart.
 4. Hartkloppingen worden meestal geassocieerd met sinustachycardie.
 5. Paroxysmale tachycardie wordt gekenmerkt door plotseling optredende en eindigende aanvallen van de hartslag tot 140-220 slagen. in minuten
 6. Aanvallen van duizeligheid en flauwvallen - met sinus-bradycardie of sick-sinussyndroom.

Er zijn zogenaamde "domme" aritmieën die zich niet klinisch manifesteren. Ze worden meestal gedetecteerd door lichamelijk onderzoek of elektrocardiografie.

Aritmie tijdens zwangerschap

De prognose van zwangerschap en de aankomende bevalling hangt af van hoe het hart van de vrouw reageert op de verwachte gebeurtenissen. Het moet echter niet worden vergeten dat de zwangerschap zelf, die geen gewone aandoening is, een ritmestoornis kan veroorzaken en aritmie kan veroorzaken. Bijvoorbeeld, het uiterlijk van extrasystole of paroxismale tachycardie tijdens de zwangerschap, in de regel, duidt niet op een organische laesie van het myocardium en komt voor bij ongeveer 19-20% van de zwangere vrouwen. En als late toxicose hieraan bijdraagt, is het niet nodig om vanuit het hart op een ander te wachten, aritmieën nemen toe.

Dit type aritmie, als compleet of onvolledig atrioventriculair blok, vormt geen bijzonder gevaar voor de gezondheid van een vrouw. Bovendien draagt ​​zwangerschap bij tot een toename van de ventriculaire frequentie, dus worden alleen maatregelen genomen in gevallen van dalende pols tot 35 en lagere slagen per minuut (verloskundige hulp - het opleggen van een verloskundige forceps). Maar bij organische hartaandoeningen worden vrouwen met verhoogde aandacht behandeld, aangezien het optreden van atriumfibrilleren in een dergelijke situatie een contra-indicatie is voor het behoud van de zwangerschap. Bovendien vereist de keuze van de wijze van levering vóór de termijn ook speciale zorg. Het lijkt zo goedaardig, in andere gevallen kan een keizersnede bij dergelijke patiënten worden bedreigd met trombo-embolie in het longslagaderstelsel (PE).

Niemand kan natuurlijk iedereen verbieden, dus nemen vrouwen met een hartaandoening bewust het risico, gedreven door hun gekoesterde verlangen om moeder te worden. Maar aangezien er al een zwangerschap is opgetreden, moeten de voorschriften en aanbevelingen van de arts strikt worden nageleefd: houd u aan het werk- en rustschema, neem de nodige medicijnen en laat het ziekenhuis indien nodig onder toezicht van artsen. De bevalling bij dergelijke vrouwen vindt in de regel plaats in een gespecialiseerde kliniek, waar een vrouw op elk moment medische noodhulp kan ontvangen (rekening houdend met hartaandoeningen) in geval van onvoorziene omstandigheden.

diagnostiek

Als er tekenen van aritmie zijn, zal de arts een volledig onderzoek van het hart en de bloedvaten voorschrijven om de oorzaak ervan te identificeren. De primaire diagnostische methoden zijn luisteren naar het hart en het ECG.

Als de pathologie niet van permanente aard is, wordt Holter-bewaking gebruikt - 24-uursregistratie van hartritmes met behulp van speciale sensoren (uitgevoerd op de afdeling intern). In sommige gevallen is passief onderzoek niet genoeg. Dan veroorzaken artsen aritmie op kunstmatige manieren. Hiervoor zijn verschillende standaardtests ontwikkeld. Hier zijn ze:

 • fysieke activiteit;
 • mapping;
 • elektrofysiologisch onderzoek;
 • test met een hellende tafel.

Behandeling van hartritmestoornissen

In het geval van een gediagnosticeerde cardiale aritmie, wordt de keuze van de behandelingstactiek uitgevoerd rekening houdend met de oorzaak, het type hartritmestoornis en de algemene toestand van de patiënt. Soms, om de normale werking van het hart te herstellen, volstaat het om een ​​medische correctie van de onderliggende ziekte uit te voeren. In andere gevallen kan de patiënt een medische of chirurgische behandeling nodig hebben, die noodzakelijkerwijs moet worden uitgevoerd onder systematische ECG-bewaking.

Geneesmiddelen die worden gebruikt bij medicamenteuze therapie voor aritmieën:

 • calciumantagonisten - verapamil / diltiazem;
 • bètablokkers - metoprolol / bisoprolol / atenolol;
 • kaliumkanaalblokkers - cordaron / sohexal;
 • natriumantagonisten - Novocainid / lidocaïne.

Chirurgie vindt plaats in de stadia van ernstige afbraak van spierweefsel van het hart. De volgende procedures kunnen worden toegewezen:

 • hartgangmaking;
 • implantatie van een cardioverter-defibrillator;
 • radiofrequentie katheter ablatie.

De behandeling van hartritmestoornissen, vooral van de complexe vormen, wordt alleen gedaan door een cardioloog. Pas de bovengenoemde geneesmiddelen alleen toe volgens strikte indicaties, afhankelijk van het type aritmie. Aan het begin van de behandeling moet de selectie van het geneesmiddel worden uitgevoerd onder toezicht van een arts en in ernstige gevallen alleen in het ziekenhuis. Gezien de diagnose, kiest de arts medicamenteuze behandeling.

Folk remedies

We merken meteen op dat bij de diagnose van hartritmestoornissen folkremedies alleen als toevoeging aan traditionele medicijnen mogen worden gebruikt, maar in geen geval mogen ze worden vervangen. In feite versnellen kruiden alleen het genezingsproces, maar zijn niet in staat om een ​​persoon volledig te genezen. Dat is wat er moet gebeuren bij het kiezen van uw favoriete recepten.

 1. Giet 30 meidoorn-bessen met een glas kokend water en zet het mengsel op een kleine vuur gedurende 10-15 minuten. Het afkooksel wordt vers geconsumeerd in gelijke porties gedurende de dag.
 2. Meng een fles spirit tinctuur van valeriaan, meidoorn en moederblad. Schud het mengsel goed en plaats het 1-2 dagen in de koelkast. Het geneesmiddel wordt 30 minuten vóór de maaltijd ingenomen, 1 theelepel.
 3. Kook een glas water in een geëmailleerde sauspan en voeg er vervolgens 4 gram adonis-kruid aan toe. Kook het mengsel 4-5 minuten op laag vuur, koel het en plaats de pan 20-30 minuten op een warme, droge plaats. Gespannen bouillon wordt in de koelkast bewaard en 3 keer per dag 1 eetlepel genomen.
 4. Snijd 0,5 kg citroenen en vul ze met verse honing, toe te voegen aan het mengsel van 20 korrels, verwijderd uit de zaden van abrikozen. Meng goed en neem 's morgens en' s avonds 1 eetlepel.

effecten

Het beloop van elke aritmie kan worden gecompliceerd door ventriculaire fibrillatie en flutter, wat gelijk staat aan het stoppen van de bloedcirculatie en kan leiden tot de dood van de patiënt. Al in de eerste seconden duizeligheid, zwakte ontwikkelen, dan - verlies van bewustzijn, onvrijwillig plassen en convulsies. Bloeddruk en hartslag worden niet gedetecteerd, ademhaling stopt, pupillen verwijden - er treedt een klinische doodsoorzaak op.

Bij patiënten met chronisch circulatoir falen (angina, mitralisstenose) treedt dyspnoe op tijdens paroxysmie van tachyaritmieën en kan zich pulmonaal oedeem ontwikkelen.

Met volledige atrioventriculaire blokkade of asystolie kunnen syncopenstappen (aanvallen van Morgagni-Adems-Stokes gekenmerkt door episodes van bewustzijnsverlies) ontstaan, veroorzaakt door een sterke afname van de hartproductie en bloeddruk en een afname van de bloedtoevoer naar de hersenen.

Trombo-embolische stoornissen bij atriale fibrillatie in elk zesde geval leiden tot herseninfarcten.

het voorkomen

Zelfs als u weet wat deze ziekte is, is advies over het behandelen van aritmie nutteloos als u de eenvoudige regels van preventie thuis niet volgt:

 1. Ochtendoefening of atletiek.
 2. Bloedsuiker en bloeddruk controleren
 3. Geef alle slechte gewoonten op.
 4. Houd uw gewicht binnen normale grenzen.
 5. Behoud de meest rustige, gelijkmatige manier van leven, minimaal onderhevig aan overmatige emoties, stress en spanningen.
 6. Goede voeding, uitsluitend bestaande uit natuurlijke producten.

Als de eerste tekenen van aritmie verschijnen, moet u niet wachten op de toevoeging van meer ernstige symptomen, onmiddellijk contact opnemen met uw arts, dan is het risico op complicaties en weging van het algemene welzijn veel lager.

vooruitzicht

In termen van prognose zijn aritmieën uiterst dubbelzinnig. Sommigen van hen (supraventriculaire extrasystolen, zeldzame extrasystolen van de ventrikels), niet geassocieerd met organische hartziekten, vormen geen bedreiging voor de gezondheid en het leven. Atriale fibrillatie kan daarentegen levensbedreigende complicaties veroorzaken: ischemische beroerte, ernstig hartfalen.

De meest ernstige aritmieën zijn flutter en ventriculaire fibrillatie: ze vormen een onmiddellijke bedreiging voor het leven en vereisen resuscitatie.

Aritmie. Oorzaken, symptomen, typen en behandeling van aritmie

Goede dag, beste lezers!

In het artikel van vandaag bespreken we met u een dergelijke hartaandoening zoals - aritmie, de oorzaken, symptomen, types, diagnose, preventie en behandeling, door traditionele en folk remedies. Dus...

Aritmie is een pathologische aandoening, een schending van de frequentie, het ritme en de opeenvolging van excitatie en samentrekking van het hart.

In normale toestand trekt het hart op regelmatige intervallen samen met een frequentie van 60 tot 80 slagen per minuut. Met de behoeften van het lichaam kan het hart zijn werk vertragen of versnellen. Aritmie is elk ritme van het hart dat verschilt van het normale normale sinusritme.

Aritmie. ICD

ICD-10: I47 - I49
ICD-9: 427

Oorzaken van aritmie

Elk type aritmie heeft zijn eigen oorzaak, in sommige typen kunnen de redenen vergelijkbaar zijn.

Oorzaken van verschillende soorten aritmieën:

- het gebruik van alcohol, roken;
- Het gebruik van energie en andere cafeïnehoudende dranken;
- bepaalde medicijnen nemen;
- stress;
- overmatige fysieke inspanning, overspanning;
- aandoeningen van de schildklier;
- bijnierziekten;
- aandoeningen van het cardiovasculaire systeem (ischemische hartziekte, valvulaire ziekte, hartfalen, hartaandoeningen, myocarditis, enz.);
- hypertensie;
- diabetes;
- hersentumoren;
- traumatisch hersenletsel;
- obesitas;
- menopauze;
- overtreding van de verhouding van kalium, natrium en calcium in de myocardcellen en in de extracellulaire omgeving.

Symptomen van aritmie

Ritmestoornissen kunnen volledig asymptomatisch optreden. Een aritmie kan door een arts worden opgespoord tijdens een preventief ECG. Maar vaker veroorzaken hartritmestoornissen tastbare symptomen:

- versnelde hartslag;
- trage hartslag;
- gevoel van hartkloppingen en onderbrekingen op de borst;
- pijn of druk in de borst;
- kortademigheid;
- duizeligheid;
- verlies van bewustzijn (of een toestand die daar dichtbij is).

Complicaties (gevolgen) van aritmie

Als de aritmie niet wordt behandeld, kunnen hartritmestoornissen het risico op het ontwikkelen van dergelijke aandoeningen en complicaties vergroten, zoals:

- beroerte;
- hartinfarct;
- congestief hartfalen;
- de vorming van bloedstolsels;
- plotselinge hartstilstand (met het begin van klinische dood).

Typen aritmieën

bradycardie

Bij sinus-bradycardie is de hartslag maximaal 55 en minder slagen per minuut. Het kan worden gevoeld als ongemak in de regio van het hart, zwakte en duizeligheid. Dit type aritmie kan ook bij gezonde mensen alleen of in slaap zijn.

Het optreden ervan kan worden veroorzaakt door hypotensie (arteriële hypotensie), evenals een begeleidende hartaandoening terwijl de schildklierfunctie wordt verminderd.

Sinustachycardie

Bij sinustachycardie is de hartslag hoger dan 90 slagen per minuut, door een persoon gevoeld als een hartslag in de borstkas.

Het optreden van dit type aritmie kan vaak worden veroorzaakt door overmatige fysieke inspanning, emotionele overbelasting, koorts (verkoudheid en infectieziekten), evenals hartaandoeningen en andere oorzaken van aritmie.

Paroxysmale tachycardie

Dit is het juiste ritme van het hart, maar vaak. Bij dit type aritmie is de hartslag 140-240 slagen per minuut. In dit geval voelt iemand zwakte, hartkloppingen en toegenomen zweten.

Het kan plotseling beginnen en net zo plotseling verdwijnen. De oorzaken van dit type aritmie zijn dezelfde redenen als andere typen aritmieën.

Atriale fibrillatie

Atriale fibrillatie is een willekeurige samentrekking van individuele spiervezels, terwijl de atria niet volledig zijn verminderd en de ventrikels niet-ritmisch worden verminderd, met een frequentie van 100-150 slagen per minuut. Bij atriale flutter krimpen ze regelmatig samen met een frequentie van 250-300 slagen per minuut. Een persoon voelt niet altijd de hartslag en neemt geen veranderingen waar in zijn gezondheidstoestand. Maar vaker klagen mensen met atriale fibrillatie over fladderende borst, pijn in het hart en kortademigheid.

Dit type aritmie komt voor bij ziekten en afwijkingen van het hart, de schildklier, alcoholisme.

De gevaarlijkste ritmestoornis is het flikkeren en fladderen van de kamers. Het kan voorkomen bij ernstige hartaandoeningen, elektrische verwondingen, overdosis van bepaalde medicijnen. Het wordt gekenmerkt door een plotselinge stopzetting van de hartfunctie, een gebrek aan pols, bewustzijnsverlies, schor ademhalen, stuiptrekkingen en verwijde pupillen. In dit geval is spoedeisende medische zorg noodzakelijk: kunstmatige beademing en externe indirecte hartmassage.

Ademhalingsritmestoornissen

Ademhalingsaritmie is een abnormale afwisseling van hartslagen. Meestal te vinden bij kinderen en adolescenten.

Ademhalingsritmestoornissen vereisen in de meeste gevallen geen behandeling en hebben geen invloed op het welzijn.

premature complex

Met extrasystolen treedt voortijdige (buitengewone) samentrekking van de hartspier op. Het voelt als een boost in de borst of vervaging.

Kan worden waargenomen bij gezonde mensen, kan ook worden veroorzaakt door verschillende ziekten en slechte gewoonten.

Hart blok

Dit type aritmie gaat gepaard met het vertragen en stoppen van de geleiding van impulsen langs de structuren van het myocardium. Een teken van blokkades is de periodieke verdwijning van de pols. Blokkades kunnen compleet of onvolledig zijn.

Dergelijke omstandigheden kunnen gepaard gaan met flauwvallen en stuiptrekkingen. Met volledige dwarsblokkade kunnen hartfalen en plotse dood optreden.

Diagnose van aritmie

Sommige soorten aritmieën zijn absoluut niet waarneembaar door de mens, dus het is mogelijk om ze te identificeren met behulp van dergelijke soorten diagnostiek als:

- elektrocardiografie (ECG);
- echocardiografie;
- dagelijkse of meerdaagse ECG-bewaking;
- Ultrageluid.

De belangrijkste methode voor de diagnose van aritmie is natuurlijk ECG. Maar ze kan niet altijd een hartritmestoornis vertonen, omdat het alleen de hartslag aangeeft tijdens de periode waarin het is geschreven en de aanvallen van aritmie plotseling kunnen optreden en kort kunnen zijn.

Aritmiebehandeling

Het is belangrijk! Voor een effectieve behandeling van hartritmestoornissen moet u een arts bezoeken om uit te zoeken of de aritmie een bijkomende ziekte van de onderliggende ziekte of het zelf is. Het is ook noodzakelijk om het type aritmie te bepalen. Daarna moet u de voorschriften van de arts volgen.

Aritmie kan zowel een afzonderlijke ziekte zijn als een symptoom van een bijkomende ziekte. Als het een afzonderlijke ziekte is, wordt de behandeling uitgevoerd met behulp van medicijnen die het ritme van het hart normaliseren. Als de aritmie een complicatie is van een bijkomende ziekte, die de oorzaak was van het optreden ervan, dan kan na behandeling van de onderliggende ziekte de aritmie vanzelf worden doorgegeven, maar in de meeste gevallen worden aritmische geneesmiddelen nog steeds voorgeschreven.

Wat te doen met hartritmestoornissen? Experts raden aan:

1. Sport.
2. Dieet.
3. Vitaminen en sporenelementen.
4. Geneesmiddelen.
5. Procedures.

Sporten

Matige fysieke activiteit ontwikkelt de hartspier, versterkt deze en draagt ​​bij tot de versnelling van het zuurstofmetabolisme. Ernstige ladingen zijn natuurlijk verboden, maar lichte dagelijkse ochtendoefeningen zijn de beste keuze. Dagelijkse wandelingen in de frisse lucht zijn ook nuttig.

Aritmie Dieet

Het is noodzakelijk om je lichaam te verzadigen met vitamines, vet en gefrituurd op te geven. Eet: groenten, fruit, gedroogde vruchten, groenten, zaden, noten, vis, lever en zuivelproducten. Stoom of bak, verminder de hoeveelheid zout en snoep.

Vitaminen en sporenelementen

Een volledige behandeling van hartritmestoornissen moet niet alleen het nemen van blokkers omvatten, maar ook het nemen van medicijnen op basis van vitamines en micro-elementen, evenals producten met hun verhoogde inhoud.

Met kaliumgebrek - Smektovit, Asparkam, Medivit, fruit (vooral bananen), gedroogde vruchten en groenten.

Met magnesiumgebrek - "Magne B6", "Asparkam", "Magnistad", "Medivit", zaden en noten.

Geneesmiddelen voor aritmie

Alle gebruikte medicijnen voor aritmie zijn blokkers, waarvan de werking gericht is op het versterken van cellen en het beschermen van het hart tegen de negatieve effecten van verschillende factoren.

Aritmie-geneesmiddelen zijn onderverdeeld in 4 groepen blokkers:

Bètablokkers - bescherming van het myocardium tegen sympathische beïnvloeding: "Atenolol", "Bisoprolol", "Metoprolol", "Propranolol", "Tseliprolol", "Egilok".

Kaliumkanalen - zorg voor cellen met rust en herstel: "Amiodarone", "Bretilium", "Dofetilide", "Ibutilid", "Kordaron", "Ornid".

Calciumkanalen - ionen zijn noodzakelijk voor hartcontractie, daarom voorkomen de geneesmiddelen de passage in de cellen: Amlodak, Amlodipine, Brocalcin, Verapamine, Diocardin, Isoptin, Nimotop.

Natriumkanalen - maak cellen resistent tegen externe invloeden en plotselinge stimulatie: "Difenin", "Psycain", "Meksiletin", "Novokainamid", "Lidocaine", "Propafenone", "Rhythmylene", "Phenytoin", "Quinidine".

Behandeling van aritmie folk remedies

Het is belangrijk! U kunt de behandeling niet zelf voorschrijven. Raadpleeg voor de behandeling eerst uw arts, want zelfs volksremedies kunnen het lichaam schaden.

Infusion valeriaan. 1 eetl. een lepel gehakte valeriaanwortelvulling met 1 kopje gekookt water (kamertemperatuur). Sta in een afgesloten container 8-12 uur aan, zeef en neem 1 eetl. lepel 3-4 keer per dag.

Bouillon valeriaan. 2 tl. Giet 100 ml water, kook gedurende 15 minuten en neem 1 eetl. lepel 3-4 keer per dag voor de maaltijd.

Infusie van calendula. 2 theelepel calendula bloesems giet 2 kopjes kokend water, laat 1 uur staan ​​en zeef. Drink 0,5 glas 4 keer per dag.

Infusie van citroenmelisse. 1 eetl. lepel giet 2,5 kopjes kokend water, laat een paar uur staan ​​(gewikkeld) en pers. Drink 0,5 kopjes 3-4 keer per dag. 1 keer in 2 maanden neemt u wekelijkse pauzes.

Tinctuur van meidoorn. Giet 10 g gedroogde meidoornvrucht met 100 ml wodka en laat gedurende 10 dagen. Zeef en neem 10 druppels water 3 maal daags voor de maaltijd.

Afkooksel van meidoornbloemen. 5 g meidoornbloemen giet 1 kop kokend water, dek af, verwarm gedurende 15 minuten in een waterbad, koel af en span. Drink 0,5 kopjes 2-3 keer per dag 30 minuten voor de maaltijd.

Radijsensap met honing. Meng in een verhouding van 1: 1 verse zwarte zaad radijs sap en honing. Neem 1 eetl. lepel 2-3 keer per dag.

Infusie van paardestaart. 1 eetl. lepel droog gehakt gras van paardenstaart giet 400 ml kokend water, laat het 2 uur intrekken en pers. Neem 1 eetl. lepel 5-6 keer per dag.

Snack van aritmie. Rasp de selderij, voeg de peterselie, dille, mayonaise en een beetje zout toe. Eet het mengsel één keer per dag, voor het avondeten. Zo'n smakelijk medicijn kan afzonderlijk worden gegeten en kan op brood worden verspreid.

Uien met een appel. Hak een kleine ui en 1 appel. Mix en neem de intervallen tussen de maaltijden 2 keer per dag gedurende 1 maand in.

Aritmiepreventie

Ter voorkoming van aritmie bevelen deskundigen aan zich te houden aan de volgende regels en aanbevelingen:

- bewaak uw gezondheid, behandel eventuele ziekten (infectieus, hoge bloeddruk, schildklieraandoeningen, cardiovasculaire aandoeningen).

- eet goed (minder zoet, gefrituurd en vet, meer fruit, groenten, groen);

- matig bezig zijn met fysieke activiteit (bijvoorbeeld elke dag wandelen in de frisse lucht en ochtendoefeningen doen);

- observeer het dagelijkse regime (gezonde slaap is een zeer belangrijk element voor de gezondheid);

- slechte gewoonten opgeven (alcoholgebruik, roken, energiedranken en drugs gebruiken);

- controleer het lichaamsgewicht, voorkom obesitas (als het al is toegestaan, probeer dan om op de juiste manier af te vallen);

- in geval van diabetes, om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden, en in geval van hypertensie, druk;

- stress vermijden (vreugde, liefde, glimlach, enz.).

Lees Meer Over De Vaten