Wat is aritmie van het hart en is het gevaarlijk voor het leven?

De aritmie van het hart is een ritme dat verschilt van het normale ritme in frequentie, regelmaat, opeenvolging van contractie en de plaats waar opwinding optreedt.

De oorzaak en het mechanisme van de ontwikkeling van aritmieën kunnen verschillen, evenals de klinische manifestaties. Daarom begint de behandeling van deze aandoening pas na een grondig uitgebreid onderzoek en de identificatie van de ware factor die tot de ontwikkeling van deze pathologie heeft geleid.

Aritmieën worden veroorzaakt door:

 • disfunctie van automatisme (opwekking van contractiele impulsen) in de sinusknoop van het hart;
 • migratie (d.w.z. onstabiele locatie) van een pacemaker die niet een sinusknoop in het rechteratrium plaatst, maar andere nauw specifieke cardiomyocyten die niet in staat zijn het juiste ritme in te stellen;
 • trillen of knipperen van verschillende delen van het hart;
 • onjuiste geleiding van samentrekkende impulsen.

redenen

De meest voorkomende aritmieën treden op tegen de achtergrond van functionele stoornissen van het zenuwstelsel - frequente en langdurige stress en psycho-emotionele overbelasting, zijn het gevolg van ziekten van het spijsverteringsstelsel, ruggengraat, endocriene systeem, als gevolg van tumoren en hersenletsel, aandoeningen van de cerebrale circulatie.

Bovendien kan de reden in het hart liggen, bijvoorbeeld in overtreding van het hartritme als gevolg van dystrofie of myocardiaal infarct. Een grote rol wordt gespeeld door een verandering in de balans van de belangrijkste elektrolyten in het bloed - kalium, natrium, magnesium, calcium. Verschillende toxische stoffen (nicotine, koolstofdioxide, alcohol, bacteriële toxines van chronische infectiefoci) drukken niet alleen het hart, maar veroorzaken ook vasospasme, wat op zijn beurt leidt tot zuurstofgebrek van de hersenen en het myocard en gestoorde zenuwimpulsen. Daarnaast zijn er aangeboren hartafwijkingen met verschillende soorten aritmieën.

In sommige gevallen kan deze pathologie ook voorkomen bij gezonde mensen, maar deze heeft een tijdelijk, snel voorbijgaand karakter en wordt in de regel veroorzaakt door ernstige kou, alcoholische dranken of ernstig overwerk. In dergelijke gevallen gaat het zonder een spoor over, zonder dat het iemand veel ongemak bezorgt.

Sommige soorten aritmieën onder normale omstandigheden kunnen door een persoon over het hoofd worden gezien en kunnen alleen worden gedetecteerd tijdens een gepland bezoek aan de arts om een ​​andere reden. Maar meestal wordt dit type pathologie duidelijk gevoeld door de patiënt en brengt het hem een ​​zekere mate van ongemak en ongemak. Meer dan 70% van de gevallen vereisen medische hulp en medische correctie. Zonder behandeling kunnen ze leiden tot invaliditeit en zelfs de dood.

Het moet nogmaals benadrukt worden dat in de aanwezigheid van aritmieën het klinische beeld niet zozeer afhangt van de etiologische (oorzakelijke) factor die heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van het pathologische ritme, maar van de aard van de ziekte zelf. Dat is de reden waarom de tijdige detectie en behandeling van de onderliggende ziekte vaak leidt tot de eliminatie van abnormale hartritmes.

Soorten hartritmestoornissen

Met aritmieën is er een verandering in excitatie in myocardcellen en geleiding van zenuwimpulsen langs de vezels en bundels van het hartgeleidingssysteem. Tegelijkertijd kan er zowel een afname als een verhoging van de hartslag zijn, ze kunnen het juiste of foute ritme hebben.

Eerst moet je de basisbegrippen begrijpen die het werk van het hart kenmerken.

Normaal gesproken heeft de hartslag een sinusritme, waarbij in een minuut 60-90 atriale en ventriculaire contracties optreden. Als het hart vaker samentrekt, praten ze over sinustachycardie en als het minder dan 60 keer per minuut samentrekt, wordt dit sinusbradycardie genoemd.

De pacemaker is verantwoordelijk voor de samentrekking en duwen van bloed in de bloedvaten - een deel van de hartspier die in staat is om zenuwimpulsen te genereren na een bepaalde tijdsperiode. De hoofdpacemaker is een sinoatriaal knooppunt, dat zich in het rechteratrium bevindt. Als hij, om welke reden dan ook, zijn taak niet aanneemt of wordt geblokkeerd, gaat de controle over onze "kleine motor" naar een andere pacemaker - tweede orde - atrio-maag. Als het ook niet kan werken, coördineren ritme-drivers met derde snelheid - Guiss-bundels.

In de sinusknoop wordt regelmatig een golf van opwinding gegenereerd, die langs de wanden wordt overgedragen naar alle afdelingen, wat zorgt voor ritmisch werk van de boezems en ventrikels. Ook bestuurt de sinusknoop het synchronisme in de boezems en ventrikels, hun tijdige samendrukking en ontspanning, het sluiten en openen van het klepapparaat.

Als er in de sinusknoop een verstoring is van de prikkelbaarheid en geleiding van impulsen, ontwikkelen zich verschillende soorten aritmieën.

Symptomen van aritmieën

Sinustachycardie wordt gekenmerkt door een sterke toename van het aantal hartslagen per minuut. De hartslag kan 160 samentrekkingen per minuut bereiken, maar de sequentie van atriale en ventriculaire contracties blijft correct.

Patiënten met deze pathologie hebben een zwaar gevoel in het hartgebied, het lijkt erop dat het hart eruit springt. In dit geval kan een symptoom, zoals pijn in het hart, onbeduidend of helemaal afwezig zijn. Tachycardie kan duiden op pathologie, maar kan optreden bij ernstige stress, als reactie op het vrijkomen van een grote hoeveelheid adrenaline in het bloed, bij overmatig gebruik van te sterke koffie, verhoogde lichamelijke inspanning. Deze veranderingen zijn tijdelijk en de toestand van de persoon keert terug naar normaal na het elimineren van de vervelende factor.

Maar als tachycardie optreedt in afwezigheid van een stimulus, in rust, dan moet dit alarm slaan en dwingen medische hulp in te roepen. De reden kan liggen in het hart en bij niet-hartaandoeningen.

Sinus-bradycardie wordt gekenmerkt door een verlaging van de hartslag tot minder dan 60 per minuut. Het ritme van de hartslag wordt ook correct gehandhaafd. In deze toestand klagen patiënten over duizeligheid, zwakte, mogelijk flauwvallen. Bij sinus-bradycardie is er een zeldzame, maar correcte hartslag en puls van gebruikelijke sonoriteit.

Als bradycardie minder dan 30 sneden per minuut wordt, is de kans groter dat de pacemaker niet langer een sinusknoop is. Een persoon begint ernstige zwakte te ervaren, duizelig te zijn, is bedekt met koud zweet en kan het bewustzijn verliezen door een scherp spasme van bloedvaten en zuurstofverbranding.

De oorzaken van sinus bradycardie kunnen zijn:

 • Sclerotische veranderingen die betrokken zijn geweest bij het proces en de sinusknoop;
 • Myocardinfarct;
 • Scherpe blootstelling aan koude leidt ook tot een verandering in het aantal hartslagen; het overwicht van de invloed van de nervus vagus op het werk van het hart;
 • Een overdosis van bepaalde geneesmiddelen (hartglycosiden) veroorzaakt een afname van de contractiliteit van het hart;
 • Langdurig vasten en ernstige infectieziekten leiden soms tot een aanzienlijke afname van de hartslag.

Gezonde, goed opgeleide mensen kunnen echter ook bradycardie hebben, maar in dit geval is het fysiologisch van aard en een teken van een goede aanpassing van het lichaam aan verhoogde fysieke inspanning.

Sinusaritmie treedt op wanneer het hart zich op een abnormaal ritme samentrekt en het kan vertragen of versnellen. Dit komt door de vorming van pulsen in de sinusknoop met de verkeerde frequentie. Ademhalingsaritmie treedt op wanneer het aantal hartcontracties toeneemt tijdens inhalatie en afneemt tijdens uitademing, en niet-respiratoire aritmieën worden ook onderscheiden. Patiënten hebben in de regel geen klachten, maar af en toe hebben ze een gevoel van een zinkend hart en wat ongemak op de borst. Parallel aan de toename van de hartslag neemt de puls ook toe. Als de respiratoire aritmie kan worden opgespoord, is er een duidelijke relatie met de fasen van de ademhaling, en met het tweede type aritmie is een dergelijke relatie niet beschikbaar.

Wanneer de sinusknoop wordt gestopt, verdwijnt de opwinding periodiek erin en worden de impulsen die nodig zijn voor samentrekking van de boezems en ventrikels niet geproduceerd. Tegelijkertijd treden de volgende symptomen op: duizeligheid, flauwvallen, donker worden in de ogen, soms bevinden patiënten zich in een diepe syncope.

Als een patiënt een zwakte van de sinusknoop ontwikkelt, stopt de hoofdpacemaker met het produceren van zenuwimpulsen en pacemakers van de tweede orde nemen deze 'taak' aan. In dit geval wordt altijd bradycardie waargenomen. De patiënt klaagt over hartpijn, geheugenverlies, hoofdpijn, spraakstoornis. Deze aandoening treedt vaak op wanneer sinoauriculaire blokkade of AV-blokkade optreedt, die kan optreden met hypothyreoïdie, hoge hypertensie, ernstige infectieuze processen.

Onder tachycardieën wordt een grote plaats bezet door verschillende fibrillatie en flikkering. Dit is de gevaarlijkste aritmie - atriale fibrillatie. Toen ze frequente spiertrekkingen van de ventrikels en / of atria constateerde, waarin er geen coördinatie is. De frequentie van contracties kan 300-500 per minuut bereiken. Ze kunnen episodisch zijn en duren van enkele seconden tot enkele uren en zelfs dagen, of permanent. Als het eerste type van deze aritmie te behandelen is met verschillende hartremedies, dan is de tweede veel moeilijker te behandelen en verkort de levensduur van de patiënt.

Aritmie van het hart is gevaarlijk omdat het vaak gepaard gaat met tekenen van hartfalen van verschillende ernst. Deze pathologie wordt gekenmerkt door disfunctie van de ademhaling, een neiging tot longoedeem, een sterke daling van de bloeddruk. Het kan ook leiden tot bewustzijnsverlies en in ernstige gevallen kan de patiënt overlijden.

Wat is gevaarlijke atriale fibrillatie? Het grootste gevaar ligt in het feit dat dit kan leiden tot ischemische beroerte, waarvan de gevolgen vaak erg triest zijn.

Bijna alle aritmieën kunnen symptomen zijn van inwendige ziekten en zonder correctie van de algemene toestand kan het resulteren in een herseninfarct, pulmonale trombo-embolie, hartstilstand en overlijden.

behandeling

Behandeling van schendingen van de juiste prikkelbaarheid en geleiding in het hart vereist niet alleen een individuele benadering, rekening houdend met de bestaande pathologie, maar ook een uitgebreid onderzoek naar gerichte actie op de onderliggende oorzaak van de ziekte.

Met de overweldigende vorm van bradycardie zal pacemakerimplantatie het meest effectief zijn. Het wordt aanbevolen in gevallen waar er tekenen van AV-blokkering zijn of de hartfrequentie minder dan 40 keer per minuut daalt. Als de vermindering van contracties niet zo significant is, is de behandeling beperkt tot medicatie.

Met atriale fibrillatie is het mogelijk om medicijnen voor te schrijven tijdens een periode van aanvallen, maar als het permanent is, dan is medische therapie op continue basis vereist. Van de geneesmiddelen zijn procaïnamide, kinidine, cordarone, propanorm, kaliumpreparaten en sedativa het meest effectief. In sommige gevallen is elektrische cardioversie mogelijk. Het is het meest effectief in de eerste 48 uur vanaf het moment van de ontwikkeling van flikkering en kan medisch of elektrisch zijn. En in feite, en in een ander geval, is het gericht op het coördineren van de samentrekkingen van de ventrikels en atria in het juiste ritme. Op een later tijdstip kunnen pogingen om het werk van het hart te normaliseren minder effectief zijn als gevolg van de ontwikkeling van bloedstollingsprocessen in de bloedvaten en de onvermijdelijke beroerte.

Wat de ademhalingsaritmie betreft, vereist het geen speciale behandeling en in het geval van sinustachycardie die niet is geassocieerd met de ademhaling, is de behandeling gericht op het elimineren van de onderliggende ziekte die deze pathologie veroorzaakte.

het voorkomen

Kortom, een paar woorden over preventieve maatregelen. Een gezonde levensstijl, gemeten lichaamsbeweging en het naleven van de juiste volgorde van activiteiten en rust zijn altijd een garantie voor een goede gezondheid. Daarnaast is het nodig om slechte gewoonten op te geven, minder sterke koffie en thee te gebruiken, over te schakelen naar producten met een laag cholesterolgehalte, verrijkt met vitamines, die het hart ondersteunen en het lichaam helpen omgaan met stress en schadelijke omgevingsfactoren. Als de eerste tekenen van aritmie verschijnen, moet u niet wachten op de toevoeging van meer ernstige symptomen, onmiddellijk contact opnemen met uw arts, dan is het risico op complicaties en weging van het algemene welzijn veel lager.

Wat aritmie van het hart bedreigt

Wat is het?
Aritmie is een hartritmestoornis.

Hoe manifesteert dit zich?
Hartritmestoornissen worden door patiënten gewoonlijk gevoeld als een snelle of zeldzame hartslag, "duwt", "onderbrekingen" in het hart.


Waarom ontstaan?
Hartritmestoornissen kunnen worden onderverdeeld in twee grote groepen: functioneel, bij gezonde mensen en biologisch, die een gevolg zijn van de patiënt met een hart- en vaatziekte, metabole veranderingen in de hartspier bij ziekten van het endocriene systeem, enz.

Wat dreigt?
De ontwikkeling van hartfalen, plotselinge dood.

Hoe te behandelen?
Voor effectieve behandeling en preventie van ritmestoornissen is het noodzakelijk om de aard van de aritmie te verduidelijken en de oorzaak ervan te achterhalen. Bij de diagnose, naast een grondige geschiedenis, instrumentele en laboratoriumonderzoeksmethoden om de organische pathologie van het cardiovasculaire systeem te identificeren, wordt de belangrijke plaats gegeven aan dagelijkse ECG-bewaking (ECG-holter). Voor de behandeling van hartritmestoornissen is er een grote groep antiaritmica die de arts zal voorschrijven, rekening houdend met de tijdens het onderzoek vastgestelde pathologie.

Voor patiënten met hartritmestoornissen bevelen artsen aan:

- Om het gebruik van sterke dranken te beperken: thee, koffie, tonische dranken, alcohol;
- stoppen met roken;
- vermijd zoveel mogelijk stressvolle situaties;

Onthoud: preventie en tijdige behandeling zullen het genezingsproces vergemakkelijken en versnellen!

Mogelijke gevolgen van hartritmestoornissen

 • Hoe werkt dit lichaam
 • Rhythm Disorder: Consequences
 • Zeldzame effecten van de ziekte
 • Wat is gevaarlijke tachycardie
 • Samenvattend

De gevolgen van hartritmestoornissen kunnen schadelijk zijn voor het hele lichaam. Dit is een vrij complex orgaan dat bijna alle vitale activiteit van het lichaam biedt. Het hart heeft zijn eigen bloedsomloop en innervatie. In het bijzonder hangt zijn werk af van de werking van zijn eigen zenuwstelsel.

Hoe werkt dit lichaam

In de samenvloeiing van de holle aderen is de sinusknoop - een generator van zenuwimpulsen. Op basis van zijn werk en hartslag is gebouwd. De gevormde impuls gaat door het hartgeleidingssysteem - van de sinusknoop naar het atrioventriculair gelegen aan de grens met de kamers. Van hem gaat de opwinding over naar de bundel van de zijne, komt naar de plaats van zijn splitsing op de rechter en linker takken, en van hen langs de kleinere vezels (Purkinje-vezels) gaat de excitatie naar de cardiomyocyten.
Normale hartslag treedt dus op.

Soms ontwikkelt zich echter een situatie wanneer het normale hartritme verloren gaat, waardoor het hart asynchroon begint te samentrekken, dat wil zeggen dat de hartritmestoornis zich ontwikkelt (de hartslag is in het verkeerde tempo).

Rhythm Disorder: Consequences

Een van de belangrijkste gevolgen van hartritmestoornissen is trombo-embolie. Waarom ontwikkelt het zich?

Normaal beginnen zich bloedstolsels te vormen als gevolg van bloedstagnatie in de onbelaste atria. Zo'n beeld kan worden waargenomen in de blokkade van sinus en overmatige activiteit van de atrioventriculaire verbinding. De ventrikels samentrekken in een versneld ritme en de boezems zijn op hun plaats. Na het herstellen van het ritme vallen deze trombi in de grote en kleine cirkels van de bloedsomloop.

Hartritmestoornissen kunnen de volgende hoofdeffecten hebben:

 1. Trombose van de longslagader (PE), met name de romp vóór de splitsing, is van groot gevaar. Deze voorwaarde verwijst naar het aantal noodgevallen. Het nalaten om in 100% van de gevallen hulp te bieden, is dodelijk.
 2. Bloedstolsels in de bloedcirculatie zijn ook gevaarlijk, vooral als bloedstolsels in de bloedvaten van de hersenen terechtkomen. In dit geval ontwikkelt zich een beroerte en tijdens de blokkade van de grote stammen van de Cirkel van Willis is er een coma. Lijnen zijn een gevaarlijke schending van sociale functies en kenmerken van een persoon. Veel patiënten die ze hebben ondergaan, verliezen spraakvermogen, zelfbediening. Het is mogelijk om deze verloren vaardigheden te herstellen met dagelijkse oefeningen met de patiënt en met de juiste zorg.
 3. Trombose van het darmstelsel van de darm, die leidt tot zijn necrose, is gevaarlijk.
 4. Trombo-embolie van de ledemaatvaten leidt tot de ontwikkeling van gangreen, de enige uitweg uit deze situatie is ofwel trombolyse in geval van nood (als er nog geen symptomen van weefselsterfte zijn) of amputatie van het aangedane lidmaat (met onomkeerbare veranderingen in de weefsels en hun niet-levensvatbaarheid).

Zeldzame effecten van de ziekte

Aritmie van het hart heeft zo'n zeldzame complicatie als bradycardie. Het wordt gekenmerkt door een afname van de hartslag tot minder dan 40 per minuut (normaal wordt het hart verlaagd in het ritme van 60-90 slagen).

Het is gevaarlijk omdat de bloedtoevoer naar vele organen, inclusief de hersenen, wordt verminderd. Hierdoor kan flauwvallen ontstaan. Ze worden gekenmerkt door de aanwezigheid van aura (algemene malaise, duizeligheid), bewustzijnsverlies en een periode van herstel. De patiënt heeft tijd om anderen te waarschuwen voor zijn toestand voordat hij het bewustzijn verliest.

Soms kan een persoon die niet weet over dit kenmerk van zijn lichaam, erg bang zijn. De enige uitweg uit deze situatie is het installeren van een pacemaker met een specifiek hartslagritme (minimaal 60 per minuut), deze wordt ingeschakeld op voorwaarde dat de hartslag lager is dan 30-40 slagen.

Conditie tegengesteld aan bradycardie, tachycardie. Het wordt gekenmerkt door een hartslag van meer dan 90 slagen per minuut. De patiënt kan voelen dat het ritme van de samentrekkingen is toegenomen, volgens zijn pols, wanneer de hand wordt toegepast op het gebied van het hart. Normaal voelt een persoon het werk van het hart niet.

Wat is gevaarlijke tachycardie

Heel vaak kunnen recidieven van aritmieën op de achtergrond ontstaan, waardoor paroxysmale atriale of ventriculaire tachycardie kan ontstaan. De ventriculaire vorm van tachyaritmie is gevaarlijker, omdat het moeilijker is om te corrigeren met medicijnen en cardioversie.

Bovendien ontwikkelt zich een hartoverbelasting in tachyaritmieën. Als de versnelling van de hartslag snel wordt gestopt, is er geen bedreiging voor het hart zelf in termen van overbelasting en toename in grootte. Bij frequente gevallen van hartkloppingen, is het echter niet bestand tegen overbelasting en reageert myocardiale hypertrofie hierop. Vanwege het feit dat het volume van het hart is toegenomen, heeft het meer zuurstofrijk bloed nodig voor normaal functioneren. Als gevolg hiervan begint het zuurstofdeficiëntie te ervaren, wat onvermijdelijk leidt tot ischemie en vervolgens tot een hartinfarct.

Het grootste gevaar is de ontwikkeling van fibrillatie en fladderen van het hart. Deze condities worden gekenmerkt door een hartslag van respectievelijk 200-400 en 300-600, maar deze reducties zijn inferieur. Staten zijn gevaarlijk, in het geval van hun ontwikkeling is het onmogelijk om de aandoening zelfstandig te herstellen, er is dringend medisch ingrijpen vereist (defibrillatie of cardioversie).

Als zich een overbelasting van de hartspier ontwikkelt, verliest het geleidelijk het vermogen om zijn belangrijkste functie uit te oefenen (het leveren van bloed aan weefsels en organen). Geleidelijk aan het toenemen in omvang, kan het nog enige tijd compenseren voor het gebrek aan bloedcirculatie in de organen. Maar na verloop van tijd houdt het hart op te wachten met de belasting die erop wordt uitgeoefend, wat leidt tot de ontwikkeling van hartfalen.

Het manifesteert zich in stagnatie van bloed in weefsels en organen. De belangrijkste symptomen hiervan zijn:

 • zwelling van ledematen (dichter bij het einde van de werkdag);
 • overvloed van de lever en milt;
 • bloedstasis in de longvaten.

Verstopte vloeistof in de vaten van de longen begint uiteindelijk te zweten uit het vat in het omliggende weefsel, wat de ontwikkeling van longoedeem veroorzaakt.

De aandoening is levensbedreigend, dus het is uitermate belangrijk om de risicograad te bepalen en tijdig de nodige maatregelen te nemen.

Oedeem van de longen is eenvoudig te stoppen, maar het is noodzakelijk om de ontwikkeling ervan in de tijd te verdenken en passende maatregelen te nemen voor de noodopname van de patiënt naar het ziekenhuis of de intensive care.

Samenvattend

Hartritmestoornissen vormen dus een nogal formidabele schending van het werk van dit orgaan. De lijst met mogelijke complicaties, die zich na het uiteenvallen van het ritme ontwikkelen, is behoorlijk indrukwekkend. Het is om deze reden dat het uitermate belangrijk is om een ​​ritmestoornis correct te diagnosticeren en passende maatregelen te nemen.

Bovendien, als er een aritmie van het hart is, moet je in geen geval niet proberen het zelf te stoppen. De behandeling moet worden afgestemd met de arts, die de vereiste dosering zal bepalen en de mogelijke complicaties kan voorspellen. Zelfbehandeling kan in dit geval de aandoening alleen maar verergeren, dus neem best contact op met een specialist.

Gezichten van hartritmestoornissen. Wat is een gevaarlijke hartritmestoornis?

"Springt uit, bevriest, beeft, beeft" - welke scheldwoorden gaan niet gepaard met klachten van burgers die medische hulp zoeken voor hartritmestoornissen! Medewerkers van de "03" -dienst worden geadviseerd de oproep van de EHBO-brigade niet uit te stellen.

"Springt uit, bevriest, beeft, beeft" - welke scheldwoorden gaan niet gepaard met klachten van burgers die medische hulp zoeken voor hartritmestoornissen! Medewerkers van de "03" -dienst nemen hen zeer serieus en adviseren hen om de oproep van de EHBO-brigade niet uit te stellen.

Een woord aan de reanimatiespecialist van de gespecialiseerde brigade, hoofdspecialist in cardiologie bij het A. S. Puchkov nood- en noodhulppost in Moskou, Alexei Sokolov.

Normaal is de hartslag 60-80 slagen per minuut. Met aritmieën (overtreding van de frequentie, het ritme en de opeenvolging van excitatie en contracties van het hart), neemt het toe (tachycardie) of neemt het af (bradycardie). Speciale aandachtsexperts betalen voor de volgende ritmestoornissen.

Met grillige, chaotische atriale contracties (atriale fibrillatie), waarbij de ventrikels niet-ritmisch werken, meestal met een frequentie van 100 tot 150 slagen per minuut.

Wie is dat. Waargenomen met verlengde arteriële hypertensie, verworven hartafwijkingen, cardiomyopathie, aandoeningen van de schildklier (vooral met zijn buitensporige functie). Soms vindt een atriale fibrillatie plaats op de achtergrond van een verandering in de elektrolytbalans (vermindering van kalium, met name op de achtergrond van het nemen van diuretica), evenals het gebruik van meer dan de gebruikelijke hoeveelheid alcohol.

Wat is gevaarlijk. De atriale fibrillatie bedreigt niet direct het leven, maar kan leiden tot gevaarlijke bloedstasis, waardoor stolsels - trombi worden gevormd in de hartkamers (meestal in het linker atrium). Het vreselijkste gebeurt wanneer dit stolsel af komt en de bloedstroom de aorta binnenkomt, en dan bijvoorbeeld in de hersenen, waardoor een cardioembolische beroerte ontstaat, waarvan de destructieve gevolgen enorme hersenbeschadiging veroorzaken.

Met een verhoogde frequentie van contracties van de hartspier (supraventriculaire paroxismale tachycardie), waarbij de hartslag in rust groter is dan 120 slagen per minuut (het gemiddelde is 160-220 slagen per minuut).

Wie is dat. Met leeftijdsgebonden veranderingen van de hartspier, met hartfalen, met disfunctie van de schildklier, evenals bij jonge mensen met genetische afwijkingen van het hartgeleidingssysteem.

Wat is gevaarlijk. Ontoereikende bloedtoevoer naar het hart en andere vitale organen. Soortgelijke symptomen kunnen ventriculaire paroxysmale tachycardie manifesteren, waarbij het hart de bloedtoevoer verliest, wat kan leiden tot hartstilstand.

Met buitengewone contracties van het hart (extrasystole).

Wie is dat. Bij absoluut gezonde mensen of bij patiënten met verschillende aandoeningen van het cardiovasculaire systeem (myocarditis, hartklepaandoening, coronaire hartziekte, enz.).

Wat is gevaarlijk. Een dergelijke aritmie is niet van toepassing op levensbedreigende situaties en vereist niet altijd een behandeling in het ziekenhuis, maar een dergelijke aritmie kan niet worden overgelaten zonder de aandacht van een arts.

Wat is gevaarlijke aritmie van het hart

Tegenwoordig zijn volwassenen en kinderen vaak vatbaar voor hartziekten die een gezondheidsrisico vormen. Een van deze afwijkingen is de "spring" -puls. Aritmie van het hart - wat het is: een verloren slag, onregelmatige systematiciteit en samentrekkingsfrequentie van de "motor" van het organisme. Wat is gevaarlijke aritmie van het hart, wat zijn de oorzaken en symptomen, is het mogelijk om van deze ziekte af te komen? Bij een volwassen man of vrouw in rust moet de puls 60 tot 80 slagen zijn. Out-of-the-norm tarieven wijzen op hartcomplicaties en het optreden van afwijkingen in het lichaam.

Oorzaken van hartritmestoornissen

Hartritmestoornissen worden veroorzaakt door verschillende redenen. Ze zijn onderverdeeld in extracardiale (extracardiale) en cardiale bronnen. De belangrijkste dreiging ligt in het feit dat soortgelijke afwijkingen in het werk van het hart zich lange tijd ontwikkelen zonder de aanwezigheid van symptomen, wat geleidelijk tot een sterke verslechtering leidt. De volgende niet-cardiale factoren kunnen een aanval veroorzaken:

 • veelvuldige stress;
 • grote fysieke inspanning;
 • overdosis drugs (psychotrope, diuretica, antiaritmica);
 • functionele en organische schade aan het centrale zenuwstelsel;
 • overmatig drinken, roken, cafeïne misbruik;
 • temperatuurstijging;
 • uitdroging, diarree, braken;
 • endocriene systeemafwijkingen;
 • oververhitting of oververhitting;
 • mechanische en elektrische schade;
 • premenstrueel syndroom;
 • genetische hartziekte.
 • hartziekte (aangeboren of verworven);
 • ischemische hartziekte;
 • arteriële hypertensie;
 • infectieuze en niet-infectieuze myocarditis;
 • hartfalen;
 • grote veranderingen in het geleidingssysteem en het myocardium geassocieerd met leeftijd;
 • chirurgie, hartchirurgie.

Eerste tekenen en symptomen

Het is gemakkelijk te begrijpen hoe gevaarlijk het optreden van hartritmestoornissen is. Het is belangrijk om naar het lichaam te luisteren voor de tijdige detectie van de ziekte om gezondheidsrisico's te voorkomen. Algemene tekenen van storingen in de menselijke "motor":

 • hart zinkt;
 • frequente daling van de bloeddruk;
 • zwakke of snelle polsfrequentie;
 • slaperigheid;
 • pijn in de regio van het hart;
 • algemene malaise, zwakte.

Soorten hartritmestoornissen

Sommige ziekten zijn onderverdeeld in verschillende typen. Aritmie van het hart verwijst naar de kwalen van deze aard en is ingedeeld in zeven typen, die in de geneeskunde worden aangetroffen met een benijdenswaardige regelmaat. Elk van deze takken komt op zijn eigen manier tot uiting en verschilt per specialisme van ontwikkeling, verloop en behandeling. Om het gevaar van hartritmestoornissen en wat het is te begrijpen, moet u de soorten aandoeningen in meer detail bekijken.

Atriale fibrillatie

Een veel voorkomende oorzaak van ziekenhuisopname is hartritmestoornissen. Het lijkt dus alsof de middenlaag van de spieren (hartspier) van het hart, die een organisch karakter heeft, is beschadigd. Boezemfibrilleren is erg gevaarlijk voor ouderen - hoge risico's van ongewenste complicaties.

Artsen classificeren atriale fibrillatie als volgt:

 • voorbijgaande aard;
 • persistent;
 • chronisch hartfalen.

De meest uitgesproken tekenen van hartritmestoornissen zijn de volgende:

 • spierzwakte;
 • toegenomen zweten;
 • hartkloppingen;
 • kortademigheid;
 • veelvuldig aandringen naar het toilet;
 • pijn in het hart;
 • duizeligheid, verlies van bewustzijn.

De behandeling van atriale fibrillatie, die wordt uitgevoerd om het herstel te maximaliseren en het ritme te behouden, wordt uitgevoerd met behulp van twee technieken:

 • Drugsrehabilitatie - de introductie van speciale medicijnen tegen aritmieën intraveneus.
 • Cardioversion electric wordt door artsen gebruikt om het normale hartritme in de laatste stadia van de ziekte te hervatten.

Paroxysmale tachycardie

De meeste mensen zijn geïnteresseerd in het gevaar van hartritmestoornissen in de vorm van paroxysmale tachycardie? Laten we proberen de vraag te beantwoorden die toegankelijk is voor de leek-taal. Paroxysme is een schending van de normale werking van het menselijk hart, waarbij er een onverwacht begin en ook eindaanval van aritmie is. Een aritmie duurt van een paar seconden tot meerdere uren (soms dagen). 30% van de ziekenhuispatiënten, die vaak ECG ondergaan, manifesteert verschillende soorten paroxysm.

Tekenen van paroxysmale aritmie:

 • snelle puls;
 • kortademigheid;
 • duizeligheid;
 • ernstige zwakte;
 • druk op de borst, kortademigheid.

Onregelmatige aanvallen van tachycardie worden geëlimineerd door profylaxe: juiste voeding (indien nodig, dieet), naleving van het dagelijkse regime, vitamines en lichaamsbeweging. Hoe zich te ontdoen van aritmie, regelmatig herinneren aan jezelf? In dit geval bevelen zij bedrust en behandeling aan aan een arts, die een juiste diagnose stelt en de behandeling voorschrijft. Langdurige therapie van de oorzaken die direct een ernstige hartritmestoornis bij een persoon veroorzaakten, wordt uitgevoerd.

Sinus bradycardie

Diagnose "sinus bradycardie" - sneden worden onderbroken (de norm: 60 - 100 slagen per minuut in rust). De ziekte is verdeeld in relatieve, absolute, toxische, matige, idiopathische, medicinale vorm. Wijs fysiologische en pathologische afwijkingen toe aan de frequentie. Bent u geïnteresseerd in het gevaar van sinus-hartritmestoornissen? De bradycardie van het fysiologische monster bedreigt het lichaam niet, het kan zich manifesteren in een droom of tijdens rust. Hartritme wordt vaak vertraagd bij atleten, hun natuurlijke "motor" is perfect getraind.

Sinus bradycardie wordt onderkend door de volgende symptomen:

 • vermoeidheid;
 • ernstige zwakte;
 • duizeligheid, misselijkheid, donker worden van de ogen;
 • pijn in het hart van het hart;
 • kortademigheid;
 • problemen met fysieke activiteit;
 • gebrek aan coördinatie in ruimte en concentratie.

Bij afwezigheid van de bovenstaande symptomen is bradycardie niet van toepassing op pathologieën en hoeft behandeling niet te worden toegepast. Gezonde voeding en lichte oefeningen worden in dit geval aanbevolen. Wat te doen bij hartritmestoornissen, als er ernstige en frequente aanvallen zijn? De specialist voert diagnostiek uit, schrijft de nodige geneesmiddelen voor (intraveneus "Isoproterenol", "Atropine") of pacemakers in de elektrische hartslag.

Sinustachycardie

Sinustachycardie is gebaseerd op een uitgesproken toename van het aantal hartslagen per minuut terwijl de normale ritmeparameters worden gehandhaafd. De hoofdfunctie van de sinusknoop is het genereren van pulsen voor samentrekking van de hartspier. Soms begint hij veel sneller te "duwen" (80-170 schoten). Harttachycardie is onderverdeeld in fysiologische en pathologische vormen.

De belangrijkste symptomen van een storing van de sinusknoop:

 • kortademigheid, moeite met ademhalen;
 • hartkloppingen;
 • duizeligheid, verlies van bewustzijn;
 • zwakte;
 • pijn in de regio van het hart;
 • een significante afname van de prestaties, vermoeidheid door lichamelijke inspanning.

Om zich te ontdoen van sinus hartritmestoornissen is echt, genezen van de ziekten die hebben geleid tot het (infecties, hoge bloeddruk, ziekten van het cardiovasculaire systeem). De hartslag is genormaliseerd door algemene manipulaties die het centrale zenuwstelsel versterken: de ziel, massage. Ernstige neurogene episodes van hartritmestoornissen vereisen psychologische begeleiding, autotraining en hypnotische effecten.

Sinus aritmie

Intermitterende, krampachtige distributie van knooppulsen wordt sinusaritmie genoemd. In dit geval wordt het hartritme frequenter of, in tegendeel, zeldzaam. Deze afwijking van de norm is pathologisch. Sinusaritmie treedt op als gevolg van een onjuiste hartfunctie veroorzaakt door intoxicatie, neurose of complicaties in het cardiovasculaire systeem.

 • duizeligheid;
 • flauwvallen;
 • zwakte in spieren.

Als een verlichting van hartritmestoornissen aanvallen, dieet, het beperken van de effecten van stressfactoren, het nemen van vitamines, goede rust (bij voorkeur in de natuur) worden aanbevolen. Soms schrijft u de volgende activiteiten voor:

 • fysiotherapie;
 • acupunctuur;
 • psychotherapie;
 • behandeling van de ziekte die het optreden van aritmieën veroorzaakte.

beats

Laten we proberen uit te zoeken wat gevaarlijke hartritmestoornis is - extrasystole. Ziekte is een vroege impuls en reductie. Dit komt door de extra elektrische druk van de verschillende delen van het hartgeleidingssysteem. Een kind op elke leeftijd kan verworven of aangeboren extrasystool bepalen. Indeling van het type elektrocardiografische aandoening naar de plaats van opvoeding in het hart:

 • knooppunt;
 • ventriculaire;
 • supraventriculaire aritmie.

Speciale behandeling van ongesteldheid wordt uitgevoerd als er een potentieel risico is op ernstige complicaties, significante veranderingen in het hartritme. In een dergelijke situatie wordt de hoofdziekte behandeld:

 • hyperthyreoïdie;
 • atherosclerose;
 • obesitas;
 • darmziekten.

Medische aanbevelingen voor indicaties:

 • strikte bedrust;
 • therapeutische sport, versterkende oefeningen;
 • preparaten die magnesium en kalium bevatten;
 • sedativa.

Hart blok

Een ernstige storing in de activiteit van het hart veroorzaakt door het stoppen of vertragen van de passage van een puls door het geleidende systeem wordt een blokkade genoemd. Ben je benieuwd hoe gevaarlijk aritmie van dit type hart is? We zullen proberen de vraag ruimschoots te beantwoorden. Het ontwikkelingsniveau van het hartblok is onderverdeeld in:

 • 1e graad (passage van impulsbeweging met een merkbare vertraging);
 • 2e graad (gedeeltelijke blokkade, gekenmerkt door het feit dat een bepaald aantal hartslagen helemaal niet voorkomt);
 • 3e graad (volledige blokkade, niet alle impulsen doorzenden).

De eerste tekenen van een hartaanval:

 • scherp flauwvallen;
 • frequente duizeligheid;
 • tintelingen, ongemak in het hart;
 • ernstige kortademigheid;
 • stuiptrekkingen.

Het wegwerken van een ongesteldheid hangt af van de mate en ernst ervan. Plotseling gevonden overtredingen van het hartritme vereisen geen speciale medische interventie. Alleen het uitvoeren van standaard profylaxe. Als hartblokkade zich manifesteert als gevolg van het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, moet de arts een ECG-meting uitvoeren, de noodzakelijke onderzoeken uitvoeren en geneesmiddelen vervangen. Een aritmie veroorzaakt door de hoofdziekte wordt zonder fouten behandeld. Bij een ernstig hartblok is een pacemaker vereist.

Hoe is de diagnose

Diagnostische metingen van hartritmestoornissen zijn onderverdeeld in verschillende stadia. De eerste omvat het verzamelen van informatie over de gezondheid van de patiënt en zijn volledige inspectie. De tweede fase is instrumentele methoden voor het diagnosticeren van hartritmestoornissen, die zijn onderverdeeld in invasief en niet-invasief. Een persoon wordt de volgende procedures voorgeschreven:

 • echocardiografie;
 • ECG;
 • echografie;
 • Holter-bewaking (ECG-type);
 • Echografie van de schildklier;
 • testen van het hart met fiznagruzkami (controle bloeddruk, ECG, pols);
 • bloedonderzoeken: algemeen, INR, biochemisch.

Is Aritmie gevaarlijk voor het leven?

De structuur, de bron van de evolutie van elke hartritmestoornis is divers, evenals de klinische symptomen. Behandeling van stoornissen van deze aard is wenselijk om pas na een volledig medisch onderzoek te beginnen. Het belangrijkste is om de echte oorzaak te vinden, die de oorzaak werd van de vorming van hartritmestoornissen. Pulssprongen met alle gevolgen worden niet alleen waargenomen bij volwassenen en ouderen, maar ook bij kinderen.

Bij volwassenen

Ontdek wat is gevaarlijke malaise hartritmestoornis bij volwassenen, en wat zijn de gevolgen. Het risiconiveau hangt af van het type ziekte. Vaak gaat een hartritmestoornis gepaard met sterke bevingen in de borst, storing, een toename of vertraging van de hartslag. Soortgelijke symptomen worden waargenomen bij goedaardige ritmestoornissen, die niet levensbedreigend zijn. Overleg met een cardioloog bemoeit zich niet, evenals de eigenlijke behandeling.

Ernstige of kwaadaardige typen hartritmestoornissen komen voor bij organische tekortkomingen. Dergelijke aandoeningen leiden tot storingen in de bloedsomloop, waardoor de organen niet de benodigde hoeveelheid zuurstof krijgen. Dit type hartritmestoornissen veroorzaakt pijn op de borst, verlaging van de bloeddruk, de ontwikkeling van hartaanvallen. Het vereist hulp van een noodspecialist. De belangrijkste bedreiging van hartaandoeningen bij volwassenen is dat de aanval sterk begint en snel vordert. Als u geen arts ziet, bestaat er een risico op overlijden.

Bij kinderen en adolescenten

Kinderen zijn niet minder gevoelig voor hartritmestoornissen. Een negatieve prognose voor de puberteit bij een kind heeft vaak boezemfibrilleren, paroxismale tachycardie en andere aandoeningen van het hart. Er zijn risico's van plotselinge sterfte in geval van ernstige varianten van sinusaritmie, tachyaritmieën (vooral in de aanwezigheid van ischemie, arteriële hypotensie, verlies van bewustzijn). De beste basispil van schendingen - tijd om hulp te vragen.

Bij adolescenten wordt tijdelijke sinusaritmie waargenomen, die geen ernstige complicaties heeft. Oorzaken van hartfalen liggen vaak in emotionele nood, stress, problemen in de communicatie met leeftijdsgenoten of familieleden. Voor herverzekering is het beter om vooraf contact op te nemen met een familiepsycholoog en overtredingen vast te stellen. Het vereist eerder een "mentale" behandeling van hartziekten.

Tijdens de zwangerschap

Bijna alle zwangere vrouwen hebben een ritmefout. Naarmate de foetus groeit, neemt de belasting van de organen, inclusief het hart, toe. Er zijn verschillende redenen die de kans op de ziekte vergroten: aangeboren hartafwijkingen, erfelijke aanleg. Vrouwen in positie zijn vatbaar voor hartslag, atriale fibrillatie en tachycardie. Volgens het eerste type overtreding worden er geen speciale medische procedures voorgeschreven, de pasgeboren aritmie zal zich niet manifesteren. De laatste twee bedreigen de foetus met hypoxie en leiden in zeldzame gevallen tot een miskraam. Het is tijd om een ​​cardioloog te raadplegen.

De gevolgen van pathologie

De belangrijkste gevolgen van verschillende soorten aritmieën zijn de volgende ziekten:

 • Trombo-embolie - deze complicatie wordt gevormd als gevolg van het feit dat tijdens het proces van verhoogde hartslag het bloed wordt geklopt als een mixer. Het gevolg van zo'n "hobbeligheid" is het verschijnen van bloedstolsels in specifieke gebieden. Een trombus kan op elk moment loslaten, het hart en de hersenen blokkeren, wat leidt tot een hartaanval (of beroerte) en de dood;
 • Hartfalen - treedt op als de spieren van het hart niet voldoende worden verminderd, hun vermogen om bloed normaal te pompen kwijtraakt. Als gevolg hiervan ervaart het menselijk lichaam zuurstofgebrek, wat vaak leidt tot een aantal ernstige ziekten.

Wat aritmie van het hart bedreigt

In een gezond hart is het sinusritme correct, de frequentie is normaal. Maar met schendingen van de snelheid van contractie, ontwikkelt zich een aritmie, die gevaarlijk kan zijn voor het leven van de patiënt. Dus wat is het risico op hartritmestoornissen?

Wat kan gevaarlijke ritmestoornis zijn?

Aritmie is de verzamelnaam voor een groep geleidingstoornissen, ritme, automatisme en excitatie in de hartspier. Er zijn verschillende soorten van deze ziekte:

 • atriale fibrillatie (chaotische samentrekkingen, onregelmatige hartspieractiviteit);
 • hartblok (vertragen, stoppen van de geleiding van een impuls, verstoren van de activiteit van het hart, het geleidende systeem);
 • extrasystole (voortijdige hartcontracties);
 • sinusritmestoornis (versnelde hartslag, vooral merkbaar bij uitademen of inademen).

Het risico op aritmie voor de patiënt hangt af van de vorm van de ziekte, leeftijd, aanwezigheid of afwezigheid van nadelige gezondheidsproblemen, kwaliteit van leven. Op jonge leeftijd wordt sinusaritmie vaak gediagnosticeerd, het is niet gevaarlijk en vereist geen behandeling. Maar het is deze vorm die wijst op de aanwezigheid van vrij ernstige ernstige ziekten, waaronder bloedarmoede, insufficiëntie van de bloedsomloop, hersentumoren, infecties.

Blokkade kan hersenischemie veroorzaken. Met deze vorm van aritmie, constante monitoring, regelmatig medisch onderzoek, dieet en preventieve maatregelen zijn vereist. Aanvallen met een blokkade van meer dan vijf minuten leiden in de meeste gevallen tot de dood.

Atriale fibrillatie

Atriale fibrillatie komt vaker voor dan andere vormen van de ziekte, kan fungeren als een oorzaak van ischemie. Onder de symptomen van atriale fibrillatie worden waargenomen:

 • hartslag te scherp;
 • paniekaanvallen, ongemotiveerde prikkelbaarheid;
 • er is pijn op de borst;
 • misselijkheid, braken.

Waarom is deze vorm gevaarlijk? Dat het veel problemen veroorzaakt met het cardiovasculaire systeem, de ontwikkeling van trombose, coronaire aandoeningen, schildklieraandoeningen.

Bij paroxismale aritmie zijn er hartkloppingen, het aantal beroertes bereikt 200. Van de complicaties is het noodzakelijk om de ontwikkeling van hypotensie te onderscheiden, dat wil zeggen de bloeddruk te verlagen. De patiënt voelt zich slecht met deze vorm, met uitzondering van een drukval, zijn er onaangename gewaarwordingen in de borst, bleekheid van de huid en flauwvallen.

Wat is het gevaar van elk type hartritmestoornis?

Het menselijk hart is ontworpen om gedurende het hele leven een bepaald ritme te verslaan, waarbij bloed wordt gepompt dat zuurstof en voedingsstoffen door het lichaam transporteert.

Verschillende ziekten, chronische pathologieën, slechte gewoonten, drugsmisbruik, langdurige stress en nog veel meer kunnen storingen in het ritme van het hoofdorgel veroorzaken, wat zal leiden tot de ontwikkeling van aritmieën.

De ziekte wordt gekenmerkt door een snelle of langzame hartslag (in vergelijking met een normale 60-80 slagen per minuut) als gevolg van verstoring van de elektrische impulsen waardoor het hart onregelmatig gaat kloppen, terwijl sommige van zijn weeën uit het algemene ritme lijken te vallen.

 • Alle informatie op de site is alleen voor informatieve doeleinden en DOET GEEN handleiding voor actie!
 • Alleen de ARTS kan u de EXACTE DIAGNOSE bieden!
 • We raden je aan om geen zelfgenezing te doen, maar om je te registreren bij een specialist!
 • Gezondheid voor u en uw gezin!

Soorten ritmestoornissen

Geneesmiddelen bekende typen aritmieën, die geschat worden op enkele honderden. Zelfs een kleine verstoring van de algemene werking van het lichaam kan een kortdurend hartfalen veroorzaken, om nog maar te zwijgen van ernstige aandoeningen van het cardiovasculaire systeem. Meestal begeleidt aritmie een ernstiger ziekte.

De belangrijkste typen hartritmestoornissen zijn:

 • Het kan zelfs bij elke gezonde persoon worden waargenomen wanneer de hartslag tot 60 slagen daalt.
 • Ook kan bradycardie intracraniale druk veroorzaken, verstoring van de schildklier, hypotensie, intoxicatie met medische preparaten, hartziekte.
 • Het wordt gekenmerkt door koud zweet, zwakte, duizeligheid, flauwvallen, pijn in het hart.
 • Het wordt veroorzaakt door voortijdige spiercontracties wanneer het hart vroegtijdig impulsen afgeeft, wat leidt tot het vervagen van zijn werk.
 • Bij mislukkingen kunnen de boezems niet met bloed worden gevuld en daarom kunnen ze ook niet weggooien.
 • Pathologie wordt gekenmerkt door een zeer hoog ritme van contracties, tot 150-240 slagen, en de toestand van de patiënt wordt gekenmerkt door zwakte en toegenomen transpiratie.
 • Dit type aritmie kan plotseling optreden en verdwijnen en de oorzaken zijn vergelijkbaar met extrasystolen.
 • Tijdens de manifestatie van pathologie wordt het atriale werk waargenomen dat niet wordt gecoördineerd door een elektrische impuls, wanneer hun samentrekkende functie afneemt met de tijd of chaotisch is.
 • De ziekte manifesteert zich door kortademigheid, trillen in de borst en is vaak de reden voor opname in het ziekenhuis.
 • Uitgedrukt in 1, 2 en 3 graden en kan compleet of onvolledig zijn.
 • Symptoom van aritmie is een ontbrekende puls, en ritmestoornis leidt tot flauwvallen, convulsies.
 • Als een volledige blokkade optreedt, kan dit fataal zijn.
 • Het is een vorm van paroxysmale.
 • Verstoring van de hartslag, waarvan de bron wordt waargenomen in de linker- of rechterventrikel, is geassocieerd met een verandering in de hartspier.
 • Pathologie verschijnt meestal op de achtergrond van ischemie en hartziekte, een tumor.
 • Met hartritmestoornissen verschijnt niet alleen een hoog ritme van contracties, maar worden de atria aangetast, de hemodynamiek verstoord, wat vaak tot een plotselinge hartstilstand leidt.
 • Het wordt gekenmerkt door asynchrone contracties van verschillende vezels van de hartspier.
 • Door een onvoldoende afgifte van bloed kan de bloedstroom stoppen en sterven.

Lees hier over cardioversie bij atriale fibrillatie.

Wat zijn de verschillende gevaarlijke vormen van aritmie?

De oorzaken, symptomen en gevolgen van de ziekte kunnen variëren in de mate van complexiteit en het gevaar voor het leven van de patiënt. Ze helpen te begrijpen wat de aritmie van het hart bedreigt, zo niet behandeld.

Zoals met elke ziekte, moet aritmie van het hart goed worden gediagnosticeerd en voorkomen, zodat de ontwikkeling van complexe vormen van de ziekte die fataal kunnen zijn, tijdig kan worden gestopt.

sinus

Het probleem van sinusritmestoornissen komt vaker voor bij adolescenten, jonge kinderen en jongeren. Pathologie wordt gekenmerkt door het verloop van de ziekte, die geen medische tussenkomst vereist, omdat met de veranderende omstandigheden van het leven vanzelf overgaat.

Een aritmie wordt niet beschouwd als gevaarlijk voor de gezondheid, behalve voor zwangerschap, wanneer onderbrekingen in het hartritme, die bloed ononderbroken moeten pompen, negatieve gevolgen kunnen hebben voor de foetus en de gezondheid van de moeder.

Als gevolg van gestoorde hartcontracties kan de bloedcirculatie in de baarmoeder lijden, waaraan zuurstof en voedingsstoffen constant met bloed moeten vloeien.

Als de hartritmestoornis wordt waargenomen bij kinderen en jongeren met uitgesproken symptomen die kenmerkend zijn voor de manifestatie van dit type aritmie, kan dit van invloed zijn op het leren, de sport en de volledige ontwikkeling van de persoonlijkheid.

De manifestaties van sinusaritmie worden gekenmerkt door oorzaken die dit kunnen veroorzaken:

Slechte circulatie gaat meestal gepaard met ziekten die verband houden met het cardiovasculaire systeem, wanneer de myocardcapaciteit verminderd is.

Het falen van de bloedsomloop kan cardiaal of vasculair zijn, in elk geval veroorzaakt het aritmie.

Als de oorzaak van sinusaritmie vaatfalen is, kan dit gepaard gaan met:

 • flauwvallen of shock;
 • instorten;
 • manifestatie van vegetatieve-vasculaire dystonie.

In geval van insufficiëntie van de bloedsomloop worden astma-aanvallen waargenomen. Acute manifestatie van verminderde bloedstroom leidt tot verhoogde hartslag, bleekheid, zwelling van de onderste ledematen en verhoogde druk. Wanneer het ritme wordt afgeremd, integendeel, neemt de druk af, kunnen epileptische aanvallen optreden.

De shocktoestand, tegen de achtergrond waarvan sinusritmestoornissen zich manifesteren, leidt tot een bedreiging voor het werk van de gehele bloedsomloop en dientengevolge tot een sterke verslechtering van de toestand van de patiënt.

 • De aanwezigheid van goedaardige of kwaadaardige tumoren in de hersenen veroorzaakt ook frequente manifestaties van sinusaritmie.
 • Ongeacht de locatie van de tumor veroorzaakt dit een effect op de hersenen, met intracraniale drukverhogingen en de bloedcirculatie in de hersenen is verbroken.
 • Hoofdpijn, zwakte, duizeligheid, gewichtsverlies en nog veel meer zijn kenmerkend voor de ziekte, waartegen de aritmie van het hart verschijnt.
 • Een ziekte die het hemoglobinegehalte in het bloed verlaagt, kan sinusritmestoornissen veroorzaken. De ziekte wordt gekenmerkt door een snelle hartslag, die gepaard gaat met sinustachycardie.
 • Bloedarmoede kan niet worden beschouwd als een afzonderlijke ziekte en ontwikkelt zich tegen de achtergrond van een ernstiger aandoening.
 • Een tekort aan ijzer in het bloed vermindert de werkcapaciteit, leidt tot afbraak, duizeligheid, flauwvallen, kortademigheid, al die symptomen die kenmerkend zijn voor aritmie wanneer het lichaam zichzelf moet dwingen om te werken.
 • De veroorzaker van elke besmettelijke ziekte wordt een virus dat een agressieve omgeving in het lichaam creëert, waardoor het wordt aangespoord om met een buitenaards element te vechten.
 • Meestal moet het lichaam tijdens de ziekte interne middelen inzetten om de pathologische toestand te overwinnen. Tegelijkertijd neemt het hartritme altijd toe, het begint vaker af te nemen en probeert zuurstof en voedingsstoffen af ​​te geven aan alle weefsels en organen die het lichaam zo nodig heeft voor herstel en herstel.
 • Een toename van de lichaamstemperatuur zorgt voor meer doorbloeding en hartkloppingen.

Atriale fibrillatie

De frequente manifestaties ervan worden als vrij gevaarlijk beschouwd voor de gezondheid van de patiënt, die een diagnose stelt van chaotische of vervagende contracties van de hartspier. Acute aanvallen leiden tot onmiddellijke ziekenhuisopname.

De ontwikkeling van atriale fibrillatie kan worden veroorzaakt door:

 • verschillende hartziekten (vaak ischemie);
 • bedwelming van het lichaam;
 • verkeerde levensstijl;
 • alcoholmisbruik;
 • ernstige ziekte;
 • mitralisklep ziekte;
 • hypertensie.

Het algemene klinische beeld van aritmie wordt gekenmerkt door snelle hartslag, pijn op de borst, myocardischemie, die kan uitmonden in een hartaanval, misselijkheid en angst. Patiënten klagen vaak over een gebrek aan lucht 's nachts, pijn op de borst pletten.

Als er een aanval van atriale fibrillatie is opgetreden tegen de achtergrond van emotionele stress, kan dit gepaard gaan met verhoogde urinaire output. Er ontstaat een supraventriculaire ritmestoornis als gevolg van atriale fibrillatie (fibrillatie).

Zeldzame manifestaties van de ziekte vereisen geen therapeutisch doel en bij voortdurende aanvallen worden antiarrhythmica voorgeschreven. Hoe gevaarlijke atriale aritmieën kunnen worden beoordeeld aan de hand van de complicaties waaraan deze leiden.

Tegen de achtergrond van atriale fibrillatie kan hartfalen ontstaan, aderblokkering (trombo-embolie) en hartstilstand kunnen optreden. De ziekte wordt gekenmerkt door sterfte, die tweemaal de sterftecijfer in sinusaritmie is.

 • Boezemfibrilleren kan hartfalen veroorzaken als het lichaam niet in staat is om het bloed volledig te pompen.
 • Als gevolg hiervan zal het hele lichaam lijden aan een gebrek aan zuurstof en voedingsstoffen en kan bloedstagnatie optreden.
 • Naast atriale fibrillatie gaat hartfalen meestal gepaard met hartaandoeningen, ischemie, hypertensie, reuma, myocarditis, longziekte, bloedarmoede, slechte gewoonten, schildklier, zodat het geen onafhankelijke ziekte kan worden genoemd.

Als gevolg van de ziekte kunnen linker en rechter ventriculair hartfalen optreden:

 • In het eerste geval is er stagnatie in de longcirkel van de bloedcirculatie, wat leidt tot een afname van de toevoer van zuurstof naar het bloed, kortademigheid en snelle vermoeidheid.
 • In het tweede geval wordt de vloeistof in een grote cirkel vastgehouden, wat leidt tot oedeem. Patiënten hebben paroxysmale hoest, wat gepaard gaat met een snelle hartslag.
 • Schending van de hartslag en als gevolg van de bloedcirculatie leidt tot verstopping van de slagader door een bloedstolsel, dat is gevormd als gevolg van stagnatie.
 • Als er een verstopping optreedt in een vitaal orgaan, zal het dodelijk zijn.
 • Trombo-embolie kan geen onafhankelijke ziekte zijn en ontwikkelt zich tegen de achtergrond van pathologische stoornissen geassocieerd met vasculaire en hartaandoeningen.
 • Het resultaat van een los bloedstolsel kan ook een beroerte zijn, een hartinfarct.
 • De vorming van bloedstolsels is gevoeliger voor rokers met diabetes en atherosclerose.

Bepaal hartstilstand door de volgende symptomen:

 • er is geen puls, die wordt bepaald door het onderzoeken van de halsslagader;
 • ademhalingsstilstand, die wordt ingesteld met behulp van een spiegel en de beweging van de borstkas;
 • pupillen zijn verwijd, ze reageren niet op licht;
 • teint is grijs of blauw;
 • er was een verlies van bewustzijn dat langer dan 20 seconden duurt.

Als iemand op dit moment niet tijdig assistentie verleent en hem niet op de intensive care afdeling aflevert, is hartstilstand dodelijk. Eerste hulp, wanneer u moet proberen de ademhaling en hartslag te herstellen, krijgt ongeveer 10 minuten.

De redenen voor hartstilstand op de achtergrond van verschillende ernstige ziekten kunnen veel zijn. Slechts een derde van de slachtoffers kan weer tot leven worden gebracht, terwijl slechts een klein percentage volwaardige leden van de samenleving blijft.

Ernstige aanvallen van volledig of onvolledig hartblok

Hartblokkade kan niet alleen hartfalen veroorzaken, maar ook cerebrale ischemie, angina pectoris, plotselinge dood.

Tijdens een ernstige aanval vertragen of stoppen impulsen in het hele hart. Onvolledige blokkade wordt gekenmerkt door verlies van pols en harttonus.

Voor een volledig hartblok is een puls van minder dan 40 slagen karakteristiek, een flauwvallende en convulsieve toestand.

De ischemische toestand van de hersenen wordt gekenmerkt door verminderde bloedcirculatie als gevolg van zuurstofgebrek. Overtreding van de bloedstroom wordt voorafgegaan door vernauwing van de hersenvaten of hun volledige blokkering tegen de achtergrond van een hartritmestoornis.

Ischemie kan chronisch zijn als de patiënt met een verstoring van het ritme van het hart niet tijdig medische hulp inroept.

De oorzaak van ischemie is meestal atherosclerose, waardoor de vaten verstopt raken met vetafzettingen, de bloedstroom en de hartfunctie verstoren. Er wordt aangenomen dat de oorzaak van cerebrale ischemie kan worden genoemd:

 • hartfalen;
 • sinustachycardie;
 • sinus bradycardie;
 • bloedarmoede;
 • vergiftiging door giftige dampen of gassen.

De chronische vorm van de ziekte wordt gekenmerkt door vermoeidheid en langzame processen van hersenactiviteit. Na verloop van tijd verslechtert het geheugen, duizeligheid en hoofdpijn, flauwvallen, stijgende druk, spraak is verstoord.

 • Hartblokkering kan leiden tot angina pectoris, wat wordt uitgedrukt in pijn achter het borstbeen en wordt angina pectoris genoemd vanwege een knijpvoorwaarde in de borstkas. Het kan worden veroorzaakt door emotionele overspanning, vaak zichtbaar in zware rokers.
 • De pijn tijdens een aanval wordt gevoeld achter het borstbeen, het geeft aan de borst, linkerarm, schouder, nek, kaak. Op de achtergrond van de aanval verschijnt angst en angst. De ziekte is een verborgen teken van een ernstige pathologie.
 • De belangrijkste reden voor de ontwikkeling van terugkerende aanvallen is een hartritmestoornis, die leidt tot zuurstofgebrek als gevolg van onvoldoende bloedcirculatie.
 • Het gebrek aan bloedstroming treedt op als gevolg van een afname van het lumen in de kransslagaders, waardoor het bloed naar het hart stroomt. De reden voor de vernauwing kan atherosclerose of vasospasme zijn.
 • Voor vrouwen met het begin van de menopauze neemt de hartslag toe, tijdens de reproductieve leeftijd worden ze tegen hen beschermd door hormonen.
 • De gevolgen van hartritmestoornissen bij mannen kunnen op elke leeftijd worden waargenomen. Meestal leidt dit tot het onvermogen om te worden onderworpen aan zware fysieke inspanning, om deel te nemen aan verbeterde training.

Paroxysmale extrasystole tachycardie

Voor een plotselinge aanval als gevolg van hartritmestoornissen is een zeer hoge hartslag met maximaal 250 slagen en kortademigheid kenmerkend.

De aanval wordt voorafgegaan door een duw in het hart, waarna tachycardie optreedt, die gepaard gaat met pijn in het borstbeen, een scherpe daling van de bloeddruk, bleekheid van de huid en een gevoel van angst.

De aanwezigheid van een ritmische en aritmische puls is kenmerkend.

De oorzaak van tachycardie kan zijn:

 • zuurstof verhongering;
 • hartziekte;
 • atherosclerose;
 • bloedarmoede;
 • roken, alcohol;
 • chronische kortademigheid;
 • hyperthyreoïdie;
 • meer.

Het klinische beeld van paroxysmale extrasystole tachycardie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van actieve laesies met pathologie in het myocardium. Het gevaar van de ziekte is dat het vele vormen heeft, kan voorkomen met bepaalde complicaties die bij volwassenen en kinderen voorkomen.

Paroxysmale extrasystole tachycardie kan leiden tot verschillende pathologieën:

 • Als een patiënt chronisch hartfalen heeft, kan zich op de achtergrond tachycardie ontwikkelen, wat een aritmische shock veroorzaakt.
 • Als gevolg van shock daalt de bloeddruk van de patiënt sterk en kan longoedeem soms optreden.
 • Wanneer de hartslag is hersteld, verdwijnt de schok.
 • In dit geval kan astma, vergezeld van verstikking of kortademigheid, en longoedeem verschijnen op de achtergrond van aritmie.
 • Naast pathologie, is er pijn achter het borstbeen, zwelling van de ledematen, die blauwachtig worden.
 • Arteriële druk neemt af, en veneuze stijgingen, aderen in de nek zwellen, de pols houdt op voelbaar.
 • De aandoening leidt vaak tot een hartstilstand.
 • Het klinische beeld wordt gekenmerkt door vernauwing van cerebrale vaten, volledige of gedeeltelijke blokkering, wat kan leiden tot ischemische beroerte, herseninfarct.
 • Zwelling van de hersenen kan optreden.
 • De aanval gaat gepaard met verlies van bewustzijn, convulsies en de aanwezigheid van verwijde pupillen.
 • Fibrillatie of trillen van de kamers kan een plotse dood veroorzaken, omdat dit meestal gebeurt op de achtergrond van een acute vorm van een hartinfarct.
 • Onderbrekingen in de bloedtoevoer naar organen en weefsels zijn het gevolg van de chaotische samentrekking van de wanden van de ventrikels.
 • Hartstilstand treedt in dit geval op in 80% van de gevallen.

Lees ook wat u moet doen met hartritmestoornissen en hoe u eerste hulp kunt geven.

Recensies over de behandeling van sinusritmestoornissen tijdens de zwangerschap kunt u vinden op de link.

Lees Meer Over De Vaten