Wat is een gevaarlijke bullish hartziekte?

Om ons lichaam gezond te laten zijn, moet het hart zijn functies soepel uitvoeren en van normale grootte zijn. Resizable harten kunnen worden veroorzaakt door een ziekte - het hart van een stier.

Deze ziekte kan aangeboren en verworven zijn en is zeer gevaarlijk. Zelfs gekwalificeerde specialisten kunnen de oorzaak van de ziekte niet van de eerste keer bepalen. Wat is deze ziekte, wat zijn de eerste tekenen en basismethoden voor behandeling, we zullen u dit hieronder allemaal vertellen.

Kenmerkend voor de ziekte

Een toename in de grootte van het hart wordt cardiomegalie genoemd. Het mechanisme van vergroting van dit orgaan kan gepaard gaan met een toename van de ventrikels (één of beide), hun expansie (dilatatie), neoplastische processen en accumulatie van metabole producten in de orgaanholte.

In deze situatie, het ontwikkelen van echte cardiomegalie. Vaak ontwikkelt zich bij gezonde mensen een vergroot hart tegen de achtergrond van verhoogde stress bij het dragen van een kind. Cardiomegalie wordt heel vaak gedetecteerd bij atleten. Het is mogelijk om de exacte oorzaak van het grote hart alleen te achterhalen door speciale instrumentele onderzoeksmethoden.

Bij mensen kan de grootte van het hart binnen kleine grenzen variëren. Het is bekend dat bij mannen de omvang van het hart iets groter is dan bij vrouwen. Bij mannen van 20-30 jaar is het volume van het hart ongeveer 760 cm³ bij vrouwen - 580 cm³.

De grootte van het hart is evenredig met de massa van het menselijk lichaam. Even belangrijk zijn de kenmerken van de borstkas. Een toename van het hart betekent niet altijd dat de persoon ziek is. Een klein hart is ook niet altijd de norm. Momenteel is de maximale grootte van het hart niet vastgesteld. Het is individueel voor elke persoon.

De oorzaken van de pathologie

Het belangrijkste orgaan dat vitale activiteit van het hele organisme levert, bestaat uit 4 kamers: twee ventrikels en twee atria. Er zijn twee delen van het hart - rechts en links, waarvan elk het atrium en de ventrikel omvat. Normaal gedurende het leven is er een verandering in de grenzen van het hart.

Mensen die gaan sporten, er is een toename in de omvang, die als een volledig natuurlijk proces wordt beschouwd en geen reden tot bezorgdheid geeft. Het gewicht van het hart van een man is 332 gram, vrouwen - 253 gram. Een vergroot hart wordt waargenomen als het myocardium groeit en (of) de holte vergroot.

Meestal is er een toename van het linker orgaan, dat wordt waargenomen bij vele ziekten: hypertensie, bloedstasis in de systemische bloedsomloop en hartafwijkingen. Gevaarlijke toename in alle afdelingen van het lichaam. Deze aandoening wordt "bullish heart" genoemd en alleen het gebruik van een operatie kan de kwaliteit van iemands leven verbeteren.
De factoren die van invloed zijn op de toename van lichaam zijn:

 1. Hypertensieve hartziekte. Een verhoging van de druk leidt tot veranderingen in het cardiovasculaire systeem: de vasculaire tonus neemt toe, de dikte van de spierlaag neemt toe en de bloedcirculatie lijdt.
 2. Ischemische hartziekte: angina pectoris, myocardinfarct. Zuurstof uithongering van de weefsels van het orgaan vindt plaats met de dood van hun cellen en vervanging door bindweefsel, wat leidt tot een toename van de omvang van zijn linker gedeelte.
 3. Reumatische hartziekte. Het is een gevolg van tonsillitis (frequente keelpijn). Reumatische aandoening manifesteert zich door een ontsteking die optreedt in de weefsels van het orgaan. Dientengevolge lijden kleppen en vormen zich gebreken.
 4. Myocarditis.
 5. Verminderde nierfunctie.
 6. Alcoholmisbruik. Het meest voorkomende voorbeeld is alcoholische cardiomyopathie.
 7. Roken.
 8. Acute pericarditis (ontsteking van het sereuze membraan).
 9. Aangeboren hartafwijkingen.

Het hart groeit minder vaak vanwege:

 • Spierdystrofie. Er is een overtreding van zenuwen en spieren.
 • Tricuspidalisklep insufficiëntie. Bij overbelasting met het bloedvolume neemt de rechterkamer en het atrium toe. Met perverse kleppen aan de linkerkant van het hart veroorzaakt pulmonale hypertensie een secundaire toename van de hartspier aan de rechterkant.
 • Cardiomyopathie hypertrofisch. De redenen voor de lichte toename in grootte zijn de dystrofie van de hartspier met de aanwezigheid van asymmetrische en onevenredige ventriculaire hypertrofie. Wanneer dit voorkomt (of niet optreedt) een obstakel voor het terugtrekken van bloed.
 • Cardiomyopathie is infiltratief-beperkend. De hartspier neemt toe naarmate de vulling van beide kamers wordt verstoord.
 • Kardiotsinomatoza. Een toename van de hartspier treedt op als gevolg van infiltratie van het myocardium of pericardium op de achtergrond van oncologische aandoeningen van de borst of de longen.
 • Myocarditis straal. Myocardiale fibrose, dilatatie van hartkamers met incidentele bestraling van het sternum treedt op.
 • Bacteriële endocarditis. Een groot hart vindt plaats als zich een ernstige tekortkoming manifesteert: minaal of aorta.
 • De wanden van het centrale orgaan van de bloedcirculatie nemen niet vaak toe als gevolg van tocoplasmose. Deze ziekte wordt veroorzaakt door protozoa. Idiopathische cardiomyopathie kan ten onrechte worden gediagnosticeerd. En ook vanwege streptokokkeninfectie bij acute reuma (reumatische carditis).
 • Endocriene aandoeningen verhogen het hart. Hyperthyreoïdie verhoogt de samentrekkingssnelheid van de hartspier, het slagvolume en de afgifte, en hypothyreoïdie verhoogt de bradycardie en pericardiale effusie.

Als gevolg van reumatoïde artritis treedt een ziekte zoals pericarditis op en wordt pericardiale effusie opgemerkt. Tegen de achtergrond van systemische lupus erythematosus zijn er letsels in elke hartstructuur, inclusief kleppen en pericardium, het geleidingssysteem en de kransslagaders.

De risicofactor is de aanwezigheid van pathologie bij naaste familieleden. Daarom kan de ziekte zich onder bepaalde omstandigheden ook in andere familieleden manifesteren. Een veelvoorkomende oorzaak van veranderingen in de hartspier is een toename van de druk (boven 140/90 mmHg), die de toestand van het cardiovasculaire systeem nadelig beïnvloedt en in sommige gevallen tot een toename van het orgel leidt, tot aan het "hart van de runderen".

Van groot belang is aangeboren hartziekte. Tegenwoordig wordt het in de eerste levensjaren behandeld, maar er zijn ook vormen die alleen op oudere leeftijd worden aangetroffen. Een voorbeeld is de dislocatie van het interventriculaire septum. De linker hartkamer bevat zuurstofrijk bloed - de arteriële en de rechter ventrikel - koolstofdioxide (veneus).

Normaal gesproken mengt het bloed zich niet, maar met de pathologie van het interventriculaire septum wordt bloed van de linker hartkamer naar de rechter hartkamer geworpen. Variaties van de grootte van het defect zijn verschillend. Onjuiste distributie van bloed in het lichaam en leidt tot de toename ervan.

Wie kan boviene hartziekten ontwikkelen?

Zoals hierboven vermeld, zijn bierliefhebbers gevoelig voor deze ziekte. Maar niet alleen deze mensen kunnen de hartspier strekken.

Sommige categorieën sporters kunnen ook aan deze ziekte lijden. Verschillende trainingen en belastingen houden het hart in goede conditie. Maar als u abrupt stopt met trainen, kunt u mogelijk cardiovasculaire problemen krijgen. De hartspier kan rekken en de functies ervan verzwakken.

Dit komt door het feit dat wanneer een atleet traint (zwemt, zwaait op simulators, enz.), De hartspier aan dit tempo went en begint te werken in een intensieve modus, en de hartmassa opbouwt. Maar als een persoon abrupt stopt met trainen, kan het hart, gewend aan een dergelijk tempo, niet onafhankelijk in omvang afnemen.

Het werkt zoals voorheen, maar de persoon heeft het niet langer nodig en bloedstagnatie verschijnt, er wordt minder zuurstof geproduceerd, wat leidt tot zuurstofgebrek. Als gevolg hiervan treedt hartfalen op. Deze toestand is niet alleen te zien bij atleten en bierliefhebbers. Mensen met reuma of collagenose kunnen door deze ziekte worden getroffen.

Zelfs een onschuldige ziekte, zoals aardbeienallergie, kan uiteindelijk leiden tot de dood van een stier. Antistoffen die worden geproduceerd tijdens allergieën, veroorzaken een constante sensibilisatie van het lichaam, wat kan leiden tot een auto-immuuntoestand. Als de ziekte aangeboren is, is de prognose voor herstel ongunstig.

Verworven cardiomegalie komt voor bij hart- en vaatziekten van het hart en andere organen. Meestal kan een toename van het hart worden waargenomen bij IHD, pulmonair emfyseem, hypertensie en hartafwijkingen. Ontstekingsprocessen in het hart veroorzaakt door ziekten zoals angina, reuma, roodvonk en reumatische hartziekte kunnen bijdragen aan de diagnose van een "bullish heart".

Alcoholvergiftiging kan een toename van de hartspier veroorzaken. Overmatig of oneigenlijk gebruik van drugs is een provocateur van de cardiomegalie. Een ziekte zoals acute pericarditis draagt ​​bij tot een vergroot hart. Vloeistofophoping vindt plaats in het pericardium, waardoor de hartspier kan toenemen.

Vergrote hart in een kind

In de regel wordt een vergroot hart willekeurig bepaald tijdens routine-inspectie en thoraxfoto. De diagnose van een vergroot hart of cardiomegalie is een schok voor de ouders. Cardiomegalie kan primair en secundair zijn. Secundaire cardiomegalie ontwikkelt zich op de achtergrond van infectieziekten, toxische laesies en respiratoire insufficiëntie.

Maar de exacte oorzaken van primaire cardiomegalie zijn niet volledig bekend. Een vergroot hart is moeilijk te bepalen voor een niet-specialist, daarom zijn ouders verrast door de diagnose. En inderdaad, de symptomen die gepaard gaan met de ziekte zijn snelle hartslag, snelle ademhaling, cyanose van de nasolabiale driehoek, oedeem, bleekheid van de huid, gebrek aan eetlust.

Zulke symptomen kunnen verschillende ziekten vergezellen, dus veel ouders denken zelfs niet aan de aanwezigheid van een vergroot hart bij een kind. Het hart van kinderen klopt veel sneller dan volwassenen. Als de frequentie van aanvallen groter is dan 160 slagen per minuut, is dit al een alarmerend teken.

Maar als de ouders zelf de hartslag niet kunnen meten, kunnen ze het ritme van de ademhaling volgen. Met cardiomegalie wordt de ademhaling niet alleen versneld, maar de ritmiciteit wordt verstoord, het wordt oppervlakkig met ademhalingen.

De volgende pathologieën kunnen leiden tot een toename en uitbreiding van het hart bij een kind:

 • Congenitale hartziekte. Een vergroot hart wordt veroorzaakt door gebreken zoals de open arteriële ductus, Ebstein's anomalie, aortastenose, Fallot's tetrad, pulmonaire stenose, een defect in het septum tussen de atria en anderen.
 • Verworven ziekte veroorzaakt door bacteriële endocarditis of reuma. Als gevolg van een ontsteking van het binnenste hartmembraan zijn de kleppen beschadigd, wat leidt tot problemen in het werk van het hart. De ziekte manifesteert zich door koorts, zwakte, abnormale geluiden en andere symptomen.
 • Myocarditis. Deze vrij veel voorkomende ziekte is een ontsteking van de hartspier veroorzaakt door virussen, bacteriën of andere pathogenen.
 • Cardiomyopathie. Dit is een genetisch veroorzaakte schade aan het hart, waarbij er een verdikking van de wanden kan zijn (zoals cardiomyopathie wordt hypertrofisch genoemd) of uitzetting van gaatjes met dunner worden van de wanden (dit is een manifestatie van gedilateerde cardiomyopathie).
 • Hartchirurgie. Bij 20-40% van de kinderen die een dergelijke interventie hebben ondergaan, kan het cardiotomiesyndroom zich 2-3 weken na de operatie ontwikkelen. Pathologie manifesteert zich door ernstige zwakte, koorts, pijn op de borst, ademhalingsproblemen en hartgeruis.
 • Oncologisch proces in het hart of de ontwikkeling van een goedaardige tumor in de hartweefsels.
 • Extracardiale oorzaken, zoals sarcoïdose, amyloïdose, hyperthyreoïdie, lupus, toxoplasmose, collagenose, bepaalde medicijnen, vasten.

Zwak werk van het hart veroorzaakt verstoringen in de bloedsomloop, hierdoor is er een bleekheid van de huid en blauwachtige tint van de lippen en neus. Edemas zijn ook bewijs dat iets in het lichaam niet goed werkt.

Wanneer het hart zijn werk niet aan kan, begint de vloeistof uit de bloedvaten zich op te hopen in de weefsels. Ten slotte is gebrek aan eetlust ook een belangrijk teken van een ziekte. Veel ouders letten helaas niet altijd op dit symptoom, vooral niet als het kind altijd met tegenzin eet.

Met dergelijke symptomen hoeft u niet alleen voor de kinderarts te verschijnen, maar ook om een ​​consult bij een cardioloog te bezoeken. Alleen ervaren specialisten kunnen hartproblemen vermoeden. Bij het luisteren naar het hart en als het kind nadelige symptomen heeft, stuurt de arts een röntgenfoto die de grootte van het hartweefsel laat zien.

Bovendien zijn er kleine veranderingen op het cardiogram te vinden. Meestal wordt cardiomegalie gevonden als het kind wordt onderzocht wanneer de gezondheidstoestand verslechtert. Als de ziekte niet tijdig wordt ontdekt, kan dit zelfs tot trieste gevolgen leiden. Daarom moet je de diagnose van het hart niet verwaarlozen.

Als een kind nog steeds een pathologie van het hart heeft, raak dan geen paniek vooraf. Het kind moet een aantal onderzoeken doen, waarbij volledige informatie over de toestand van het hart wordt verzameld. Op basis van de bevindingen stelt de cardioloog een adequate behandeling vast en schrijft deze voor.

Negeer de geplande onderzoeken van artsen niet, omdat de behandeling het meest effectief is als er geen secundaire tekenen van de ziekte zijn. En met het verschijnen van opmerkelijke symptomen, kun je het in geen geval uitstellen. Afhankelijk van de oorzaak van cardiomegalie, kunnen antiarrhythmica, antivirale of antimicrobiële middelen, ontstekingsremmende geneesmiddelen, diuretica, glycosiden en andere geneesmiddelen aan het kind worden voorgeschreven.

In sommige gevallen, zoals aangeboren afwijkingen, wordt een chirurgische behandeling aanbevolen. In geval van een ernstige aandoening moet men zijn toevlucht nemen tot orgaantransplantatie.

Hoe professionele sport het hart beïnvloedt

Bij professionele atleten wordt de linkerventrikel vaak aanzienlijk vergroot en uitgebreid. Op deze manier past het hart zich aan aan verhoogde fysieke inspanning en de noodzaak om een ​​verhoogde afgifte van bloed te behouden. Meestal wordt het "bullish heart" gedetecteerd door fietsers, biatleten, skiërs, marathonlopers, omdat dergelijke sporten meer uithoudingsvermogen vereisen. Minder vaak lijden professionele boksers en worstelaars aan cardiomegalie.

Onder invloed van constante fysieke inspanning breiden de ventrikels en de boezems uit, maar dit is niet altijd indicatief voor de pathologie. Bij getrainde mensen stijgt het myocardium met ongeveer 15-20%, wat als een variant van de norm wordt beschouwd.
Om in verbeterde modus te werken, wordt het hart groter in omvang.

Dit komt door de uitbreiding van kleine schepen en de vorming van nieuwe. Als gevolg daarvan verbetert de orgaantroficiteit, en verzadigt het bloed effectiever met zuurstof. Aanpassingsmechanismen hebben echter hun limieten. Bij overmatige belasting, die meestal gepaard gaat met een overtreding van het trainingsregime, kan het volume van het hart groter zijn dan 1200 cm³.

In dit geval wordt de pathologie gediagnosticeerd. De voor de hand liggende symptomen van cardiomegalie zijn vaak afwezig of gemaskeerd als manifestaties van andere ziekten die een toename van het hart veroorzaakten. Gewoonlijk spreekt de patiënt op de afspraak van de arts alleen gewone hartklachten aan.

symptomen

Op zichzelf is het grote hart een metgezel van een reeds ontwikkelde ziekte en wordt het voornamelijk gediagnosticeerd tijdens röntgenonderzoek. Zichtbare tekenen van de ziekte manifesteren zich in een onbevredigende staat van gezondheid van de patiënt.

Aan welke symptomen moet aandacht worden besteed:

 • Rhythm disturbance.
 • Hartslagtoename.
 • Verhoogde druk.
 • Kortademigheid en hartkloppingen tijdens lichamelijke inspanning.
 • Pijn in het borstbeen.
 • Zweten.

Al deze symptomen zijn ook inherent aan andere cardiovasculaire aandoeningen, daarom is voor gedetailleerde diagnose een ernstig onderzoek vereist, inclusief een echografie. Bull's hart wordt niet tot uitdrukking gebracht door specifieke symptomen.

Alle vermelde symptomen zijn kenmerkend voor andere pathologieën van het cardiovasculaire systeem, daarom is het erg belangrijk om een ​​hoogwaardige en tijdige diagnose te ondergaan. Een oplettende ouder kan het stijgende hart van uw kind onthullen. Een pasgeborene heeft de volgende symptomen:

 • bleekheid van de huid en blauwheid rond de ogen en mond;
 • niet-ritmische oppervlakkige ademhaling;
 • hartkloppingen;
 • lethargie, apathie, gebrek aan eetlust;
 • zwelling van de benen;
 • overmatig zweten.

Enquêtemethoden

Diagnose van cardiomegalie begint met een lichamelijk onderzoek van de patiënt. De arts onthult het blancheren van de huid, de aanwezigheid van kortademigheid, oedeem. Met zwakte van het myocard en verminderde algemene bloedcirculatie, worden hartgeluiden en congestief piepen in de longen gehoord. Vervolgens worden hardwarediagnostiekmethoden gebruikt en laboratoriumtests uitgevoerd.

Nu vervangen fluoroscopische röntgenstraling. Hiermee kunt u zien of er een verandering is in de grootte van het hart, om de verhouding van de breedte van de hartschaduw tot de breedte van het borstbeen te berekenen (de norm is tot 50%). Algemene radiografie toont stagnatie in de bloedvaten van de lagere longregio's, pathologie van de aorta en slagaders van de longen.

Het elektrocardiogram dient als een hulpmethode die het mogelijk maakt om aanvullende informatie te verkrijgen. Op de foto's ziet u de verdikking van de ventriculaire en atriale wanden, ischemie, cicatriciale veranderingen na hartaanvallen, dunner worden van het myocard, evenals gebieden die zijn aangetast door cardiosclerose.

EchoCG wordt uitgevoerd om de anatomische kenmerken van het hart te bestuderen. De methode helpt ook om de functies ervan te evalueren en de oorzaak van de pathologie te verduidelijken. Het echocardiogram toont de exacte afmetingen van de kamers, het klepapparaat, de beweging van de kleppen.

 • Cardiale katheterisatie

De methode wordt gebruikt bij de voorbereiding van de patiënt op een operatie. Hiermee kunt u de hemodynamiek evalueren, de mate van afstoting van de bloedstroom. Tegelijkertijd wordt coronaire angiografie uitgevoerd om de doorgankelijkheid van de kransslagaders te bestuderen.

Als onderdeel van de diagnose cardiomegalie kunnen aanvullende tests nodig zijn:

 • algemene en biochemische bloedtesten;
 • lipide analyse;
 • reumafactor-analyse;
 • onderzoek naar hormonaal niveau;
 • bacteriecultuur (voor detectie van infecties).

Als de arts vaststelt dat de oorzaken van een groot hart chronische of acute ziekten zijn, moeten deze ziekten beslist worden behandeld. Als het op tijd is gestart, is het lichaam kleiner geworden.

Als de oorzaak een hartafwijking is, moet u een hartchirurg raadplegen en, indien nodig, een operatie ondergaan. Dit zal het lang mogelijk maken om de prestaties van het belangrijkste orgaan voor het leven te behouden. Na de operatie wordt een symptomatische behandeling voorgeschreven.

Het is nodig om het proces van het verhogen van het hart bij een patiënt te vertragen. Als een persoon een beetje beweegt, geen voedsel volgt, een aantal slechte gewoonten heeft, om een ​​probleem op te lossen dat hij nodig heeft om zijn levensstijl te heroverwegen. Dit betekent dat om te beginnen met sporten in een gematigde modus om voedingsmiddelen te eten met een hoog gehalte aan vitamines en sporenelementen.

Als u niet tijdig met de behandeling begint, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Daarom moet u de aanbevelingen niet negeren als de arts een dieet, sport of operatie voorschrijft.

behandeling

Aangezien een runderhart meestal een secundaire ziekte is, moet het worden behandeld parallel met de behandeling van de onderliggende ziekte. Bovendien is het de moeite waard eraan te denken dat cardiomegalie een onomkeerbare aandoening is, dus het doel van de therapie is de misvorming van het hart te vertragen. Onder de conservatieve gebruikte methoden:

 • antihypertensiva, remmers van het angiotensine-converterend enzym (ACE);
 • anticoagulantia die bloedstolsels voorkomen;
 • bètablokkers die de hartactiviteit normaliseren;
 • diureticum als overtollig natrium wordt gevonden in het lichaam.

Bij afwezigheid van een resultaat worden chirurgische methoden gebruikt die tot doel hebben de functie van het hart te ondersteunen of te normaliseren:

 • installatie van een pacemaker;
 • implantatie van kleppen;
 • implantatie van de bloedsomloop: Jarvik 2000, Novacor, HeartMate;
 • coronaire bypass-operatie.

Naast de behandeling moet de patiënt uitkijken naar zijn leven: slechte gewoonten opgeven, een dieet volgen met weinig vetrijke diëten en lichaamsbeweging geven. In de strijd tegen cardiomegalie is het noodzakelijk om alle factoren die de koers kunnen verergeren, te elimineren.

De patiënt kan problemen hebben met de bloeddruk, die onder controle moet worden gehouden. In sommige gevallen krijgt de patiënt medicijnen voorgeschreven die deze verminderen. Medicijnen die het hartritme normaliseren, kunnen ook worden voorgeschreven.
Tijdens het onderzoek moet worden nagegaan of de patiënt longziekten of ischemie heeft. Met hun aanwezigheid parallel, is het noodzakelijk om deze kwalen te behandelen.

In het geval van ontstekingsprocessen is het gebruik van antibiotische therapie verplicht. Tijdens de strijd tegen de ziekte moet worden uitgesloten de inname van bier en andere alcoholische dranken, evenals dranken met cafeïne. Het is ook de moeite waard om te stoppen met roken, drugs te gebruiken.

Om zo snel mogelijk van de ziekte af te komen, moet u elke week een vastendag organiseren - therapeutisch vasten, waarbij u alleen verse sappen en water kunt gebruiken. Dit zal het lichaam reinigen. Als we het hebben over het behandelen van zo'n ziekte als het hart van een stier, is het de moeite waard om de voordelen van sport en verharding te noemen, wat bijdraagt ​​tot een toename van de immuniteit.

Goede voeding is van het grootste belang in de strijd tegen cardiomegalie. De voorkeur voor dit mediterrane dieet. Dankzij hem is het niet alleen mogelijk om het lichaam te verzadigen met nuttige elementen, maar ook om te normaliseren, en als het niet nodig is, gewoon een normaal lichaamsgewicht behouden.

Ziektedieet

Het gebruik van een dergelijk dieet is geïndiceerd bij de behandeling en preventie van een ziekte als het hart van een stier. Hier zijn de basisprincipes van dergelijke voeding:

 • Voor het ontbijt moet je gerechten uit ontbijtgranen eten en als dessert moet je fruit eten.

De koolhydraten die uit deze producten worden verkregen, veranderen niet in overgewicht. Tegelijkertijd zorgt een dergelijk dieet ervoor dat de hele dag de noodzakelijke elementen voor de normale werking van het lichaam worden verkregen;

 • Tijdens de lunch moet je voedsel eten dat eiwitten bevat, plantaardig voedsel.

  In de regel zijn dit groenten, fruit, vis, vleesgerechten, magere zuivelproducten, harde kaas. Vlees en vis moeten een dieet zijn.

  Het mediterrane dieet bij de behandeling van een dergelijk syndroom, als het hart van een stier, houdt ook het gebruik van schaal- en schelpdieren in; laat de eerste kuren niet in de steek;

 • Het avondeten moet caloriearm voedsel zijn. In de regel zijn dit versgeperste sappen, magere yoghurt, kefir, groenten en fruit.
 • Het is niet verboden met dit dieet dat wordt gebruikt bij de behandeling van een ziekte als het bovine-hartsyndroom en snacks, maar ze kunnen bestaan ​​uit magere yoghurt, groenten en fruit.

  Maar van behoud, suiker, dierlijke vetten zou moeten worden verlaten. Als vetten kunt u sesam, olijfolie, soja, pindakaas gebruiken. Eten moet in kleine porties zijn.

  Folk remedies

  Er is een populaire behandeling voor een vergroot hart. Deze therapie helpt de hartspier te versterken, verbetert de voeding en reinigt de bloedvaten. Voor de behandeling van genezende hart kruiden en vergoedingen:

  • Cranberry. Wanneer deze vers is, is deze bes zeer goed voor het hart, voedt het lichaam met essentiële mineralen en vitamines. Eet veenbessen die zijn ingewreven met suiker. Gebruik 1 el. l. gemalen bessen 3 keer per dag na de maaltijd.
  • Bosbessen. In therapie met jonge scheuten van deze plant. Ze worden 10 minuten lang geplet en gestoofd, vervolgens afgekoeld en gefilterd. 200 ml kokend water nemen 1 eetl. l. schiet. Gebruik 1 el. l. bouillon driemaal per dag.
  • Adonis. In 200 ml kokend water 1 theelepel gestoomd. dit kruid, aandringen in een thermos uur, dan gefilterd. Neem 1 eetl. l. drugs driemaal per dag.
  • Korenbloem. Gebruik in de therapie de bloemen van deze plant. In 1 kop kokend water 1 eetl. l. bloemen, sta 1 uur op en filter vervolgens. Consumeer 1/3 kop drie keer per dag, een kwartier voor de maaltijd.
  • Sint-janskruid. Neem op 1 liter water 50 g gedroogd gras van deze plant. Laat het 10 minuten sudderen, laat het dan 1 uur intrekken en filter. 100 g natuurlijke honing wordt opgelost in de infusie. Bewaar het medicijn in een glazen pot in de koelkast. Consumeer 1/3 kop drie keer per dag 30 minuten voor de maaltijd.
  • Lelietje-van-dalen Bereid tinctuur van bloemen van deze plant. Om dit te doen, vallen verse bloemen in slaap in een glazen schaal, niet aanstampen, en giet wodka. Sta twee weken lang in het donker, filter dan. Neem driemaal daags 15 druppels tinctuur.
  • Rosemary tinctuur op wijn. In gematigde hoeveelheden heeft rode wijn een gunstig effect op de hartspier.

  Heeft tinctuur van de bladeren op de wijn. 100 g gedroogde bladeren worden op 2 liter rode wijn gegoten, 30 dagen op een donkere koele plaats in een glazen schaal getrokken, regelmatig geschud en vervolgens gefilterd. Neem tweemaal daags 50 ml van het medicijn. De behandeling duurt anderhalve maand, neem dan een pauze.

 • Kruiden afkooksel nummer 1. Meng 1 deel van de nierthee, 2 delen gedroogd brood en wilde rozemarijn en 3 delen moedervlek. In 300 ml kokend water gestoomd 1 eetl. l. Zo'n collectie, vier uur lang in een thermoskan blijven staan ​​en dan filteren. Drink driemaal per dag een kwartier voor de maaltijd driemaal een infuus.
 • Grasverzameling nummer 2. Mix 20 g paardenstaartgras, 30 g bergweerserras en 50 g meidoornkleur. In 300 ml kokend water gestoomd 1 eetl. l. zo'n verzameling, blijf in een thermoskan gedurende 1 uur en filter vervolgens. Neem 50 ml 6 keer per dag.
 • Risico's en mogelijke complicaties

  Een vergroot hart kan aanzienlijke risico's met zich meebrengen voor de patiënt, die afhankelijk zijn van de onderliggende ziekte waardoor het hart is gaan groeien. Wanneer het hart te groot wordt, worden sommige delen van het myocardium onderworpen aan grotere druk en dientengevolge een verhoogd risico op ischemie en gevaarlijke complicaties, zoals een beroerte en een hartaanval.

  Statistieken geven echter aan dat het mogelijk is om te leven met pathologie zonder ernstige gevolgen, en het onder controle te houden met behulp van een passende behandeling. In Rusland hebben ongeveer 9,4 miljoen mensen een vergroot hart, vooral in het deel van de linkerventrikel.

  het voorkomen

  Om het risico op ziekte te verminderen, moet u verschillende regels volgen.

  • Het is noodzakelijk om te sporten. Zodat zo'n probleem als een vergroot hart je niet raakt, is het niet nodig om een ​​professionele atleet te zijn - het volstaat om een ​​actieve levensstijl te leiden, regelmatig deel te nemen aan de sportschool;
  • Het is noodzakelijk om de inname van alcoholische dranken te weigeren of te minimaliseren, en dit geldt met name voor bier;
  • Het is noodzakelijk om de principes van goede voeding na te leven - het moet in evenwicht zijn, verzadigd zijn met nuttige elementen en arm aan vetten, ingeblikt voedsel, gefrituurd, meelvoer.

  Als u weet wat het hart van een stier is, hoe u deze diagnose moet stellen, hoe u deze ziekte moet behandelen, wanneer het zich ontwikkelt, kunt u het onmiddellijk vermoeden en als u weet wat preventieve maatregelen zijn, kunt u het risico van het optreden ervan aanzienlijk verkleinen. Stel het bezoek aan de arts niet uit bij de eerste tekenen van de ziekte.

  Oorzaken van de ontwikkeling van de ziekte, het hart van rund, de symptomen en de behandeling

  Het menselijk hart behoudt het vermogen om zijn hoofdfunctie uit te oefenen, namelijk het pompen van bloed, alleen als zijn afmetingen overeenkomen met de norm.

  In het geval van een toename van de grootte, ontwikkelt de patiënt pathologie, wat leidt tot verstoring van het bloedcirculatieproces.

  Dit type anomalie staat bekend als bullish heart syndrome.

  redenen

  Ondanks de vrij hoge ontwikkelingsgraad van de moderne geneeskunde, was het niet mogelijk om de exacte oorzaak van de ontwikkeling van de ziekte vast te stellen.

  Deze pathologie is wijdverspreid onder atleten. Dit komt door het feit dat deze mensen het grootste deel van hun tijd doorbrengen in trainingssessies die veel fysieke inspanningen met zich meebrengen, waardoor het hart gedwongen wordt om in een verbeterde modus te werken, waarbij een veel groter volume bloed wordt gepompt. Deze werkingsmodus leidt tot een geleidelijke toename van de hartmassa.

  Zolang sporters niet stoppen met sporten, leidt een toename van de hartslag niet tot enig ongemak bij een persoon.

  Maar zodra de lessen stoppen, is de kans groot dat de ziekte 'bullish heart' is.

  Experts geloven dat het misbruik van een dergelijke drank als bier ook deze pathologie kan uitlokken. Als je de hele dag minder dan 3 liter drinkt, is er geen bedreiging voor het hart, maar met een hogere dosis vallen dergelijke bierliefhebbers in de risicogroep.

  Bij patiënten krijgt het hart een vrij grote lading, wat het noodzakelijk maakt om meer bloed te pompen. Om deze situatie het hoofd te bieden, groeit het hart geleidelijk in omvang.

  Met een toename in het hart van zijn uitgerekte spierweefsel verliest geleidelijk zijn elasticiteit en wordt slap. Spieren worden na verloop van tijd vervangen door adipose of bindweefsel. Als gevolg van dergelijke veranderingen verliest het hart zijn vermogen om bloed te pompen.

  Er zijn een aantal ziekten die ook een "runderhart" kunnen veroorzaken:

  • hoge bloeddruk;
  • ischemische hartziekte;
  • de ontwikkeling van infectie van virale oorsprong;
  • verschillende soorten nierstoornissen;
  • overtreding van de structuur van het klepsysteem.

  In sommige gevallen wordt dit type pathologie genetisch overgebracht (door overerving).

  Als een persoon wordt blootgesteld aan de bovengenoemde factoren, loopt hij het risico cardiomegalie te ontwikkelen.

  symptomen

  Het gevaar van cardiomegalie is de afwezigheid van symptomen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van pathologie. Dit bemoeilijkt de diagnose enorm.

  Maar in aanwezigheid van een symptomatisch beeld, heeft het een analogie met vele ziekten van het cardiovasculaire systeem.

  Tot de meest bekende symptomen behoren:

  • zwelling van de onderste ledematen en de buik;
  • hartkloppingen;
  • kortademigheid bij zware lichamelijke inspanning;
  • gevoel van pijn in de borst;
  • toegenomen zweten.

  In de aanwezigheid van dergelijke symptomen, associëren sommigen hen met roken, stress, grote lichamelijke inspanning. Veel patiënten zijn op zoek naar de oorzaak bij de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Je kunt ze in elk geval niet verlaten zonder de juiste aandacht te hebben. U moet contact opnemen met de experts en worden onderzocht.

  Diagnose en behandeling

  Nauwkeurige diagnose kan niet alleen worden gemaakt door de aanwezigheid van de bovenstaande symptomen.

  Hiervoor is het noodzakelijk om een ​​aantal speciale enquêtes uit te voeren:

  • compleet aantal bloedcellen;
  • elektromagnetische tomografie;
  • röntgenfoto van het borstbeen;
  • hart- of vaatkatheterisatie;
  • biopsie van het ventrikelepitheel.

  Na het maken van de definitieve diagnose van de ontwikkeling van pathologie, worden specialisten bepaald met de keuze van medische therapie, individueel voor elke patiënt.

  De eerste fase van de behandeling is gericht op het elimineren van de onderliggende oorzaak die de ziekte heeft veroorzaakt. Hiervoor kan zowel medische als chirurgische behandeling worden gebruikt.

  Het uitvoeren van medicamenteuze therapie helpt de bloeddruk te verlagen en ook om de opgehoopte vloeistof uit het lichaam van de patiënt te verwijderen.

  Voor dit doel kunnen preparaten van dergelijke groepen worden gebruikt:

  • bètablokkers - het functioneren van de hartspier verbeteren;
  • diuretica - verlaag de hoeveelheid natrium in het lichaam;
  • ACE - bijdragen aan de werkzaamheden van de CCC;
  • anticoagulantia - voorkom de vorming van bloedstolsels, die het risico op hartfalen vergroten.

  De operatie draagt ​​bij aan het herstel van het beschadigde klepsysteem, evenals de werking van het cardiovasculaire systeem.

  Tot de meest succesvolle en veel voorkomende chirurgische methoden behoren het volgende:

  • klepvervanging of de restauratie ervan;
  • coronaire bypassoperatie;
  • de introductie van een speciaal apparaat dat de functie vervult van een hulppomp die bloed pompt;
  • implantatie van een pacemaker.

  De ontwikkeling van cardiomegalie kan behoorlijk gevaarlijke complicaties veroorzaken. Daarom raden deskundigen aan om de manifestatie van de eerste symptomen niet te negeren - en contact op te nemen met de artsen.

  Bovine hartziekte

  Clinical Angiology

  - aandoeningen van slagaders en aders van inflammatoire en niet-inflammatoire aard, etiologie en pathogenese, klinische presentatie en diagnose, behandeling en preventie van vaatziekten.

  WAAROM WORDT HET HART VERHOOGD?

  Een elektrocardiogram liet zien dat ik een groot hart had. Het blijkt dat cardiologen een verhoging van de linker hartkamer noemen. Waarom gebeurt dit? Wat zijn de gevolgen en is het noodzakelijk om specifiek te behandelen? S. Zhigalkina, regio Vladimir.

  Overmatige vergroting van het hart (myocardiale hypertrofie, "runder" hart) kan worden veroorzaakt door aangeboren misvorming, genetische aanleg en ernstige stress. Gevaarlijke ontsteking van de hartspier, die vaak optreedt na het lijden aan virale en infectieziekten. Ze kunnen het uiterlijk van een 'bullish' hart oproepen. Maar de belangrijkste oorzaken van myocardiale hypertrofie zijn ischemische hartziekte en hypertensie.

  Bij mensen die lijden aan hoge bloeddruk (meer dan 180/100), neemt het risico op het ontwikkelen van linkerventrikelhypertrofie met 2 maal toe. Myocardiale hypertrofie veroorzaakt ook diabetes, roken, een zittende levensstijl, obesitas en overmatig alcoholgebruik.

  Wat gebeurt er met het hart? Het is slechts 25% samengesteld uit afnemende cellen. De resterende 75% - dit bindweefsel, dat tijdens actief werk, zoals elke andere spier, begint te groeien. Bij aandoeningen van het cardiovasculaire systeem treedt na een toename van de belasting van de hartspier een hoofdreorganisatie op van alle metabole processen. Een groot hart verhoogt het risico op beroertes, hartaanvallen, leidend tot chronisch hartfalen. Daarom is het belangrijk om tijdig op de hoogte te zijn van preventieve maatregelen (bekend met de erfelijke aanleg voor hartaandoeningen).

  Allereerst is het noodzakelijk om de onderliggende ziekte - ischemie of hypertensie te behandelen. De arts schrijft bloeddrukverlagende medicijnen voor en raadt u aan om uw cholesterolgehalte te controleren en een dieet te volgen. De basisregel is minder vet en zout. Je moet meer en vaker bewegen in de frisse lucht.

  Als hulpmiddel voor de behandeling van myocardiale hypertrofie en normalisatie van druk, kunt u medicinale vergoedingen nemen. Neem 3 delen moederdier, 2 stukjes gedroogde eieren en wilde rozemarijn en 1 deel nierthee (je kunt het kopen bij de apotheek). Giet 1 eetl. lepel geplette collectie 1,5 kopjes heet water en kook gedurende 5 minuten. Verwijder vervolgens het afkooksel van de kachel, wikkel iets warm in en laat het 4 uur staan.

  Neem daarna 3 keer per dag 3 minuten warm en 0,5 kopjes gedurende 20 minuten voor de maaltijd. Geklopte veenbessen met suiker helpen om de hartspier te versterken (1 eetlepel 3 maal daags na de maaltijd).

  Goed advies

  Het "grote hart" is waarschijnlijk geërfd. Daarom moeten alle familieleden waar er gevallen van deze ziekte zijn geweest, periodiek een ECG en echo-KG maken.

  Als de diagnose is bevestigd, volg strikt de aanbevelingen van de cardioloog. Wanneer kleine klachten meestal sedativa nemen, beperk dan de fysieke inspanning.

  Phyto EHBO-kit

  Kook de melk en giet deze een nacht in een thermoskan. En je kunt het dan vóór de vorming van bruine korst op het oppervlak in de oven (bij voorkeur in een Russische kachel). Krijg gesmolten melk. Drink deze melk gedurende de dag geleidelijk met aardbeienjam. Het is noodzakelijk om de spieren van het hart te versterken.

  3. POROTSKAYA, regio Kaluga.

  Volgens de materialen van het tijdschrift "Simple recipes for health" nr. 4 (64), 2011.

  GN Uzhegov. Hartziekte: symptomen, behandeling, preventie

  Dit is interessant! "Bull's heart"

  Wanneer mensen praten over het feit dat iemand een 'bullish heart' heeft, betekent dit een gezond hart dat zware fysieke inspanningen kan verduren.

  In de medische terminologie is er ook de term "bull's heart", maar de interpretatie van deze term is in dit geval compleet anders.

  Een sterk vergroot hart is vaak te zien bij mensen die bier misbruiken. In dit geval wordt het hart "bier" of "stier" genoemd. Een grote hoeveelheid bier (3-5 liter per dag) verhoogt de belasting van het hart dramatisch (veel bier - veel vloeistof die moet worden gepompt) en om deze extra belasting het hoofd te bieden, begint het hart zijn compensatiemechanismen aan te zetten. Als een resultaat neemt de hartspier in volume toe (soms twee tot drie keer), en de hartholte breidt zich ook uit. In het begin compenseert zo'n toename van het hart voor extra belasting, maar dan begint het hart moe te worden en slijt het snel uit.

  De hartspier wordt slap, een toenemend aantal werkende spiercellen wordt vervangen door bindweefsel of vetweefsel. Uiteindelijk komt er een tijd dat het hart ophoudt met lichamelijke inspanning en als gevolg hiervan oedeem, waterzucht, kortademigheid optreden, de lever toeneemt en ritmestoornissen optreden.

  En omdat mensen die te enthousiast zijn over bier bijna altijd zwaarlijvig zijn, leidt dit alles samen, heel snel tot de ontwikkeling van cardiovasculaire insufficiëntie. Opgemerkt moet worden dat ritmestoornissen een karakteristiek en meest frequent teken van een "runderhart" zijn en deze stoornissen met grote moeite worden behandeld.

  Hoe een vergroot hart behandelen?

  Cardiomegalie of een vergroot hart is een pathologie die wordt gekenmerkt door de uitbreiding van alle vier de hartkamers, waardoor het orgel hypertrofisch wordt en zijn functionaliteit verliest. Omdat het niet onafhankelijk is, wordt het een gevolg van talrijke hartaandoeningen.

  Een vergroot hart wordt vaak gevonden bij mensen die een actieve levensstijl leiden, die het grootste deel van hun tijd besteden aan sport en bewegen. Dit is heel natuurlijk: het actieve proces van het pompen van bloed traint de hartspier effectief, waardoor zijn massa en grootte toenemen. In dit geval hebben we het niet over pathologie.

  Bovine-hartsyndroom treedt op wanneer de hartspier is uitgeput. Zwakke spiervezels zijn niet in staat om de bloedtoevoer naar de vergrote hartkamers te verbeteren. Een ziekte treedt op wanneer spieren niet in staat zijn om het werk van een groot hart effectief te ondersteunen. Een persoon die aan hoge bloeddruk lijdt, loopt vaak het risico eigenaar te worden van het hart van een rund. In omstandigheden waarin het nodig is om hypertensie in de bloedvaten te overwinnen, werkt het grote hart in een intensieve modus, het slijt sneller. Als gevolg hiervan ontwikkelt zich hartfalen, een hartaanval en een beroerte.

  redenen

  Ondanks de prestaties van de moderne geneeskunde, kunnen experts niet altijd de oorzaak van de ziekte bepalen. Echter, vaker dan anderen handelen:

  • systematische toename van de bloeddruk;
  • ischemische ziekte;
  • talloze virale infecties die het hart raken;
  • nierfalen en andere nierziekten;
  • congenitale misvorming van het hart;
  • zwangerschap en bevalling;
  • overmatig drinken, drugsverslaving;
  • gevallen van intra-uteriene ontwikkeling van het syndroom duiden op een genetische predispositie;
  • ontsteking van de hartspier;
  • complicaties na het lijden aan angina, roodvonk, griep;
  • ernstige stress, de impact van psycho-emotionele overbelasting;
  • reumatische hartziekte, septische endocarditis.

  De paradox van de ziekte is dat een groot hart een minimale hoeveelheid spierweefsel bevat. Maar het zijn juist de sterke elastische spieren die verantwoordelijk zijn voor het effectieve werk van het cardiovasculaire systeem.

  Het is noodzakelijk om de hartspier systematisch te trainen. Matige fysieke inspanning samen met adequate therapie zal helpen normale volumes naar het hart terug te brengen.

  diagnostiek

  Zoals uit medische statistieken blijkt, is het vaak erg moeilijk om een ​​hart van een rund te diagnosticeren. De patiënt kan klagen over ongesteldheid en de symptomen wijzen op de aanwezigheid van andere aandoeningen. Deskundigen gebruiken de volgende diagnostische methoden:

  • echocardiogram;
  • palpatie en luisteren;
  • Röntgenstralen;
  • computertomografie;
  • biochemische bloedtest;
  • catheterisatie;
  • biopsie.

  Tijdige toegang tot een arts, hoogwaardige diagnostiek, een goed ontworpen behandelingsschema kunnen de gezondheid snel herstellen en complicaties voorkomen.

  behandeling

  In de regel is de behandeling van het bovine-hartsyndroom gericht op de oorzaak, de onderliggende ziekte. De uitzondering is een aangeboren hartaandoening. Afhankelijk van de etymologie van de hoofdziekte worden medische en chirurgische behandelingsmethoden gebruikt. Oudere mensen blijken manifestaties van coronaire en hypertensieve aandoeningen te elimineren. Geneesmiddelen met een systematische en zorgvuldige toelating helpen de bloeddruk te verlagen, de effectieve vitale activiteit van het hoofdorgaan te herstellen. Deze omvatten Enam, Enap, Diroton, Monopril en andere remmers van het angiotensine-converterende enzym.

  Medicamenteuze behandeling kan gericht zijn op het verwijderen van overtollig vocht uit het lichaam in het geval van nierfalen. Reumatische hartziekte, myocarditis is vrij moeilijk om zelfs de modernste medicijnen te behandelen. Om deze ziekten te voorkomen, is het nodig om de weerstand van het lichaam te verhogen door fysieke inspanning en verharding.

  Chirurgische interventie is een extreme maatregel, er is gebruik van gemaakt, de code is vereist om de beschadigde hartklep te vervangen, om het werk van bloedvaten te stimuleren. De aard en de uitkomst van de behandeling hangt rechtstreeks af van de etymologie, de achtergrond van de ziekte, de toestand van de patiënt gedurende de huidige tijdsperiode. Als een preventieve en adjuvante therapie hebben tal van remedies van de traditionele geneeskunde zichzelf positief aanbevolen. Het is de moeite waard eraan te denken dat de definitieve diagnose alleen door een specialist kan worden gesteld op basis van de onderzoeksresultaten. Zelfbehandeling is gevaarlijk door de ontwikkeling van complicaties en brengt een directe bedreiging voor het leven met zich mee.

  Lees Meer Over De Vaten